Rensa förstärkarens minne, Rensa förstärkarens minne 1 – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 62

Advertising
background image

18

SE

Rensa förstärkarens
minne

1

Tryck på POWER för att stänga
av förstärkaren.

2

Håll in POWER medan du
trycker på DIRECT och MUTING
för att starta förstärkaren.

När ”MEMORY CLEARING...” synts en
stund i teckenfönstret visas ”MEMORY
CLEARED!”.
Följande alternativ återställs till den
ursprungliga inställningen.
• Alla inställningar i menyerna System

Settings och Auto Calibration.

1,2

2

Advertising