Hoe werkt deze salter-weegscaal, Nieuwe functie, De weegschaal klaarmaken – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 24: De weegschaal opstarten, De weegschaal gebruiken, Persoonlijke gegevensinvoer, Metingen gewicht en lichaamsvet, Lichaamsvet - wat betekent dat, Normaal gezond bereik van percentage lichaamsvet

Advertising
background image

24

Nl

hoE wERkT DEzE SAlTER-wEEgSCAAl?

De Salter-weegschaal gebruikt BIA-technologie (Bio-elektrische Impedantie Analyse),

die een heel kleine elektrische stroomstoot door het lichaam laat gaan om vet van

mager weefsel te onderscheiden. U voelt de elektrische stroomstoot niet en deze

is volledig veilig. Er wordt via roestvrijstalen kussentjes op het platform van de

weegschaal contact met het lichaam gemaakt.

Deze methode berekent gelijktijdig uw eigen gewicht, lichaamsvet, totale

lichaamswatergehalte, snelheid van basaal metabolisme, spiermassa en BMI,wat u een

nauwkeuriger beeld geeft van uw algemene gezondheid en lichamelijke conditie. De

weegschaal toont tevens gewicht, lichaamsvet en totale lichaamswatergehalte voor

kinderen en jonge volwassenen van 6-17 jaar. Spiermassa, BMI en BMR worden niet

weergegeven voor deze leeftijdsgroep. Deze weegschaal kan de persoonlijke gegevens

van maximaal 12 gebruikers opslaan.

U kunt deze weegschaal als analyse-weegschaal

en als conventionele weegschaal gebruiken.

NIEuwE FuNCTIE

Deze weegschaal beschikt over onze handige opstapbediening. Zodra de weegschaal is

opgestart, hoeft u er alleen nog maar op te stappen. Wachten behoort tot het verleden!

DE wEEgSChAAl klAARMAkEN

1. Open het batterijvak aan de onderkant van de weegschaal.

2. Verwijder de isolatietab van onder de batterij (indien aangebracht) of voer batterijen

in zoals aangegeven met de polariteitstekens (+ en -) in de batterijhouder.

3. Sluit het batterijvak.

4. Selecteer de gewichtweergave “kg”, “st” of “lb” met de schakelaar aan de onderkant

van de weegschaal.

5. Wordt de weegschaal op vloerbedekking geplaatst, breng dan de bijgesloten voeten

aan.

6. Zet de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond.

DE wEEgSChAAl oPSTARTEN

1. Duw met uw voet op het midden van het platform en haal uw voet weer weg.

2. In het display verschijnt ‘

0.0’.

3. Druk de -toets in tot kg, lb of st verschijnt.

4. De weegschaal wordt uitgeschakeld en kan nu worden gebruikt.

Dit opstartproces moet iedere keer wanneer de weegschaal is verplaatst, worden

herhaald. werd de weegschaal niet verplaatst, dan kunt u er gewoon op stappen.

DE wEEgSChAAl gEbRuIkEN

1. Stap op de weegschaal en blijf heel stil staan terwijl de weegschaal uw

gewicht berekent.

2. Uw gewicht wordt in het display getoond.

3. Stap van de weegschaal af. Het gewicht wordt nog enkele seconden weergegeven.

4. De weegschaal wordt uitgeschakeld.

PERSooNlIJkE gEgEvENSINvoER

1. Druk de -toets in om de weegschaal aan te zetten.

2. Terwijl het gebruikersnummer knippert, kiest u een gebruikersnummer door op

s

of

t

te drukken. Druk op de -toets om uw keuze te bevestigen.

3. De gewichtmodus knippert op het display. Druk de

s

-toets in totdat het juiste

symbool knippert, druk vervolgens de -toets in.

4. Het symbool voor man of vrouw knippert. Druk de

s

-toets in totdat het juiste

symbool knippert, druk vervolgens de -toets in.

5. De leeftijd knippert op het display. Druk

s

en

t

in om uw leeftijd in te stellen, druk

vervolgens op de -toets.

kinderstand:

Indien u een leeftijd instelt van 6-12 jaar, wordt automatisch voor de kinderstand gekozen.

Er verschijnt een klein kind-icoontje, zoals hieronder afgebeeld.

Let op: In de kinderstand worden alleen gewicht, lichaamsvet en lichaamswater

weergegeven.
6. Het symbool voor lengte knippert. Druk

s

of

t

in om uw lengte in te stellen, druk

vervolgens op de -toets.

Atleetstand:

Indien u een leeftijd instelt van 15-50 jaar, wordt automatisch voor de Atleetstand

gekozen.

Om de atleetstand te kiezen drukt u op de

s

-toets in tot verschijnt, druk vervolgens

de -toets in.

De definitie van een atleet is iemand die zich ongeveer 12 uur per week bezighoudt met

intensieve fysieke activiteiten en een hartslag in rust heeft van ongeveer 60 slagen per

minuut of minder.

7. Het display laat uw instellingen zien en gaat dan uit. Op dat moment is het geheugen

ingesteld.

8. Herhaal de procedure voor een tweede gebruiker of om gebruikersgegevens te wijzigen.

Let op: Om de gegevens uit het geheugen naar eigen inzicht te wijzigen of te

overschrijven dient u dezelfde procedure te volgen.

METINgEN gEwIChT EN lIChAAMSvET

Plaats de weegschaal op een vlakke, rechte ondergrond.

1. Druk de -toets in.

2. Kies een gebruikersnummer door op

s

of

t

te drukken.

3. WACHT tot het display uw persoonlijke gegevens bevestigt en een nul weergeeft.

4. Als de nul wordt weergegeven, stapt u MET BLOTE VOETEN op het plateau en blijft

u stilstaan. Zorg ervoor dat uw voeten goed contact maken met de 2 metalen

kussentjes op het weegplateau.

5. Na 2-3 seconden wordt uw gewicht weergegeven.

6. Blijf op de weegschaal staan terwijl uw andere metingen worden genomen.

7. Uw gewicht verschijnt, gevolgd door het percentage vet en het totale percentage

water in uw lichaam, het spiermassapercentage en Basal Metabolic Rate (BMR).

lIChAAMSvET - wAT bETEkENT DAT?

Het menselijk lichaam bestaat onder andere uit een percentage vet. Dit vet is onmisbaar

voor een gezond, goedwerkend lichaam. Het vormt een kussentje rond de gewrichten en

beschermt vitale organen, het helpt bij het regelen van de lichaamstemperatuur, slaat

vitamines op en helpt het lichaam zichzelf te onderhouden wanneer er weinig voedsel

is. Teveel lichaamsvet, maar ook te weinig lichaamsvet kan echter een gevaar voor

uw gezondheid vormen. Het is moeilijk om te schatten hoeveel lichaamsvet we in ons

lichaam hebben door simpelweg in de spiegel te kijken.

Daarom is het belangrijke om uw lichaamsvetpercentage te meten en in de gaten te

houden. Lichaamsvetpercentage geeft u een beter inzicht in uw fitheid dan alleen

gewicht - de samenstelling van uw gewichtsverlies kan betekenen dat u meer

spiermassa dan vet verliest - u kunt zelfs nog een hoog percentage vet hebben wanneer

een weegschaal een ‘normaal gewicht’ aangeeft.

NoRMAAl gEzoND bEREIk vAN PERCENTAgE lIChAAMSvET

bereik van % lichaamsvet voor jongens*

leeftijd

laag

optimaal

gematigd

hoog

6

≤12.4

12.5 -19.5

19.6 - 22.6

≥22.7

7

≤12.6

12.7 - 20.4

20.5 - 24.0

≥24.1

8

≤12.7

12.8 - 21.3

21.4 - 25.4

≥25.5

9

≤12.8

12.9 - 22.2

22.3 - 26.7

≥26.8

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

bereik van % lichaamsvet voor meisjes*

leeftijd

laag

optimaal

gematigd

hoog

6

≤14.4

14.5 - 23.0

23.1 - 26.1

≥26.2

7

≤14.9

15.0 - 24.5

24.6 - 27.9

≥28.0

8

≤15.3

15.4 - 26.0

26.1 - 29.6

≥29.7

9

≤15.7

15.8 - 27.2

27.3 - 31.1

≥31.2

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

Advertising