Lokalizacja elementów i obsługa, Panel przedni – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 76

Advertising
background image

10

PL

Panel przedni

Lokalizacja elementów i obsługa

Nazwa

Funkcja

APOWER

Służy do włączania i
wyłączania wzmacniacza.

BGniazdo

AUTO CAL
MIC

Służy do podłączenia
mikrofonu
kalibracyjnego
dołączonego do zestawu
dla potrzeb funkcji Auto
Calibration (strona 13).

CTONE

BASS/
TREBLE

Służą do regulacji
poziomu BASS i
TREBLE.
Zakres regulacji wynosi
od –10 dB do +10 dB.

DCzujnik

zdalnego
sterowania

Odbiera sygnały z pilota.

EWyświetlacz Przedstawia bieżący

status podłączonego
urządzenia lub listę
dostępnych opcji.

FDIRECT

Zapewnia lepszą jakość
dźwięku, z pominięciem
funkcji TONE.

Uwaga

Podczas odtwarzania płyty w
formacie DTS 96/24, dla funkcji
DIRECT należy wybrać
ustawienie ON.
W przypadku wybrania dla
funkcji DIRECT ustawienia
OFF, sygnał DTS odtwarzany
jest z częstotliwością 48 kHz.

GMUTING

Służy do włączania
funkcji wyciszenia.

HGniazdo

słuchawkowe
PHONES

Służy do podłączania
słuchawek.

Uwaga

W przypadku podłączenia
słuchawek sygnał DTS 96/24 jest
odtwarzany jako DTS 48 kHz.

Nazwa

Funkcja

Advertising