Fjärrkontroll, Felmeddelanden – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 65

Advertising
background image

21

SE

Y

tterliga

re in

fo

rm
atio

n

Det går inte att spela in.

• Kontrollera att komponenterna är rätt

anslutna (sidan 7, 8).

• Välj källkomponent med INPUT

SELECTOR (sidan 11, 12).

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen fungerar inte.

• Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på

förstärkaren.

• Ta bort eventuella hinder mellan

fjärrkontroll och förstärkare.

• Byt batterierna i fjärrkontrollen eftersom

de kan börja ta slut.

• Kontrollera att du valt rätt ingång på

fjärrkontrollen.

Felmeddelanden

Om ett fel föreligger visar teckenfönstret en
tvåsiffrig kod. Du kan kontrollera systemets
skick med hjälp av meddelandet. Lös
problemet med hjälp av följande tabell. Om du
inte kan lösa problemet kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.

CHECK CODE 11

Oregelbundet flöde kommer från
högtalarna. Stäng av förstärkaren,
kontrollera att högtalarkabelns kärna inte
vidrör förstärkaren eller andra högtalare,
och slå på igen. När en tvåtrådig-anslutning
används ska du kontrollera att metallfästena
på högtalarna, som används för kortslutning
av Hi/Lo-uttagen, lossats från högtalarna.

CHECK CODE 12

Förstärkardelen är överhettad. Kontrollera
att ventilationsöppningen inte är övertäckt.
Stäng av förstärkaren, låt den vara en stund,
och slå sedan på den igen. När en tvåtrådig-
anslutning används ska du kontrollera att
metallfästena på högtalarna, som används
för kortslutning av Hi/Lo-uttagen, lossats
från högtalarna.

CHECK CODE 13

Nätdelen är överhettad. Kontrollera att
ventilationsöppningen inte är övertäckt.
Stäng av förstärkaren, låt den vara en stund,
och slå sedan på den igen. När en tvåtrådig-
anslutning används ska du kontrollera att
metallfästena på högtalarna, som används
för kortslutning av Hi/Lo-uttagen, lossats
från högtalarna.

CHECK CODE 14

Stäng av förstärkaren, kontrollera att
högtalarkabelns kärna inte vidrör
förstärkaren eller andra högtalare.

CHECK CODE 21

Stäng av förstärkaren och kontrollera att
högtalarkablarna är korrekt anslutna, slå
sedan på strömmen igen. När en tvåtrådig-
anslutning används ska du kontrollera att
metallfästena på högtalarna, som används
för kortslutning av Hi/Lo-uttagen, lossats
från högtalarna.

Advertising