Pilot, Rm-aau010 – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 78

Advertising
background image

12

PL

Pilot

RM-AAU010

Nazwa

Funkcja

A ?/1

(włączony/
tryb
gotowości)

Służy do włączania i
wyłączania wzmacniacza.

B U/u/I/i

ENTER

Przyciski

U/u, I oraz i służą

do wybierania ustawień po
naciśnięciu przycisku MENU
(9). Następnie naciśnięcie
przycisku ENTER umożliwia
dokonanie wyboru
(strona 17).

C Przyciski

sygnału
wejściowe-
go

Służą do wyboru
odpowiedniego urządzenia.
Naciśnięcie dowolnego z tych
przycisków powoduje
włączenie wzmacniacza.

D BALANCE

L/R

Służą do regulacji balansu
pomiędzy prawym i lewym
głośnikiem. Zakres regulacji
balansu dla kanału prawego i
lewego wynosi od 0 dB do
+20 dB. Ustawienie
początkowe to 0 dB (środek).

E BASS/

TREBLE +/–

Służą do regulacji poziomu
BASS i TREBLE. Zakres
regulacji wynosi od –10 dB do
+10 dB.

F DIMMER

Służy do regulacji jasności
wyświetlacza.

G VOLUME

+/–

Służą do regulacji poziomu
głośności głośników.
Zakres regulacji głośności
wynosi od –∞ dB do +23 dB.

H SLEEP

Służy do włączania funkcji
Sleep Timer i czasu, po
upływie którego wzmacniacz
wyłączy się automatycznie.
Ustawienia funkcji Sleep
Timer to 30, 60, 90 lub 120
minut.

I MENU

Służy do wyświetlania menu
wzmacniacza (strona 17).

J DIRECT

Zapewnia lepszą jakość
dźwięku, z pominięciem
funkcji TONE.
Uwaga

Podczas odtwarzania płyty w
formacie DTS 96/24, dla funkcji
DIRECT należy wybrać
ustawienie ON.
W przypadku wybrania dla
funkcji DIRECT ustawienia OFF,
sygnał DTS odtwarzany jest z
częstotliwością 48 kHz.

K MUTING

Służy to włączania funkcji
wyciszenia.

Nazwa

Funkcja

Advertising