Vücuttaki su miktari neden ölçülür, Normal sağlikli vücut su miktari yüzdesi araliği, Kas kitlemi neden bilmem gerekiyor – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 43: Bmi değerim ne anlama geliyor, Bazal metabolik hiz (bmr) – ne anlama geliyor, Soru ve yanitlar

Advertising
background image

43

TR

Erkekler için vücut yağ yüzdesi Aralığı**

yaş

Düşük

İdeal

orta

yüksek

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

kadınlar için vücut yağ yüzdesi Aralığı**

yaş

Düşük

İdeal

orta

yüksek

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Kaynak: HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb ve AM Prentice’den alınmıştır. “Body fat reference curves for children”

(Çocuklar için vücut yağı referans eğrileri).Uluslararası Obezite Dergisi (2006) 30, 598–602. **Kaynak: Dympna

Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd ve Yoichi Sakamoto’dan alınmıştır.

“Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass (Sağlıklı vücut yağ

yüzdesi aralıkları: vücut kitle indeksine dayalı kılavuz belirleme yaklaşımı) dizin 1-3” Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

Yayımlanan Vücut Yağ Yüzdesi aralıkları yalnızca rehberlik amaçlıdır. Beslenme ve egzersiz programlarına

başlamadan önce profesyonel tıbbi danışma hizmeti alınması gereklidir.

vÜCuTTAkİ Su MİkTARI NEDEN ölçÜlÜR?

Vücuttaki su miktarı, vücut ağırlığının en önemli bileşenidir. Toplam ağırlığınızın

yarısından fazlası ve vücut kitlenizin (ağırlıklı olarak kas) yaklaşık üçte ikisidir. Su

vücutta önemli rollere sahiptir. İster deride, salgı bezlerinde, kaslarda, beyinde isterse

de başka bir yerde olsun vücuttaki tüm hücreler yeterli su olduğunda işlevlerini yerine

getirebilmektedir. Su aynı zamanda özellikle terleme yoluyla vücudun ısı dengesini

düzenlemede hayati rol oynamaktadır. Ağırlık ve yağ ölçümünüzün kombinasyonu

‘normal’ görünebilir, ancak vücudunuzun nemlilik düzeyi sağlıklı bir yaşam için

yeterli olmayabilir.

NoRMAl SAĞlIklI vÜCuT Su MIkTARI yÜzDESI ARAlIĞI

vücut Su çizelgesi***

Vücut Yağı Yüzdesi Aralığı

Optimum Toplam Su Miktarı

Yüzdesi Aralığı

Erkek

4 to 14%

70 to 63%

15 to 21%

63 to 57%

22 to 24%

57 to 55%

25 and over

55 to 37%

Kadın

4 to 20%

70 to 58%

21 to 29%

58 to 52 %

30 to 32 %

52 to 49%

33 and over

49 to 37%

*** Kaynak: Wang & Deurenberg: “Yağsız vücut kitlesinde su oranı)”.American Journal Clin Nutr 1999, 69 8 -841.

Sporcu Modunu kullananlar için: Yaptıkları spor veya aktivite türüne bağlı olarak

sporcuların vücut yağ oranı yukarıda belirtilenden daha düşük ve su miktarları da daha

fazla olabilir. Vücuttaki su miktarı ölçümleri vücuttaki yağ ve kas oranlarından etkilenir.

Vücudun yağ oranı yüksekse veya kas oranı düşükse vücuttaki su miktarı düşük olma

eğilimi gösterecektir. Vücut ağırlığı, yağ ve su miktarı gibi ölçümleri sağlıklı bir yaşam

için yararlanabileceğiniz araçlar olarak düşünebilirsiniz. Kısa dönem değişiklikler

normaldir. Bu nedenle günlük değerler yerine zaman içindeki değerleri takip etmenizi

öneriyoruz.

Yayımlanan Vücut Su Yüzdesi aralıkları yalnızca rehberlik amaçlıdır.

Beslenme ve egzersiz programlarına başlamadan önce profesyonel tıbbi danışma

hizmeti alınması gereklidir.

kAS kİTlEMİ NEDEN bİlMEM gEREkİyoR?

Amerikan Spor Hekimliği Kuruluna (ASCM) göre 20 – 90 yaşları arasında kas kitlesi

yaklaşık yüzde 50 azalabilmektedir. Bu kaybı engellemek için bir şey yapmazsanız kas

kaybedip yağınızı artırmış olursunuz. Kilo verirken kas kitlenizin yüzdesini bilmeniz de

önemlidir. Hareket etmezken vücut kazanılan her 1000 gram kas için fazladan 110 kalori

yakmaktadır. Vücudun kasının artırmanın pek çok avantajı bulunmaktadır:

• Yaşla birlikte azalan güç, kemik yoğunluğu ve kas kitlesini tersine çevirmenizi sağlar.

• Eklemlerin esnekliğini korumanızı sağlar.

• Sağlıklı bir yeme alışkanlığı ile kilo vermeye yardımcı olur.

Bu ürün yalnızca evde kullanım amaçlıdır. Hamile kadınların yalnızca ağırlık ölçme

fonksiyonunu kullanmaları gerekmektedir.

DİKKAT: Üzerinizde kalp pili veya başka bir tıbbi aygıt takılıyken bu ürünü kullanmayın.

Herhangi bir konuda şüpheniz varsa doktorunuza danışın.

bMI DEĞERIM NE ANlAMA gElIyoR?

Vücut Kitle İndeksi (BMI), çoğunlukla yetişkinlerde zayıf, şişman ve obez olma

durumunun sınıflandırılması için kullanılan kilo-boy indeksidir. Bu tartı sizin BMI

değerinizi hesaplar. Aşağıdaki çizelge ve tabloda gösterilen BMI kategorileri WHO

(Dünya Sağlık Örgütü) tarafından tanınmıştır ve BMI değerinizi yorumlarken bunlara

başvurabilirsiniz.

BMI kategoriniz aşağıdaki tablo kullanılarak belirlenebilir.

bMI kategorisi bMI Değerinin Anlamı

yalnızca bMI’ya Dayalı Sağlık Riski

< 18.5

Zayıf

Orta

18.6-24.9

Normal

Düşük

25-29.9

şişman

Orta

30+

obez

Yüksek

öNEMlİ: Çizelgeye/tabloya göre ‘normal’ sağlıklı kilo aralığının dışındaysanız herhangi

bir şey yapmadan önce doktorunuza danışın.

BMI sınıflandırmaları yalnızca yetişkinler (20 yaş ve üstü) içindir.

bAzAl METAbolİk hIz (bMR) – NE ANlAMA gElİyoR?

Bazal Metabolik Hızınız (BMR), dinlenme sırasında normal vücut fonksiyonlarınızı devam

ettirmek için harcanan enerjiye (kalori cinsinden) dair bir tahmindir. Bu sürekli çalışma

vücudun kullandığı kalorilerin yaklaşık %60-70’ini oluşturur ve kalbinizin atması,

solunum ve vücut sıcaklığını koruma gibi eylemleri içerir. BMR’niz yaş, kilo, cinsiyet,

diyet ve egzersiz alışkanlıkları gibi bir dizi etmenden etkilenir.

SoRu vE yANITlAR

vücudumdaki yağ ve su miktarı ölçümü ne kadar doğru?

Bu Salter Tartısında Biyoelektrikli Akım Direnci Analizi (BIA) olarak bilinen ölçüm

yöntemi kullanılmaktadır. Ayaklarınız ve bacaklarınızdan vücudunuza çok kısa süreyle

akım verilir. Bu akım yüksek derece akışkan olan kas dokusundan kolayca geçer, ancak

yağ dokusundan kolay geçmez. Bu nedenle de vücudunuzun akım direncini ölçerek kas

miktarı belirlenebilir. Buradan yağ ve su miktarı tahmin edilebilir.

ölçüm yapıldığında vücudumdan ne kadar akım geçiyor?

Peki güvenli mi?

Akım 1mA’dan daha azdır ki bu çok küçük bir değerdir ve tamamen güvenlidir. Bu değer

hissedilmez. Yine de bu aygıtın vücudunda kalp pili gibi bir elektronik tıbbi aygıt takılı

biri tarafından kullanılmaması gerekir.

gün içerisinde farklı saatlerde vücut yağımı ve suyu ölçersem değişkenlik

gösterebiliyor. hangi değer doğru?

Vücut yağ yüzdesi değeriniz vücut su içeriğine göre değişiklik göstermektedir ki bu da

gün içinde değişmektedir. Gün içerisinde ölçüm yapmak için doğru veya yanlış zaman

yoktur, ancak vücudunuzdaki su miktarının normal düzeyde olduğunu düşündüğünüz

normal bir saatte ölçüm yapın. Banyo veya sauna sonrası, yoğun egzersiz sonrası veya

sıvı aldıktan ya da yemek yedikten sonra 1-2 saat içinde ölçüm yapmayın.

kg

m

st

ft

Advertising