Hvordan fungerer denne salter-vekten, Ny funksjon, Klargjøre vekten – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 21: Initialisere vekten, Bruke vekten, Sette inn personlig data, Avlesninger for vekt og kroppsfett, Kroppsfett – hva betyr det, Normal sunn kroppsfettprosent

Advertising
background image

21

N

hvoRDAN FuNgERER DENNE SAlTER-vEkTEN?

Denne Saltervekten benytter BIA-teknologi (bioelektrisk impedansanalyse) som sender

en liten elektrisk impuls gjennom kroppen for å bestemme fett fra magert vev. Den

elektriske impulsen kan ikke bli følt og er helt trygg. Kroppskontakt skjer via stålputer i

rustfritt stål på vektplattformen.

Denne metoden kalkulerer samtidig din personlige vekt, kroppsfett, totalt kroppsvann,

kroppsmasseindeks (BMI), basal metabolsk hastighet (BMR) og muskelmasse som

totalt sett gir deg en mer nøyaktig avlesning av din helse og kondisjon. Denne vekten

viser også vekt, kroppsfett og totalt kroppsvann for barn og tenåringer fra 6-17 år.

Muskelmasse, BMI and BMR er ikke vist for denne alderskategorien. Vekten lagrer

personlig data for opp til 12 brukere I tillegg til at den er en analysevekt, kan den også

bli brukt som en vanlig vekt.

Ny FuNkSJoN!

Denne vekten har vår praktiske stig på-funksjon. Når vekten har blitt initialisert, kan

man slå den på ved ganske enkelt å stige direkte opp på plattformen – det er ikke

nødvendig å vente!

klARgJøRE vEkTEN

1. Åpne batterirommet på undersiden av vekten.

2. Fjern isolasjonsfliken under batteriet (hvis det er satt inn) eller sett inn batterier

samtidig som du merker deg polariteten (+ og -) innvendig i batterirommet.

3. Lukk batterirommet.

4. Velg vektmodus (kg, st eller lb) ved hjelp av bryteren på undersiden av vekten.

5. Ved bruk på teppe, benytt de medfølgende teppeføttene.

6. Plasser vekten på et fast, flatt underlag.

INITIAlISERE vEkTEN

1. Trå ned midt på plattformen og løft foten av igjen.

2.

0.0 vises på skjermen.

3. Trykk på -knappen helt til kg, lb eller st vises.

4. Vekten slår seg av og er nå klar til bruk.

Denne initialiseringsprosessen må gjentas hvis vekten flyttes. Alle andre ganger

kan du stige direkte opp på vekten.

bRukE vEkTEN

1. Stig opp på vekten og stå helt stille mens den beregner vekten din.

2. Vekten din vises.

3. Stig av. Din vekt vises i noen sekunder.

4. Vekten slås av.

SETTE INN PERSoNlIg DATA

1. Trykk på -knappen for å slå på vekten.

2. Når brukernummeret blinker, velg et brukernummer ved

å trykke på

s

eller

t

knappen. Trykk på -knappen for å bekrefte valget ditt.

3. Displayet for vektmodus blinker.

Trykk på

s

knappen helt til korrekt symbol blinker, trykk deretter på -knappen.

4. Mann- eller kvinnesymbolet vil blinke.

Trykk på

s

knappen helt til korrekt symbol blinker, trykk deretter på -knappen.

5. Skjermbilde for alder vil blinke.

Trykk på

s

eller

t

etter behov for å innstille din alder, trykk deretter på

-knappen.

barnemodus:

Når alderen er innstilt fra 6-12 år, velges barnemodus automatisk.

Et lite «barne-ikon» kommer til syne, som illustrert nedenfor

Note: I barnemodus vises kun vekt, kroppsfett og kroppsvann.
6. Skjermbilde for høyde vil blinke. Trykk på

s

eller

t

etter behov for å innstille på

din høyde, trykk deretter på -knappen.

Atletmodus::

Når alderen er innstilt på 15-50 år, er atletmodus tilgjengelig.

For å velge atletmodus trykk på

s

knappen helt til vises, trykk deretter på

-knappen.

Definisjonen på en atlet er en person som driver med intens fysisk aktivitet i cirka 12

timer per uke, og som har 60 hjerteslag per minutt, eller mindre, ved hvile.
7. Skjermen viser dine innstillinger, og slår seg deretter av. Minnet er nå innstilt.

8. Gjenta prosedyren for bruker nummer to, eller for å endre brukerdetaljer.

Note: For å oppdatere eller overskrive memorert data, følg den samme prosedyren for å

foreta endringer etter behov.

AvlESNINgER FoR vEkT og kRoPPSFETT

Plasser vekten på en vannrett flate.

1. Trykk på -knappen.

2. Velg ditt brukernummer ved å trykke på

s

eller

t

knappen.

3. VENT mens skjermen bekrefter din personlige data på nytt og som deretter viser en

null-avlesning.

4. Når null visest, BARFOTET, gå på vekten og stå stille. Sørg for at føttene er i god

kontakt med de 2 metallputene på plattformen.

5. Etter 2-3 sekunder blir vekten din vist.

6. Forsett å stå på vekten mens de andre avlesningene blir tatt.

7. Vekten din vises fulgt av kroppsfettprosent, total kroppsvannprosent,

muskelmasseprosent, BMI og basal metabolsk hastighet (BMR).

kRoPPSFETT – hvA bETyR DET?

Menneskekroppen er blant annet sammensatt av en prosentdel med fett. Dette er

livsviktig for en sunn og fungerende kropp – fettet tar av for støt på leddene og

beskytter livsviktige organer, hjelper å regulere kroppstemperatur, lagrer vitaminer og

hjelper å holde kroppen i gang når den ikke får tilstrekkelig mat. For mye fett eller for

lite fett er faktisk skadelig for helsen din. Det er vanskelig å måle hvor mye kroppsfett vi

har i kroppen vår ved bare å se på oss selv i speilet.

Dette er hvorfor det er viktig å måle og overvåke kroppsfettprosenten.

Kroppsfettprosenten gir deg en bedre måling av kondisjonen din enn bare kroppsvekten

alene – sammensetningen av vekttapet ditt kan bety at du taper muskelmasse i stedet

for fett – du kan fremdeles ha en høy fettprosent selv om vekten indikerer «normal vekt».

NoRMAl SuNN kRoPPSFETTPRoSENT

kroppsfett%Nivå for gutter*

Alder

lav

optimal

Moderat

høy

6

≤12.4

12.5 -19.5

19.6 - 22.6

≥22.7

7

≤12.6

12.7 - 20.4

20.5 - 24.0

≥24.1

8

≤12.7

12.8 - 21.3

21.4 - 25.4

≥25.5

9

≤12.8

12.9 - 22.2

22.3 - 26.7

≥26.8

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

kroppsfett%Nivå for jenter*

Alder

lav

optimal

Moderat

hшy

6

≤14.4

14.5 - 23.0

23.1 - 26.1

≥26.2

7

≤14.9

15.0 - 24.5

24.6 - 27.9

≥28.0

8

≤15.3

15.4 - 26.0

26.1 - 29.6

≥29.7

9

≤15.7

15.8 - 27.2

27.3 - 31.1

≥31.2

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

Advertising