Använda en tvåtrådig- anslutning, Använda en tvåtrådig-anslutning, Ansluta högtalare – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 50

Advertising
background image

6

SE

Använda en tvåtrådig-
anslutning

Du kan skapa en tvåtrådig-anslutning genom
att ansluta både SPEAKERS A-uttagen och
SPEAKERS B-uttagen samtidigt. När en
tvåtrådig-anslutning används ska SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) ställas in på A+B (sidan 11)

Ansluta högtalare

Anslut uttagen på Lo (eller Hi)-sidan av
högtalarna med SPEAKERS A-uttagen, och
anslut uttagen på Hi (eller Lo)-sidan av
högtalarna med SPEAKERS B-uttagen. Se till
att metallfästena för Hi/Lo lossats från
högtalarna. Annars kan funktionsfel uppstå i
förstärkaren.

Obs!

När du använder funktionen för automatisk
kalibrering ska tvåtrådig-inställningarna först göras.

Högtalare

(V)

Högtalare

(H)

Hi

Lo

Hi

Lo

Advertising