Tekniska data – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 66

Advertising
background image

22

SE

Tekniska data

Förstärkardelen

POWER OUTPUT
Märkuteffekt*

8 ohm 1 kHz, THD 0,7 %:
110 W + 110 W
4 ohm 1 kHz, THD 0,7 %:
120 W + 120 W

Strömförsörjning

230 V växelström,
50/60 Hz

* Mätt under följande förhållanden:

Strömförsörjning:

230 V växelström, 50/60 Hz
(i länder/områden i Europa
utanför Storbritannien)
240 V växelström, 50/60 Hz
(i Storbritannien och allmänt
område)

Frekvensrespons

Ingångar (analoga)

Utgång (analog)

Ingångar (digitala)

Utgång (digital)

TONE

Allmänt

Strömförsörjning

230 V växelström,
50/60 Hz
(i länder/områden i Europa
utanför Storbritannien)
240 V växelström,
50/60 Hz
(i Storbritannien och
allmänt område)

Energiförbrukning

100 W

Energiförbrukning (under standbyläge)

0,5 W

Nätuttag

1 omkopplingsbart, 100 W/
0,4 A MAX (i länder/
områden i Europa utanför
Storbritannien)

Mått

430 Ч 173 Ч 428 mm
inklusive utstickande delar
och reglage

Vikt (ca.)

14,0 kg

Medföljande tillbehör

Bruksanvisning (den här handboken)
Optimeringsmikrofon ECM-AC1 (1)
Nätkabel (1)
Fjärrkontroll RM-AAU010 (1)
R6-batterier (storlek AA) (2)

Rätten till ändringar av utförande och tekniska
data utan föregående meddelande förbehålles.

PHONO

RIAA-utjämningskurva
± 0,5 dB

TUNER, SA-CD/CD,
TAPE

10-40 kHz
± 3 dB (8 ohm)

PHONO

Känslighet: 2,5m V
Impedans: 50 kohm
S/N: 86 dB (A, 20 kHz
LPF)

TUNER, SA-CD/CD,
TAPE

Känslighet: 150 mV
Impedans: 50 kohm
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)

TAPE

Spänning: 150 mV
Impedans: 1 kohm

DIGITAL 1/2/3

Impedans: 75 ohm
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)

DIGITAL 4

S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)

DIGITAL 4

S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)

TREBLE

±10 dB, steg om 1 dB

BASS

±10 dB, steg om 1 dB

Advertising