Ustawianie impedancji głośników – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 71

Advertising
background image

5

PL

Wpr

o

w

a

dz
eni

e

Ustawianie impedancji
głośników

• Przed ustawieniem przełącznika

IMPEDANCE SELECTOR, należy
wyłączyć zasilanie.

• W przypadku podłączenia wszystkich

głośników o impedancji znamionowej 8
omów, należy ustawić IMPEDANCE
SELECTOR w pozycji „8Ω”. W
przypadku podłączenia innych
głośników, należy wybrać ustawienie
„4Ω”.

• W przypadku podłączenia głośników do

obydwu gniazd SPEAKERS A i B,
impedancja powinna wynosić co
najmniej 8 omów.

– W przypadku głośników o impedancji

co najmniej 16 omów zarówno w
konfiguracji „A”, jak i „B”:
Należy ustawić IMPEDANCE
SELECTOR w pozycji „8Ω”.

– W przypadku innej konfiguracji innych

głośników:
Należy ustawić IMPEDANCE
SELECTOR w pozycji „4Ω”.

• W przypadku wątpliwości, impedancję

głośników można sprawdzić w ich
instrukcji obsługi. (Informację tę można
również często znaleźć na tylnej ściance
głośnika.)

* Dodatkowy zestaw głośników można

podłączyć do gniazd SPEAKERS B. Używany
zestaw głośników można wybrać za pomocą
przełącznika SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na
panelu przednim (strona 11).

Gniazda SPEAKERS B*

IMPEDANCE SELECTOR

Głośnik A

(L)

Głośnik A

(R)

Advertising