Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 69

Advertising
background image

3

PL

O niniejszym podręczniku

• Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku

dotyczą modelu TA-FA1200ES. Numer
modelu znajduje się w prawym dolnym rogu
panelu przedniego.

• Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku

dotyczą przycisków sterujących znajdujących
się na pilocie dołączonym do zestawu. Można
również posługiwać się przyciskami na samym
wzmacniaczu, o ile ich nazwy są takie same lub
podobne do nazw przycisków na pilocie.

Niniejszy odbiornik obsługuje systemy Dolby*
Digital i DTS**.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby

Laboratories.
„Dolby” oraz symbol podwójnego D są
znakami handlowymi firmy Dolby
Laboratories.

** „DTS” i „DTS 2.0” są znakami towarowymi

Digital Theater Systems, Inc.

Spis treści

Wprowadzenie

Zawartość opakowania ..............................4
Podłączanie głośników ...............................4
Podłączenie dwuprzewodowe ...................6
Podłączanie urządzeń z analogowymi

wejściami/wyjściami audio ...................7

Podłączanie urządzeń z cyfrowymi

wejściami/wyjściami audio ...................8

Podłączanie przewodu zasilania ...............9
Wkładanie baterii do pilota ......................9

Lokalizacja elementów i
obsługa

Panel przedni ............................................10
Panel tylny .................................................11
Pilot ............................................................12

Konfiguracja

Automatyczna kalibracja odpowiednich

ustawień
(AUTO CALIBRATION) ................13

Ustawienia wzmacniacza ......................... 17
Kasowanie pamięci wzmacniacza ........... 18

Informacje dodatkowe

Środki ostrożności .................................... 19
Rozwiązywanie problemów ....................20
Dane techniczne .......................................22
Indeks ........................................................24

PL

Advertising