Kérdések és válaszok, Használat és gondozás, Hibakeresési útmutató – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 38: Figyelmeztető jelzések, Műszaki leírás, Weee-magyarázat, Elemekre vonatkozó irányelv, Garancia

Advertising
background image

38

hu

kÉRDÉSEk ÉS válASzok

Pontosan hogyan mérik a testzsírt és a testvizet?

Ez a Salter mérleg a BIA (Bioelectrical Impedance Analysis – Bioelektromos impedancia

elemzés) mérési módszert használja.

A mérleg a lábakon és a testen keresztül kis erősségű áramot vezet át. Ez az áram

könnyen áthalad a nagyobb nedvességtartalmú zsírmentes izomszöveten, azonban

nehezen halad át a zsírszöveten. Ezért a test impedanciájának

(vagyis az árammal szembeni ellenállásának) megmérésével meghatározható az izom

mennyisége.Ebből megbecsülhető a zsír és víz mennyisége.

Méréskor milyen áramerősség halad át rajtam? biztonságos?

Az áramerősség kisebb, mint 1mA, amely nagyon kevés és tökéletesen biztonságos.

Nem lehet érzékelni. Kérjük jegyezze meg, hogy ezt az eszközt nem használhatják

beépített elektromos orvosi eszközzel, például szívritmus-szabályzóval rendelkező

személyek, mert fennáll a beépített orvosi eszköz károsodásának esélye.

ha a testzsír és testvíz százalékot különböző napszakokban mérem, az

értékek jelentősen eltérnek. Melyik érték a helyes?

A testzsír százalék mérés a test víztartalmának függvényében változik, a test

víztartalma pedig a nap folyamán változik.Nincs jó vagy rossz idő a mérés elvégzésére,

de törekedjen arra, hogy a méréseket rendszeres időközönként végezze el, amikor úgy

véli, hogy teste megfelelően hidratált. Ne végezzen méréseket fürdés vagy szauna

után, intenzív edzést után vagy 1-2 órán belül a nagyobb mennyiségű élelmiszer- vagy

italfogyasztást követően.

barátomnak egy másik gyártó által gyártott testtömeg analizátora van.

Amikor azt használtam, különböző eredményt adott a testzsír mérés. Miért van ez?

Különböző testzsír analizátorok a test különböző részeit mérik és különböző

matematikai algoritmusokat használnak a testzsír-százalék algoritmus kiszámolásához.

A legjobb tanács az, ha nem veti össze a különböző készülékeket, hanem mindig

ugyanazt a készüléket használja a változások nyomon követéséhez.

hogyan értelmezzem a testzsír- és a testvíz százalék értéket?

Kérjük, tekintse meg a termékhez mellékelt testzsír- és testvízszázalék táblázatot.

A táblázat alapján eldöntheti, hogy az Ön testzsír és testvíz százalék értéke

(az életkorhoz és a nemhez viszonyítva) az egészséges kategóriába tartozik-e.

Mit tegyek, ha a testzsír értékem nagyon „magas”?

A megfelelő diéta, folyadékbevitel és edzésprogram csökkenti a testzsír-százalékot.

Egy ilyen program elkezdése előtt ki kell kérni szakorvos tanácsát.

Miért különbözik ennyire a férfiak és a nők testzsír-százaléka?

A nők természetes módon nagyobb mennyiségű zsírral rendelkeznek, mert

testfelépítésük különböző.

A nagyobb mennyiségű zsír a terhesség, szoptatás stb. során is szükséges.

Mit tegyek, ha a testvíz értékem „alacsony”?

Gondoskodjon róla, hogy mindig elegendő vizet igyon és dolgozzon azon, hogy

zsírszázaléka az egészséges tartományba essen.

Miért kerüljem a testzsíranalizátoros mérleg használatát terhesség közben?

Terhesség közben a női test összetétele jelentősen megváltozik a fejlődő gyermek

táplálása érdekében. Ilyen körülmények mellett a testzsír-százalék értékek pontatlanok

és félrevezetők lehetnek. A terhes nők ebből kifolyólag csak a

súlyfunkciót használhatják.

hASzNálAT ÉS goNDozáS

• Mindig ugyanarra a felületre helyezett ugyanazon mérlegen méretkezzen.

Ne hasonlítsa össze a mért eredményt más mérlegeken mért eredménnyel, mert a

gyártói tűréshatárok miatt az értékek eltérők lehetnek.

• A legnagyobb pontosság és ismételhetőség elérése érdekében a mérleget helyezze

kemény, vízszintes felületre.

• Naponta mindig ugyanakkor méretkezzen, ruha és lábbeli nélkül.

Például kiváló időpont a reggeli méretkezés.

• A mérleg felfele vagy lefele kerekít a legközelebbi értékre. Ha kétszer méretkezik és

két különböző értéket kap, az Ön súlya a két érték között van.

• A mérleget nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon tisztítószereket.

• A mérlegbe nem kerülhet víz, mert az károsíthatja az elektronikát.

• Mivel a mérleg precíziós műszer, kezelje óvatosan. Ne ejtse el, és ne ugorjon rá.

hIbAkERESÉSI ÚTMuTATÓ

• Mezítláb kell a mérlegre állnia, ha testzsír és össztestvíz méréseket kíván végezni.

• A talpán lévő bőr állapota befolyásolhatja a mérést.

A legpontosabb és legkövetkezetesebb mérés érdekében egy nedves ruhával törölje

meg a talpát, és még enyhén nedves állapotban lépjen a mérlegre.

FIgyElMEzTETŐ JElzÉSEk

lo

cserélje ki az elemet.

o-ld A súly meghaladja a maximális teljesítményt.

Err

tartományon kívül, helytelen működés vagy a láb nem érintezik megfelelően.

Instabil súly. Álljon mozdulatlanul.

MŰSzAkI lEÍRáS

80 cm - 220 cm

Atléta mód = 15-50 év

2’7” - 7’3”

d = 0.1 % testzsír

6 - 100 év

d = 0.1 % testvíz

Férfi/Nő

d = 0.1 % izomtömeg

12 felhasználói memória

d = 1 kcal BMR

Gyerek üzemmód = 6-12 év

wEEE-MAgyARázAT

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az Európai Unióban nem szabad a

háztartási hulladék közé dobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó

környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése végett, és a tárgyi készletek

fenntartható kezelése jegyében felelősségteljesen hasznosítsa újra. A használt eszköz

visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldő és gyűjtő rendszereket, vagy lépjen

kapcsolatba azzal a forgalmazóval, ahonnan a készüléket vásárolta. A terméket ezek a

szolgáltatók környezetvédelmileg biztos újrahasznosító helyre viszik.

ElEMEkRE voNATkozÓ IRáNyElv

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elemek nem dobhatók háztartási hulladék közé,

mivel olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és

az egészségre. Kérjük, vigye a használt elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.

gARANCIA

Ez a termék csak háztartási felhasználásra készült. A Salter díjmentesen megjavítja

vagy kicseréli a terméket vagy a termék bármely részét a vásárlástól számított 15

éven belül, ha igazolható, hogy a hibát a gyártási vagy anyaghiba okozza. A garancia

lefedi a mérleg működését befolyásoló mozgó gépalkatrészeket. A garancia nem fedi

le a természetes kopás és elhasználódás által okozott kozmetikai értékcsökkenést

vagy a baleset vagy rongálódás miatti károsodást. A mérleg vagy részeinek kinyitása

vagy szétszerelése a garancia megszűnését eredményezi. A garanciaigényt alá kell

támasztani a vásárlást igazoló nyugtával, és a terméket vissza kell küldeni a postai

díjat megfizetve a Salter céghez (vagy az Egyesült Királyságon kívüli területek

esetén a Salter által kinevezett helyi képviselőhöz). Gondosan kell eljárni a mérleg

csomagolásakor, hogy szállítás közben ne sérülhessen meg. Ez a kötelezettségvállalás

kiegészíti a vásárló törvényi jogait és semmilyen módon nem befolyásolja azokat.

Szervizeléssel kapcsolatosan lépjen kapcsolatba a következővel: Eurowares Trading

Kft., H-4031 Debrecen, Kishegyesi u. 28., Levelezési cím: H-4001 Debrecen Pf. 333.,

Magyarország. Tel. +36 52 527 015 e-mail [email protected].

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising