Delarnas placering och användning, Frontpanel – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 54

Advertising
background image

10

SE

Frontpanel

Delarnas placering och användning

Namn

Funktion

A POWER

Används för att slå på och
av förstärkaren.

B AUTO CAL

MIC-uttag

Ansluts till den
medföljande
optimeringsmikrofonen
för funktionen Auto
Calibration (sidan 13).

C TONE

BASS/
TREBLE

Vrid här för att justera bas-
och diskantnivåerna.
Nivån kan justeras från
–10 dB till +10 dB.

D Fjärrsensor Tar emot signaler från

fjärrkontrollen.

E Tecken-

fönster

Aktuell status för vald
komponent eller en lista
över valbara alternativ
visas här.

F DIRECT

Används om du vill
kringgå TONE-funktionen
och höra ljud av bättre
kvalitet.

Obs!

När du spelar upp en skiva i
formatet DTS 96/24 bör du slå ON
DIRECT-funktionen.
Om DIRECT-funktionen är OFF
kommer DTS-signalen att spelas
upp i 48 kHz.

G MUTING

Används om du vill
aktivera
ljuddämpningsfunktionen.

H PHONES-

uttag

För anslutning av hörlurar.

Obs!

När du ansluter hörlurar spelas
DTS 96/24-signalen upp med DTS
48 kHz.

Namn

Funktion

Advertising