Kuinka salter-vaaka toimii, Uusi ominaisuus, Vaa’an esivalmistelut – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 27: Vaa’an nollaaminen, Vaa’an käyttö, Henkilötietojen syöttäminen, Paino ja kehon rasvaprosenttilukema, Rasvapitoisuus – mitä se tarkoittaa, Kehon rasvaprosentin normaali terve vaihteluala

Advertising
background image

27

FIN

kuINkA SAlTER-vAAkA ToIMII?

Tässä Salter-vaa’assa käytetään bioimpedanssimittaustekniikkaa (BIA), mikä johtaa

erittäin pienen sähköimpulssin kehon läpi määrittääkseen rasvan rasvattomasta

kudoksesta. Sähköimpulssia ei tunne, ja menetelmä on täysin vaaraton. Kosketus

kehoon tapahtuu vaa’an alustalla olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen

laattojen. Menetelmällä lasketaan samanaikaisesti kehon paino, rasvaprosentti,

vesipitoisuus, BMI, perusaineenvaihdunta ja lihasmassa. Näin saat entistä tarkemman

kuvan yleisestä terveydentilastasi ja kunnostasi. Vaaka näyttää myös lasten ja 6-17-

vuotiaiden nuorten painon, kehon rasvaprosentin ja vesipitoisuuden. Tälle ikäryhmälle

ei näytetä lihasmassaa, painoindeksiä ja perusaineenvaihduntaa. Vaakaan voidaan

tallentaa jopa 12 käyttäjän henkilökohtaiset tiedot. Analyysivaa’an lisäksi tätä vaakaa

voidaan käyttää myös tavallisena vaakana.

uuSI oMINAISuuS

Tässä vaa’assa on kätevä ”astintoiminto”. Nollauksen jälkeen vaaka toimii

yksinkertaisesti astumalla suoraan astilevylle – ei enää odottelua!

vAA’AN ESIvAlMISTEluT

1. Avaa vaa’an alapuolella oleva paristotila.

2. Poista eristävä liuska pariston alapuolelta (jos asennettu) ja aseta paristot

huomioimalla napaisuusmerkinnät (+ ja -) paristotilan sisällä.

3. Sulje paristotila.

4. Valitse painoyksiköt (kg, st tai lb) vaa’an alapuolella olevalla katkaisimella.

5. Jos vaaka asetetaan matolle, käytä pakkauksessa olevia pehmusteita.

6. Aseta vaaka tasaiselle, kiinteälle alustalle.

vAA’AN NollAAMINEN

1. Paina astinlevyn keskiosaa jalallasi ja nosta jalka sen jälkeen pois.

2. Näytössä näkyy ‘

0.0’.

3. Paina -painiketta, kunnes näytöllä näkyy kg, lb tai st.

4. Vaaka kytkeytyy pois päältä ja on nyt käyttövalmis.

Nollaustoimenpide täytyy tehdä uudelleen, jos vaaka siirretään. Muussa

tapauksessa astu suoraan vaa’alle.

vAA’AN käyTTö

1. Astu vaa’alle ja seiso aivan liikkumatta vaa’an punnitessa painosi.

2. Painosi näkyy näytöllä.

3. Astu pois vaa’alta. Painosi näkyy näytöllä muutaman sekunnin ajan.

4. Vaaka kytkeytyy pois päältä.

hENkIlöTIEToJEN SyöTTäMINEN

1. Kytke vaaka päälle painamalla -painiketta.

2. Kun käyttäjänumero vilkkuu, valitse haluamasi käyttäjänumero painamalla

s

- tai

t

-painiketta. Vahvista valintasi painamalla -painiketta.

3. Painotilanäyttö vilkkuu.

Paina

s

-painiketta, kunnes oikea symboli vilkkuu, ja paina sitten -painiketta.

6. Miestä tai naista tarkoittava symboli vilkkuu.

Paina

s

-painiketta, kunnes oikea symboli vilkkuu, ja paina sitten -painiketta.

5. Ikänäyttö vilkkuu.

Anna ikäsi painamalla

s

- tai

t

-painiketta ja paina sitten -painiketta.

lapsitoiminto::

Kun iäksi valitaan 6-12 vuotta, lapsitoiminto valitaan automaattisesti.

Näyttöön tulee pienen lapsen kuvake, kuten alla on esitetty.

Huomautus: Lapsitilassa näkyvät ainoastaan paino, kehon rasva- ja vesiprosentti.
4. Pituusnäyttö vilkkuu.

Anna pituutesi painamalla

s

- tai

t

-painiketta ja paina sitten -painiketta.

urheilijatoiminto:

Kun iäksi on määritetty 15-50-vuotiaat, käytettävissä on urheilijatoiminto.

Valitse urheilijatoiminto painamalla

s

painiketta,kunnes toiminto tulee näkyviin, ja

paina sitten -painiketta.

Urheilijaksi määritellään henkilö, joka harrastaa vaativaa fyysistä liikuntaa n. 12 tuntia

viikossa ja jonka sydämen leposyke on n. 60 lyöntiä minuutissa tai vähemmän.
7. Näytöllä näkyy omat asetuksesi, ja sen jälkeen vaaka kytkeytyy pois päältä. Muistin

määritykset on tehty.

8. Toista toimenpide toiselle käyttäjälle tai jos haluat muuttaa käyttäjän tietoja.

Huomautus: Päivitä tai korvaa muistiin tallennetut tiedot noudattamalla samaa

menetelmää ja tee muutoksia tarvittaessa.

PAINo JA kEhoN RASvAPRoSENTTIlukEMA

Aseta vaaka tasaiselle pinnalle

1. Paina -painiketta.

2. Valitse käyttäjänumerosi painamalla

s

- tai

t

-painiketta.

3. ODOTA, kunnes henkilötietosi vahvistetaan näytössä ja näytöllä näkyy nolla.

4. Kun näytöllä on nolla, astu PALJAIN JALOIN astinlaudalle ja seiso liikkumatta

paikallasi. Varmista, että jalkasi koskettavat astinlaudan 2 metallialustaa.

5. Painosi näkyy 2-3 sekunnin kuluttua.

6. Seiso vaa’alla, sillä aikaa kun muut lukemat otetaan.

7. Näytöllä näkyy painosi ja seuraavaksi kehon rasvaprosentti, vesipitoisuus,

lihasmassa, BMI ja perusaineenvaihdunta (BMR).

RASvAPIToISuuS – MITä SE TARkoITTAA?

Ihmiskeho koostuu muiden aineiden lisäksi rasvasta. Tämä on elintärkeää terveellisen ja

toimivan kehon kannalta. Se toimii pehmusteena nivelille ja suojaa elintärkeitä elimiä,

auttaa säätelemään kehon lämpötilaa, varastoi vitamiineja ja auttaa kehoa toimimaan,

kun ruoan saanti on vähäistä. Mutta liian suuri tai liian pieni määrä rasvaa voi olla

vahingollista terveydelle. On vaikea arvioida, kuinka paljon kehossamme on rasvaa

pelkästään katsomalla peiliin.

Tästä syystä on tärkeää mitata ja seurata kehon rasvaprosenttia. Kehon rasvaprosentti

antaa paremman kuvan kunnosta kuin pelkkä painolukema. Painon pudotus voi

tarkoittaa, että lihasmassa pienenee rasvan sijasta. Kehosi rasvaprosentti voi silti olla

korkea vaikka vaaka näyttäisi ’normaalia painoa’.

kEhoN RASvAPRoSENTIN NoRMAAlI TERvE vAIhTEluAlA

Rasvaprosentti pojilla*

Ikä

Alhainen

Ihanteellinen

kohtalainen

korkea

6

≤12.4

12.5 -19.5

19.6 - 22.6

≥22.7

7

≤12.6

12.7 - 20.4

20.5 - 24.0

≥24.1

8

≤12.7

12.8 - 21.3

21.4 - 25.4

≥25.5

9

≤12.8

12.9 - 22.2

22.3 - 26.7

≥26.8

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

Rasvaprosentti tytöillä*

Ikä

Alhainen

Ihanteellinen

kohtalainen

korkea

6

≤14.4

14.5 - 23.0

23.1 - 26.1

≥26.2

7

≤14.9

15.0 - 24.5

24.6 - 27.9

≥28.0

8

≤15.3

15.4 - 26.0

26.1 - 29.6

≥29.7

9

≤15.7

15.8 - 27.2

27.3 - 31.1

≥31.2

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

Advertising