Konfiguracja, Automatyczna kalibracja odpowiednich, Ustawień (auto calibration) – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 79: Automatyczna kalibracja odpowiednich ustawień, Auto calibration)

Advertising
background image

13

PL

Ko
nf
ig

ur
a

c

ja

Automatyczna
kalibracja
odpowiednich
ustawień

(AUTO

CALIBRATION)

Funkcja automatycznej kalibracji pozwala
sprawdzić następujące elementy:
• podłączenie głośników
• polaryzacja głośników
• odległości głośników od miejsca odsłuchu
• kąt ustawienia głośników
• poziom głośności głośników
• charakterystykę częstotliwości
Po zapisaniu wyniku pomiaru, można
potwierdzić poziom głośności głośników
naciskając przycisk BALANCE L/R
(strona 12). Pozostałe wyniki pomiaru nie
są wyświetlane, ale są odpowiednio
dostosowywane automatycznie.

Przed rozpoczęciem automatycznej
kalibracji, należy ustawić i podłączyć
głośniki (strona 4).
• Gniazdo AUTO CAL MIC służy

wyłącznie do podłączania mikrofonu
kalibracyjnego dołączonego do zestawu.
Nie należy podłączać do niego innych
mikrofonów. Może to spowodować
uszkodzenie wzmacniacza i mikrofonu.

• Podczas kalibracji rozlega się głośny

sygnał. Regulacja głośności jest
niemożliwa. Należy mieć wzgląd na
dzieci i na sąsiadów.

• Automatyczną kalibrację należy

przeprowadzać w ciszy, w celu uniknięcia
szumów i zapewnienia precyzyjnego
pomiaru.

• Jeżeli pomiędzy mikrofonem

kalibracyjnym a głośnikami występują
przeszkody, pomiar będzie
nieprawidłowy. W celu uniknięcia
błędów, należy usunąć wszelkie
przeszkody.

Uwagi

• Funkcja automatycznej kalibracji nie działa,

gdy do wzmacniacza podłączone są słuchawki.

• Jeżeli włączona jest funkcja MUTING, należy

ją anulować.

1

Podłącz mikrofon kalibracyjny
dołączony do zestawu do
gniazda AUTO CAL MIC na
panelu przednim.

2

Ustaw mikrofon kalibracyjny.

Ustaw mikrofon kalibracyjny w
miejscu odsłuchu. Korzystając z
taboretu lub statywu umieść mikrofon
kalibracyjny na wysokości uszu. Ustaw
mikrofon kalibracyjny tak, aby
końcówka oznaczona L skierowana
była w stronę lewego przedniego
głośnika, a końcówka oznaczona R w
stronę prawego przedniego głośnika.

1

Włącz wzmacniacz.

2

Naciśnij przycisk MENU.

Konfiguracja

Przed rozpoczęciem
automatycznej kalibracji

Przeprowadzanie
automatycznej kalibracji

Mikrofon kalibracyjny
(dołączony do zestawu)

ciąg dalszy

Advertising