Ansluta nätkabeln, Sätta i batterierna i fjärrkontrollen – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 53

Advertising
background image

9

SE

K

o

m

m

a igån

g

Ansluta nätkabeln

Anslut den medföljande nätkabeln till AC IN-
uttaget på förstärkaren och anslut sedan
nätkabeln till ett vägguttag.
Du kan ansluta komponentens nätsladd till
förstärkarens AC OUTLET-uttag.

* Konfigurationen, formen och antalet nätuttag

varierar beroende på område.

** Det uppstår ett mellanrum mellan kontakten och

bakpanelen, även när nätkabeln är ordentligt
ansluten. Kabeln är avsedd att anslutas på det
sättet. Detta är inget fel.

Obs!

• Uttaget AC OUTLET(s) på förstärkarens baksida

är ett omkopplingsbart uttag som endast
strömsätter den anslutna komponenten när
förstärkaren är påslagen.

• Kontrollera att den totala strömförbrukningen för

de komponenter som är anslutna till förstärkarens
uttag AC OUTLET (ett eller flera) inte överskrider
det totala wattvärde som finns angivet på baksidan.
Anslut inte storförbrukande elektriska
hushållsapparater som strykjärn, fläktar eller TV-
apparater till detta uttag. Det kan orsaka
funktionsfel.

Sätta i batterierna i
fjärrkontrollen

Sätt in två R6-batterier (storlek AA) i
fjärrkontrollen till RM-AAU010.
Tänk på att vända batterierna åt rätt håll.

Obs!

• Lägg inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller

fuktig plats.

• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett

gammalt.

• Blanda inte manganbatterier och andra typer av

batterier.

• Utsätt inte fjärrsensorn för direkt solljus eller

belysning. Det kan göra att kontrollen inte
fungerar.

• Om du inte har för avsikt att använda

fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut
batterierna för att undvika att de skadas p.g.a.
batteriläckage och korrosion.

Tips

När fjärrkontrollen inte längre kan styra förstärkaren
ska du byta ut batterierna mot nya.

AC OUTLET*

AC IN-uttag

Till vägguttaget

Nätkabel
(medföljer)

**

RM-AAU010

Advertising