Måling af kropsvand – hvorfor måle det, Normalt sundt område for kropsvandprocent, Hvorfor bør jeg kende min muskelmasse – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 34: Hvad betyder mit kropsmasseindeks (bmi), Basalstofskifte (bmr) – hvad betyder det, Spørgsmål og svar

Advertising
background image

34

Dk

kropsfedt %-områder for mænd**

Alder

lav

optimal

Moderat

høj

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

kropsfedt %-områder for kvinder**

Alder

lav

optimal

Moderat

høj

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Kilde: Stammer fra: HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb & AM Prentice: “Body fat reference curves for children”.

International Journal of Obesity (2006) 0, 598–602.

**Kilde: Stammer fra: Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd &

Yoichi Sakamoto:: “Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass

index1–3”. Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

kropsfedt %-områderne er kun vejledende. Der bør altid indhentes professionel lægelig vejledning inden man

starter på diæt og motionsprogrammer.

MÅlINg AF kRoPSvAND – hvoRFoR MÅlE DET?

Kropsvand er den vigtigste enkeltbestanddel i din kropsvægt. Den står for mere end

halvdelen af din samlede vægt og næsten to tredjedele af din magre kropsmasse

(overvejende muskler). Vand varetager en række vigtige funktioner i din krop.

Alle kroppens celler kan kun fungere ordentligt, hvis de har tilstrækkeligt med vand.

Det er uanset, om det drejer sig om celler i huden, kirtler, muskler eller et hvilket som

helst andet sted. Vand spiller også en afgørende rolle i forbindelse med kroppens

temperaturbalance. Den reguleres især ved svedafsondring.

Kombinationen af din vægt og fedtmåling kan godt se ud til at være “normal”, men dit

indtag af væske er måske ikke stort nok til at leve et sundt liv.

NoRMAlT SuNDT oMRÅDE FoR kRoPSvANDPRoCENT

vandprocentoversigt***

Fedtprocentområde

Optimal total

vandprocentområde

Mænd

4 til 14%

70 til 63%

15 til 21%

63 til 57%

22 til 24%

57 til 55%

25 og derover

55 til 37%

Kvinder

4 til 20%

70 til 58%

21 til 29%

58 til 52%

30 til 32%

52 til 49%

33 og derover

49 til 37%

*** Kilde: Afledt af Wang & Deurenberg: “Hydration of fat-free body mass”. American Journal Clin Nutr 1999, 69 833-841.

For dem, der bruger atlet indstilling: bemærk at atleter kan have et lavere

kropsfedt område og et højere kropsvand område end vist herover, afhængig

af deres type sport eller aktivitet. Resultaterne af kropsvandsmåling påvirkes

af forholdet mellem kropsfedt- og muskelmasse. Hvis kropsfedtproportionen

er stor, og muskelmasseproportionen er lille, vil der være en tendens til en lav

kropsvandsproportion.

Det er vigtigt at huske, at målinger af f.eks. kropsvægt, kropsfedt og kropsvand

er værktøjer, du kan bruge som et led i din sunde livsstil. Det er helt normalt med

kortvarige udsving, og derfor foreslår vi, at du noterer dine resultater over tid frem for at

fokusere på målingen på en enkelt dag.

Kropsvand %-områderne er kun vejledende.

Der bør altid indhentes professionel lægelig assistance inden starten på diæt og

motionsprogrammer.

hvoRFoR bøR JEg kENDE MIN MuSkElMASSE?

Ifølge American College of Sports Medicine (ASCM) kan den rene muskelmasse falde

med næsten 50 % fra 20-års- til 90-års-alderen. Hvis du intet gør for at erstatte dette

tab, vil du miste muskelmasse og få mere fedtvæv. Det er også vigtigt at kende din

muskelmasse, når du taber dig. I hvile forbrænder kroppen ca. 110 ekstra kalorier for

hver kilo muskelmasse, du tager på. Der er flere fordele ved at øge sin muskelmasse, fx:

• Vende det fald i styrke, knogletæthed og muskelmasse, der følger med alderen

• Opretholde smidige led

• Styre vægttabet, når det kombineres med en sund diæt.

Dette produkt er kun beregnet til hjemmebrug. Gravide kvinder bør kun bruge vægtfunktionen.

ADVARSEL: Du må ikke anvende dette produkt, hvis du har indopereret pacemaker

eller andre lignende apparater. Spørg din læge, hvis du er i tvivl.

hvAD bETyDER MIT kRoPSMASSEINDEkS (bMI)?

Kropsmasseindeks (BMI) er et vægt-for-højde-indeks, der normalt bruges til at

klassificere undervægt, overvægt og fedme hos voksne. Denne vægt beregner din

BMI-værdi for dig. BMI-kategorierne, der er vist i skemaet og tabellen nedenfor, er

anerkendt af WHO (World Health Organisation) og kan bruges til at fortolke din BMI-værdi.

Din kropsmasseindeks-kategori kan identificeres ved hjælp af nedenstående tabel.

kropsmasseindeks-

kategori

kropsmasseindeks-

værdi betyder

helbredsrisiko kun baseret på

kropsmasseindeks

< 18.5

Under-vægtig

Moderat

18.6-24.9

Normal

Lav

25-29.9

Over-vægtig

Moderat

30+

Fed

Høj

vIgTIgT: Hvis skemaet/tabellen viser, at du er udenfor ‘normalt’ sundt vægtområde, skal

du konsultere din læge, før du gør noget som helst.

Kropsmasseindeks-klassifikationer er kun for voksne (over 20 år).

bASAlSToFSkIFTE (bMR) – hvAD bETyDER DET?

Dit basalstofskifte (BMR) er et skøn af den energi (målt i kalorier), kroppen bruger i

hvile på at opretholde sine normale funktioner. Dette uafbrudte arbejde udgør op til ca.

60-70 % af kroppens kalorieforbrug og omfatter hjertets slag, åndedrættet og

opretholdelse af kropstemperaturen. Dit basalstofskifte påvirkes af forskellige faktorer,

herunder alder, vægt, højde, køn, kost og motionsvaner.

SPøRgSMÅl og SvAR

Præcis hvordan bliver mit kropsfedt og –vand målt?

Denne Salter personvægt anvender en målemetode, der kaldes bioimpedansanalyse

(BIA).En ganske lille strøm sendes gennem kroppen via fødderne og benene. Strømmen

løber let gennem det magre muskelvæv, som har et højt væskeindhold, men ikke let

gennem fedt. Derfor kan muskelmængden bestemmes ved at måle kroppens impedans

(dvs. dens modstand mod strømmen). På baggrund heraf kan man så anslå mængden

af fedt og vand.

hvad er værdien af den strøm, som passerer gennem mig, når målingen

foretages? Er det sikkert?

Strømmen er mindre end 1 mA, hvilket er meget lidt og helt sikkert. Du vil ikke

kunne føle det. Bemærk dog, at denne anordning ikke bør bruges af nogen med en

intern elektronisk medicinsk anordning, f.eks. en pacemaker, som forholdsregel mod

afbrydelse af den pågældende anordning.

hvis jeg måler mit kropsfedt og -vand på forskellige tidspunkter på dagen,

kan det svinge ganske betragteligt. hvilken visning er den rigtige?

Målingen af din kropsfedtprocent svinger i takt med indholdet af vand i din krop,

og vandindholdet ændrer sig i løbet af dagen. Der findes intet rigtigt eller forkert

tidspunkt på dagen at foretage aflæsningen, men det er bedst at foretage målingerne

regelmæssigt på et tidspunkt, hvor du mener, kroppen er normalt hydreret. Undgå at

aflæse efter at have været i bad eller sauna, efter intensiv motion eller inden for 1-2

timer efter, at du har drukket meget eller indtaget et måltid.

kg

m

st

ft

Advertising