Πωσ λειτουργει αυτη η ζυγαρια τησ salter, Νεα δυνατοτητα, Προετοιμασια τησ ζυγαρια – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 45: Ενεργοποιηση τησ ζυγαρια, Λειτουργια τησ ζυγαρια, Καταχωρηση προσωπικων δεδομενων, Μετρησεισ βαρουσ και σωματικου λιπουσ, Σωματικο λιποσ - τι σημαινει

Advertising
background image

45

El

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΗ Η ΖΥΓΑΡΙΑ ΤΗΣ SALTER;

Αυτή η ζυγαριά της Salter χρησιμοποιεί τεχνολογία BIA (Bio Impedance Analysis), η οποία

διαπερνά έναν απειροελάχιστο ηλεκτρικό παλμό μέσα από το σώμα ώστε να υπολογίσει

την αναλογία λίπους και μυϊκής μάζας. Ο ηλεκτρικός παλμός δεν γίνεται αισθητός και είναι

απολύτως ασφαλής. Η επαφή με το σώμα γίνεται μέσω πελμάτων από ανοξείδωτο ατσάλι

στην πλατφόρμα της ζυγαριάς .

Η μέθοδος αυτή υπολογίζει ταυτόχρονα το προσωπικό σας βάρος, σωματικό λίπος,

συνολικό νερό του σώματος, BMI, Ρυθμό Βασικού Μεταβολισμού και τη μυϊκή σας μάζα,

δίνοντάς σας μια πιο ακριβή ένδειξη της συνολικής σας υγείας και φυσικής κατάστασης.

Αυτή η ζυγαριά εμφανίζει επίσης το βάρος, το σωματικό λίπος και το συνολικό νερό του

σώματος για παιδιά και νέους ηλικίας 6-17 ετών. Η μυϊκή μάζα, το BMI και το BMR δεν

εμφανίζονται για αυτό το εύρος ηλικιών.

Η ζυγαριά αυτή φυλά τα προσωπικά στοιχεία έως και 12 ατόμων. Εκτός από τη λειτουργία

της ως ζυγαριάς-αναλυτή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως συμβατική ζυγαριά.

ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ!

Αυτή η ζυγαριά διαθέτει την εύχρηστη δυνατότητα λειτουργίας όταν ανεβαίνετε επάνω

της. Αφού την ενεργοποιήσετε, η ζυγαριά λειτουργεί όταν απλά ανεβαίνετε επάνω στην

πλατφόρμα – τέρμα οι αναμονές!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ

1. Ανοίξτε το χώρο μπαταριών στο κάτω μέρος της ζυγαριάς.

2. Αφαιρέστε τη μονωτική γλωττίδα κάτω από τη μπαταρία (εάν υπάρχει) ή τοποθετήστε

μπαταρίες παρατηρώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+ και -) στο θάλαμο των

μπαταριών.

3. Κλείστε το χώρο μπαταριών.

4. Επιλέξτε ζύγιση σε kg, st ή lb με τον διακόπτη στο κάτω μέρος της ζυγαριάς.

5. Για χρήση επάνω σε χαλί ή μοκέτα, προσθέστε τα ειδικά ποδαράκια της ζυγαριάς.

6. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ

1. Πατήστε στο κέντρο της πλατφόρμας και πάρτε το πόδι σας.

2. Θα εμφανιστεί η ένδειξη ‘0.0’.

3. Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη kg, lb ή st.

4. Η ζυγαριά θα σβήσει και θα είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

Αυτή η διαδικασία ενεργοποίησης πρέπει να επαναληφθεί αν η ζυγαριά

μετακινηθεί. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αρκεί απλά να ανεβείτε στη ζυγαριά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ

1. Ανεβείτε στη ζυγαριά και σταθείτε εντελώς ακίνητοι μέχρι η ζυγαριά να υπολογίσει το

βάρος σας.

2. Θα εμφανιστεί το βάρος σας.

3. Κατεβείτε. Το βάρος σας θα συνεχίσει να εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα.

4. Η ζυγαριά θα σβήσει.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά.

2. Ενώ αναβοσβήνει το νούμερο του χρήστη, επιλέξτε ένα νούμερο χρήστη πατώντας τα

κουμπιά

s

ή

t

. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

3. Αναβοσβήνει η οθόνη της λειτουργίας ζύγισης.

Πατήστε το κουμπί

s

έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει το σωστό σύμβολο και στη

συνέχεια πατήστε το κουμπί .

4. Θα αναβοσβήνει το αρσενικό ή το θηλυκό σύμβολο.

Πατήστε το κουμπί

s

έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει το σωστό σύμβολο και στη

συνέχεια πατήστε το κουμπί .

5. Αναβοσβήνει η οθόνη της ηλικίας.

Πατήστε

s

και

t

ανάλογα για να ρυθμίσετε την ηλικία σας και στη συνέχεια πατήστε

το κουμπί .

Λειτουργία για παιδιά:

Όταν ρυθμιστεί η ηλικία από 6-12 ετών, επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία για παιδιά.

Εμφανίζεται ένα εικονίδιο με ένα μικρό παιδί, όπως φαίνεται παρακάτω.

Σημείωση: Στη λειτουργία για παιδιά, εμφανίζεται μόνο το βάρος, το σωματικό λίπος και

το νερό του σώματος.

6. Αναβοσβήνει η οθόνη του ύψους.

Πατήστε

s

ή

t

ανάλογα για να ρυθμίσετε το ύψος σας και στη συνέχεια πατήστε το

κουμπί .

Λειτουργία για αθλητές:

Όταν ρυθμιστεί η ηλικία από 15-50 ετών, είναι διαθέσιμη η λειτουργία για αθλητές.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία για αθλητές, πατήστε το κουμπί

s

μέχρι να εμφανιστεί η

ένδειξη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Ως αθλητής ορίζεται ένα άτομο που έχει έντονη φυσική δραστηριότητα περίπου 12 ώρες

την εβδομάδα και του οποίου η συχνότητα καρδιακών παλμών σε ανάπαυση είναι περίπου

60 παλμοί το λεπτό ή λιγότεροι.

7. Η οθόνη θα δείξει τις ρυθμίσεις σας και μετά από λίγο θα σβήσει. Στο σημείο αυτό, η

μνήμη έχει ρυθμιστεί.

8. Επαναλάβετε τη διαδικασία για έναν δεύτερο χρήστη ή για να αλλάξετε τα στοιχεία

χρήστη.

Σημείωση: Για να ενημερώσετε ή να αντικαταστήσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα,

ακολουθήστε την ίδια διαδικασία κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια λεία και επίπεδη επιφάνεια.

1. Πατήστε το κουμπί .

2. Επιλέξτε τον αριθμό σας χρήστη πατώντας τα κουμπιά

s

ή

t

.

3. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ μέχρι η οθόνη να επανεπιβεβαιώσει τα προσωπικά σας στοιχεία και να

δείξει μέτρηση μηδέν.

4. Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη μηδέν, πατήστε επάνω στην πλατφόρμα ΞΥΠΟΛΗΤΟΙ και

σταθείτε ακίνητοι. Βεβαιωθείτε ότι τα πέλματά σας έχουν καλή επαφή με τα 2 μεταλλικά

επιθέματα επάνω στην πλατφόρμα.

5. Μετά από 2-3 δευτερόλεπτα εμφανίζεται το βάρος σας.

6. Παραμείνετε ακίνητοι επάνω στη ζυγαριά ενώ λαμβάνονται και οι υπόλοιπες μετρήσεις.

7. Εμφανίζεται το βάρος σας και, στη συνέχεια, το ποσοστό του σωματικού σας λίπους,

το ποσοστό του συνολικού νερού του σώματός σας, το BMI και ο ρυθμός βασικού

μεταβολισμού (BMR) σας.

ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΛΙΠΟΣ - ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται, μεταξύ άλλων, από ένα ποσοστό λίπους. Αυτό είναι

ζωτικής σημασίας για ένα υγιές, λειτουργικό σώμα – προστατεύει τις αρθρώσεις και

τα ζωτικά όργανα, βοηθά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, αποθηκεύει

βιταμίνες και βοηθά το σώμα να διατηρείται σε περιπτώσεις ανεπαρκούς τροφής. Ωστόσο,

το υπερβολικά πολύ ή το υπερβολικά λίγο σωματικό λίπος μπορεί να είναι καταστροφικό

για την υγεία σας. Είναι δύσκολο να μετρήσουμε πόσο σωματικό λίπος έχουμε στο σώμα

μας κοιτώντας απλώς τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Για αυτόν το λόγο είναι σημαντικό να

μετράτε και να παρακολουθείτε το ποσοστό σωματικού λίπους. Με το ποσοστό σωματικού

λίπους έχετε μια καλύτερη μέτρηση της φυσικής σας κατάστασης και όχι μόνο του βάρους

σας – η απώλεια βάρους μπορεί να συνιστά απώλεια μυϊκής μάζας και όχι λίπους - μπορεί

να εξακολουθείτε να έχετε υψηλό ποσοστό λίπους ακόμη και όταν η ζυγαριά δείχνει

‘φυσιολογικό βάρος’.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣBody

Εύρη τιμών % σωματικού λίπους για αγόρια*

Ηλικία

Χαμηλό

Βέλτιστο

Μέτριο

Υψηλό

6

≤12.4

12.5 -19.5

19.6 - 22.6

≥22.7

7

≤12.6

12.7 - 20.4

20.5 - 24.0

≥24.1

8

≤12.7

12.8 - 21.3

21.4 - 25.4

≥25.5

9

≤12.8

12.9 - 22.2

22.3 - 26.7

≥26.8

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

Εύρη τιμών % σωματικού λίπους για κορίτσια*

Ηλικία

Χαμηλό

Βέλτιστο

Μέτριο

Υψηλό

6

≤14.4

14.5 - 23.0

23.1 - 26.1

≥26.2

7

≤14.9

15.0 - 24.5

24.6 - 27.9

≥28.0

8

≤15.3

15.4 - 26.0

26.1 - 29.6

≥29.7

9

≤15.7

15.8 - 27.2

27.3 - 31.1

≥31.2

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

Advertising