Hur fungerar denna salter våg, Ny funktion, Förberedelse av din våg – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 30: Starta din våga, Drift av din våg, Inmatning av personlig information, Vikt- & kroppsfettsavläsningar, Kroppsfett - vad betyder det, Normal hälsosam räckviddsprocent för kroppsfett

Advertising
background image

30

S

huR FuNgERAR DENNA SAlTER vÅg?

Denna Salter-våg använder BIA (Bio Impedans Analys) teknik som skickar en liten

elektrisk impuls genom kroppen för att skilja fet från mager vävnad, den elektriska

impulsen känns inte och är helt säker. Kontakt med kroppen görs via dynor av rostfritt

stål på vågens plattform.

Denna metod beräknar samtidigt din personliga vikt, kroppsfett, totala andel vatten i

kroppen, BMI, basalomsättning (BMB) och muskelmassa, vilket ger dig en mer korrekt

avläsning av din övergripande hälsa och kondition. Denna våg visar även vikt, kroppsfett

och totala andel vatten i kroppen för barn och ungdomar 6-17 år. Muskelmassa, BMI och

BMB visas inte för denna åldersgrupp.

Denna våg sparar personlig information för upp till 12 användare Såväl som att den är

en analyseringsvåg så kan denna våg användas som en vanlig våg.

Ny FuNkTIoN

Denna våg har vår bekväma kliv-på funktion. När den har startats kan vågen drivas

genom att helt enkelt kliva på plattformen – inget mer väntande!

FöRbEREDElSE Av DIN vÅg

1. Öppna batterifacket på vågens undersida.

2. Avlägsna isoleringsfliken under batteriet (om det sitter i) eller sätt i batterier i

batterifacket enligt polaritetssymbolerna (+ och -).

3. Stäng batterifacket.

4. Välj kg (kilo), st (stone) eller lb (pund) viktläge med kontakten på vågens undersida.

5. Satt fast de medföljande mattfötterna om vågen ska användas på matta.

6. Placera vågen på en stadig platt yta.

STARTA DIN vÅgA

1. Tryck in plattformens mitt och avlägsna din fot.

2. ‘

0.0’ kommer att visas.

3. Tryck på -knappen tills kg, lb eller st visas.

4. Vågen kommer att stängas av och är nu redo att användas.

Denna startprocess måste upprepas om vågen flyttas. Annars är det bara att kliva

på vågen med en gång.

DRIFT Av DIN vÅg

1. Kliv på och stå mycket stilla medan vågen beräknar din vikt.

2. Din vikt visas.

3. Kliv av. Din vikt kommer att visas under några sekunder.

4. Vågen kommer att stängas av.

INMATNINg Av PERSoNlIg INFoRMATIoN

1. Tryck på -knappen för att aktivera vågen.

2. När användarnumret blinkar, välj ett användarnummer genom att trycka på

s

eller

t

knapparna. Tryck på -knappen för att bekräfta ditt val.

3. Viktlägets display kommer att blinka.

Tryck

s

eller

t

knappen tills korrekt symbol blinkar, tryck sedan på -knappen.

4. Symbolen för man eller kvinna kommer att blinka.

Tryck

s

eller

t

knappen tills korrekt symbol blinkar, tryck sedan på -knappen.

5. Åldersdisplayen kommer att blinka.

Tryck

s

eller

t

enligt behov för att ställa in din ålder, tryck sedan på -knappen.

barn-läge:

När åldern ställs in från 6-12 år kommer barn-läget automatiskt väljas.

En liten barnikon kommer att synas, såsom visas ovan.

OBS! I barnläge kommer endast vikt, kroppsfett och kroppsvatten att visas.
6. Längddisplayen kommer att blinka.

Tryck

s

eller

t

enligt behov för att ställa in din läng, tryck sedan på -knappen.

Idrottar-läge:

När åldern är inställd från 15-50 år kommer Idrottar-läget att vara tillgängligt.

För att välja Idrottar-läget, tryck på

s

knappen tills visas, tryck sedan på

-knappen.

En idrottare är definierat som en person som är håller på med intensiv fysisk aktivitet

ungefär 12 timmar i veckan och som har en vilopuls på ungefär 60 slag i minuten eller

mindre.
7. Displayen visar dina inställningar och stängs sedan av. Minnet är inställt.

8. Upprepa processen för en andra användare, eller för att ändra

användarinformationen.

OBS! För att uppdatera eller skriva över sparad data, följ samma process, och gör

ändringar efter behov.

vIkT- & kRoPPSFETTSAvläSNINgAR

Placera vågen på en plan yta.

1. Tryck på -knappen.

2. Välj ditt nummer genom att trycka

s

eller

t

knapparna.

3. VÄNTA tills displayen bekräftar din personliga information igen och sedan visar noll.

4. När noll visas, kliv BARFOTA upp på plattformen och stå still. Se till att dina fötter

har god kontakt med de 2 metalldynorna på plattformen.

5. Efter 2-3 sekunder kommer din vikt att visas.

6. Förbli stående på vågen medan dina andra avläsningar görs.

7. Din vikt kommer att visas följt av kroppsfett, totala andel vatten i kroppen,

muskelmassa, BMI och basalomsättning (BMB).

kRoPPSFETT - vAD bETyDER DET?

Den mänskliga kroppen består av, bland annat, en viss procent fett. Detta är viktigt för

en hälsosam, fungerande kropp – det skyddar leder och skyddar viktiga organ, hjälper

till att reglera kroppstemperatur, förvarar vitaminer och hjälper kroppen att hålla igång

då det är ont om mat. För mycket fett eller för lite fett kan dock vara skadligt för din

hälsa. Det är svårt att avgöra hur mycket kroppsfett våra kroppar har bara genom att

titta på oss själva i spegeln.

Detta är varför det är så viktigt att mäta och övervaka din kroppsfettsprocenthalt.

Kroppsfettsprocenthalten ger dig bättre mätning av din condition än enbart vikt –

kompositionen av din viktnedgång kan betyda att du förlorar muskelmassa snarare än

fett – du kan fortfarande har en hög procenthalt fett även om vågen indikerar ‘normal vikt’.

NoRMAl hälSoSAM RäCkvIDDSPRoCENT FöR kRoPPSFETT

kroppsfettprocentsräckvidder för pojkar*

Ålder

låg

optimal

Moderat

hög

6

≤12.4

12.5 -19.5

19.6 - 22.6

≥22.7

7

≤12.6

12.7 - 20.4

20.5 - 24.0

≥24.1

8

≤12.7

12.8 - 21.3

21.4 - 25.4

≥25.5

9

≤12.8

12.9 - 22.2

22.3 - 26.7

≥26.8

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

kroppsfettprocentsräckvidder för flickor*

Ålder

låg

optimal

Moderat

hцg

6

≤14.4

14.5 - 23.0

23.1 - 26.1

≥26.2

7

≤14.9

15.0 - 24.5

24.6 - 27.9

≥28.0

8

≤15.3

15.4 - 26.0

26.1 - 29.6

≥29.7

9

≤15.7

15.8 - 27.2

27.3 - 31.1

≥31.2

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

Advertising