Komma igång, Uppackning, Ansluta högtalare – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 48: Uppackning ansluta högtalare

Advertising
background image

4

SE

Uppackning

Kontrollera att du har fått följande delar:

• Bruksanvisning (den här handboken)
• Optimeringsmikrofon ECM-AC1 (1)
• Nätkabel (1)
• Fjärrkontroll RM-AAU010 (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)

Om någon del saknas, kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.

Audiokablar, digitala anslutningskablar,
högtalarkablar medföljer inte förstärkaren.
Dessa inköps separat.

När det gäller anslutningar

• Stäng av strömmen till alla komponenter

innan du gör några anslutningar.

• Anslut inte nätkabeln förrän alla

anslutningar är klara.

• Sätt in alla kontakter ordentligt för att

undvika brum och störningar.

Ansluta högtalare

Anslut högtalarna till förstärkaren.
Använd en högtalarkabel (medföljer ej) för att
ansluta till högtalaruttagen.

Högtalarkabel (medföljer ej)

När det gäller
högtalaranslutningar

Anslut vänster högtalare till uttaget märkt
SPEAKERS L och höger högtalare till uttaget
SPEAKERS R.
Var noga med att ansluta högtalarkablarna
mellan högtalare och förstärkare med rätt
polaritet (plus till plus [(+)-(+)] och minus till
minus [(–)-(–)]).
Högtalarkablar är normalt färgmarkerade,
eller markerade på annat sätt, så att du enkelt
kan se vilken kabeldel du har anslutit till (+)
eller minus (–).

Komma igång

Advertising