Ustawienia wzmacniacza, Elementy menu system settings – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 83

Advertising
background image

17

PL

Ko
nf
ig

ur
a

c

ja

Ustawienia
wzmacniacza

Korzystając z menu System Settings można
odpowiednio dostosowywać ustawienia
wzmacniacza.

1

Naciśnij przycisk MENU.

2

Za pomocą przycisku

U

wybierz „<1-System Settings>”,
a następnie przycisk ENTER,
aby wyświetlić menu.

3

Za pomocą przycisków

U/u

wybierz element, którego
ustawienie chcesz zmienić.

4

Naciśnij przycisk ENTER, aby
wyświetlić opcje.

5

Za pomocą przycisków

U/u

wybierz odpowiednie
ustawienie.

6

Naciśnij przycisk ENTER, aby
zatwierdzić wybór.

7

Powtórz czynności od 3 do 6,
aby zmienić inne ustawienia.

Powrót na wyższy poziom menu

Naciśnij przycisk

I.

Zakończenie wyświetlania
menu

Naciśnij przycisk MENU.

Uwaga

Niektóre opcje i ustawienia mogą być
przyciemnione na wyświetlaczu. Oznacza to, że
są one niedostępne lub stałe i niezmienne.

Ustawienie początkowe jest podkreślone.

x DEC. PRIORITY

(Priorytet dekodowania
cyfrowego sygnału audio)

Możliwość określenia trybu wejściowego
sygnału cyfrowego odbieranego przez
gniazda DIGITAL IN.
• AUTO

Automatyczne przełączanie trybu
pomiędzy DTS, Dolby Digital i PCM.

• PCM

Priorytet mają sygnały PCM (w celu
zapobiegania zakłóceniom podczas
rozpoczęcia odtwarzania).

Uwaga

Gdy wybrane zostało ustawienie „AUTO”, a
podczas rozpoczęcia odtwarzania występują
zakłócenia dźwięku z cyfrowych gniazd audio
(dla CD itp.), należy wybrać ustawienie „PCM”.

x DUAL MONO

(Wybór języka audio)

W przypadku programów dwujęzycznych,
istnieje możliwość wyboru języka audio.
Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla
źródeł w formacie Dolby Digital.
• MAIN/SUB

Dźwięk języka głównego odtwarzany
będzie z lewego głośnika, a dźwięk języka
pobocznego - z prawego głośnika
równocześnie.

• MAIN

Odtwarzany będzie dźwięk języka
głównego.

• SUB

Odtwarzany będzie dźwięk języka
pobocznego.

• MAIN+SUB

Odtwarzany będzie dźwięk mieszany
języka głównego i pobocznego.

Elementy menu System
Settings

ciąg dalszy

Advertising