Hvordan fungerer denne salter vægt, Ny funktion, Klargør vægten – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 33: Initialisering af vægten, Sådan bruger du vægten, Personlige data - indlæsning, Vægt og & måling af kropsfedt, Kropsfedt – hvad betyder det, Normalt sundt område for kropsfedtprocent

Advertising
background image

33

Dk

hvoRDAN FuNgERER DENNE SAlTER vÆgT?

Denne Salter personvægt anvender bioimpedansteknologi, hvor en meget svag elektrisk

impuls sendes igennem kroppen for at bestemme henholdsvis fedtvæv og magert væv -

den elektriske impuls kan ikke mærkes og der er ingen risiko forbundet med målingen.

Kontakten med kroppen foregår via puder af rustfrit stål på vægtens platform. Denne

metode beregner på samme tid din vægt, kropsfedt, kropsvand, kropsmasseindeks

(BMI), basalstofskifte og muskelmasse, hvilket giver dig et mere præcist mål for din

generelle sundhedstilstand og kondition. Denne vægt vil også vise vægt, kropsfedt og

samlet kropsvand for børn og teenagere på 6-17 år. Muskelmasse, kropsmasseindeks

(BMI) og basalstofskifte (BMR) vises ikke for denne aldersgruppe. Vægten kan gemme

personlige data for op til 12 brugere. Vægten kan både bruges til ovennævnte analyser

og fungere som en normal vægt.

Ny FuNkTIoN

Denne vægt er udstyret med vores bekvemme ‘træd-på’-funktion. Når vægten er blevet

initialiseret, kan den bruges ved blot at træde direkte op på platformen – uden at skulle

vente!

klARgøR vÆgTEN

1. Åbn batterirummet på undersiden af vægten.

2. Fjern isoleringsfligen nedenunder batteriet (hvis monteret) eller isæt batterier i

overensstemmelse med polaritetstegnene (+ and -) inden i batterirummet.

3. Luk batterirummet.

4. Vælg kg, st eller lb vægtmodus med omskifteren på undersiden af vægten.

5. Sæt de vedlagte tæppeben på vægten, hvis den skal stå på et gulvtæppe.

6. Sæt vægten på en fast, plan flade.

INITIAlISERINg AF vÆgTEN

1. Tryk en gang på midten af platformen med foden.

2. ‘

0.0’ vil blive vist.

3. Tryk på knappen indtil kg, lb eller st vises.

4. Vægten vil slukke og er nu parat til brug.

Denne initialiseringsproces skal gentages, hvis vægten flyttes. På alle andre

tidspunkter skal man blot træde direkte på vægten.

SÅDAN bRugER Du vÆgTEN

1. Træd på vægten og stå helt stille, mens den udregner din vægt.

2. Din vægt bliver vist.

3. Træd ned. Din vægt vil blive vist i nogle få sekunder.

4. Vægten vil slukke.

PERSoNlIgE DATA - INDlÆSNINg

1. Tryk på

knappen for at tænde for vægten.

2. Mens brugernummeret blinker, vælg et brugernummer ved at

trykke på

s

eller

t

knappen. Tryk på knappen for at bekræfte valget.

3. Vægtmodus-displayet blinker.

Tryk på

s

knappen, indtil det rigtige symbol blinker, og tryk derefter på knappen.

4. Mand- eller kvindesymbolet blinker.

Tryk på

s

knappen, indtil det rigtige symbol blinker, og tryk derefter på knappen.

5. Alder displayet blinker.

Tryk på

s

eller

t

, som påkrævet, for at indstille din alder, og tryk derefter på

knappen

børneindstilling:

Når alderen indstilles fra mellem 6-12 år, vælges børneindstilling automatisk.

Et lille børneikon kommer frem, som vist herunder

bemærk: I børneindstilling vil kun vægt, kropsfedt og kropsvand blive vist.

6. Højde displayet blinker.

Tryk på

s

eller

t

, som påkrævet, for at indstille din højde, og tryk derefter på

knappen.

Atlet indstilling:

Når alderen indstilles på mellem 15-50 år, vil Atlet indstilling være tilgængelig.

Atlet indstilling vælges ved at trykke på

s

knappen, indtil vises, og tryk derefter

på knappen.

En atlet defineres som en person, der er involveret i intens fysisk aktivitet ca. 12 timer

om ugen, og som har en hvilehjertefrekvens på ca. 60 slag i minuttet eller mindre.
7. Displayet vil vise dine indstillinger og derefter slukke. Hukommelsen er så indstillet.

8. Gentag proceduren for en anden bruger eller for at ændre brugerdata.

Bemærk: Følg samme procedure for at opdatere eller overskrive de gemte data, idet du

foretager de nødvendige ændringer.

vÆgT og & MÅlINg AF kRoPSFEDT

Sæt personvægten på en plan, jævn overflade.

1. Tryk på knappen.

2. Vælg dit brugernavn ved at trykke på

s

eller

t

knappen.

3. VENT mens displayet genbekræfter dine personlige data og derefter viser en

nul-aflæsning.

4. Når nul vises, skal du træde op på platformen og stå stille MED BARE FØDDER. Sørg

for, at dine fødder er i god kontakt med de 2 metalpuder på platformen.

5. Efter 2-3 sekunder vises din vægt.

6. Bliv stående på vægten, mens dine andre aflæsninger foretages.

7. Din vægt vil blive vist efterfulgt af din kropsfedtprocent, samlet kropsvandprocent,

muskelmasseprocent, kropsmasseindeks (BMI) og basalstofskifte (BMR).

kRoPSFEDT – hvAD bETyDER DET?

Menneskekroppen består bl.a. af en vis procentdel fedt. Det er livsnødvendigt for, at

kroppen holder sig sund og velfungerende – fedtet virker som en stødpude for vores

led og beskytter de livsvigtige organer, hjælper med at regulere kropstemperaturen,

oplagrer vitaminer og giver næring til kroppen, når den mangler føde. For meget såvel

som for lidt kropsfedt kan imidlertid være skadeligt for helbredet. Det er vanskeligt at

måle, hvor meget kropsfedt vi har i kroppen ved blot at se os selv i spejlet.

Derfor er det vigtigt at kunne beregne og kontrollere kroppens fedtprocent.

Kropsfedtprocenten giver dig et bedre mål for konditionen end vægten alene –

sammensætningen af dit vægttab kan betyde, at du mister muskelmasse snarere end

fedt – du kan stadig være ‘over-fed’, selv når en vægt angiver ‘normal vægt’.

NoRMAlT SuNDT oMRÅDE FoR kRoPSFEDTPRoCENT

kropsfedt %-områder for drenge*

Alder

lav

optimal

Moderat

høj

6

≤12.4

12.5 -19.5

19.6 - 22.6

≥22.7

7

≤12.6

12.7 - 20.4

20.5 - 24.0

≥24.1

8

≤12.7

12.8 - 21.3

21.4 - 25.4

≥25.5

9

≤12.8

12.9 - 22.2

22.3 - 26.7

≥26.8

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

kropsfedt %-områder for piger*

Alder

lav

optimal

Moderat

hшj

6

≤14.4

14.5 - 23.0

23.1 - 26.1

≥26.2

7

≤14.9

15.0 - 24.5

24.6 - 27.9

≥28.0

8

≤15.3

15.4 - 26.0

26.1 - 29.6

≥29.7

9

≤15.7

15.8 - 27.2

27.3 - 31.1

≥31.2

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

Advertising