Bu salter tartisi nasil çalişiyor, Yeni özellik, Tartinizi hazirlama – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 42: Tartinizi başlatma, Tartinizi çaliştirma, Kişisel veri girişi, Ağirlik ve vücut yaği okumalari, Vücut yaği ne demektir, Normal sağlikli vücut yaği yüzdesi araliği

Advertising
background image

42

TR

bu SAlTER TARTISI NASIl çAlIŞIyoR?

Bu Salter tartısı, vücuttan çok küçük bir elektrik akımı geçirerek yağ ile dokuyu ayırt eden

BIA (Biyo Akım Direnci Analizi) teknolojini kullanmaktadır. Elektrik akımı hissedilmez ve

tamamen zararsızdır. Vücut ile temas tartının üstündeki çelik yüzeylerle sağlanır.

Bu yöntem ağırlığınızı, vücut yağınızı, toplam vücut suyunuzu, BMI, Bazal Metabolizma

Hızınızı ve kas kitlenizi aynı anda hesaplayarak genel sağlık ve formda olma

durumunuza ilişkin daha doğru bilgi verir. Bu tartı ayrıca çocukların ve yaşı 6-17

arasında olan gençlerin de ağırlığını, vücut yağını ve toplam vücut suyunu görüntüler.

Kas kitlesi, BMI (Vücut Kitle İndeksi) ve BMR (Bazal Metabolizma Hızı) bu yaş aralığı için

görüntülenmez. Bu tartıda en çok 12 kişinin verileri kaydedilmektedir. Bu tartı analiz

tartısı olmanın yanı sıra normal tartı olarak da kullanılabilir.

yENİ özEllİk!

Bu tartı üzerine çıktığınızda çalışma gibi kullanışlı bir özelliğe sahiptir. Bir defa

başlatıldıktan sonra tartı hiç beklemeden üzerine çıktığınızda çalışacaktır!

TARTINIzI hAzIRlAMA

1. Tartının altındaki pil bölmesini açın.

2. Pilin (takılıysa) hemen altındaki izole edici şeridi sökün ya da kutup (+ ve -)

işaretlerine dikkat ederek pilleri pil bölmesine yerleştirin.

3. Pil bölmesini kapatın.

4. Tartının altındaki düğmeyi kullanarak ağırlık modu için kg, st veya lb’yi seçin.

5. Halıda kullanmak için tartıyla birlikte verilen halı ayaklığını takın.

6. Tartıyı sağlam ve düzgün bir yüzeye yerleştirin.

TARTINIzI bAŞlATMA

1. Platformun ortasına basın ve ayağınızı kaldırın.

2. Ekranda ‘

0.0’ çıkar.

3. Kg, lb ya da st görüntüleninceye kadar düğmesine basın.

4. Tartı kapanır ve kullanıma hazırdır.

Tartı başka bir yere taşınırsa bu başlatma işleminin tekrar edilmesi gerekir. kalan

zamanlarda doğrudan tartıya çıkın.

TARTINIzI çAlIŞTIRMA

1. Tartının üzerine çıkın ve kilonuz ölçülürken hiç kıpırdamadan durun.

2. Ekranda kilonuz görüntülenir.

3. Tartının üzerinden inin. Ekranda birkaç saniye süreyle kilonuz görüntülenir.

4. Tartı kapanır.

kİŞİSEl vERİ gİRİŞİ

1. Tartıyı açmak için düğmesine basın.

2. Kullanıcı numarası yanıp sönerken,

s

veya

t

düğmesine basarak bir kullanıcı

numarası seçin. Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

3. Ağırlık modu ekranı yanıp söner.

Doğru sembol yanıp sönünceye kadar

s

düğmesine basın, ardından düğmesine

basın.

4. Erkek ve kadın sembolleri yanıp söner.

Doğru sembol yanıp sönünceye kadar

s

düğmesine basın, ardından düğmesine

basın.

5. Yaş ekranı yanıp söner.

Yaşınızı ayarlamak için gerektiği şekilde

s

veya

t

düğmelerine basın, ardından

düğmesine basın

çocuk Modu:

Yaş 6-12 arasında ayarlandığında, çocuk modu otomatik olarak seçilir.

Aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi, küçük bir çocuk simgesi görüntülenir.

Not: Çocuk modunda, yalnızca ağırlık, vücut yağı ve vücut yağı görüntülenir.
6. Boy ekranı yanıp söner.

Boyunuzu ayarlamak için gerektiği şekilde

s

veya

t

düğmelerine basın, ardından

düğmesine basın.

Sporcu Modu:

Yaş 15-50 arasında ayarlandığında, Atlet Modu kullanılabilir.

Atlet Modunu seçmek için

s

görüntülenene kadar düğmesine basın, ardından

düğmesine basın.

Sporcu bir haftada yaklaşık 12 saat yoğun fiziksel etkinliğe katılan ve dinlenme halinde

kalp hızı dakikada 60 vurum olan bir kişi olarak tanımlanır.
7. Ekranda ayarlarınız görüntülenir, ardından cihaz kapanır. Bellek ayarlanır.

8. İkinci bir kullanıcı için veya kullanıcı ayrıntılarını değiştirmek için bu yordamı tekrar edin.

Not: Belleğe alınmış verileri güncellemek veya üzerine yeni veriler yazmak için, gerekli

değişiklikleri yaparak aynı prosedürü izleyin.

AĞIRlIk vE vÜCuT yAĞI okuMAlARI

Tartıyı sağlam ve düzgün bir yüzeye yerleştirin.

1. düğmesine basın.

2. Kullanıcı numaranızı seçmek için

s

veya

t

düğmelerine basın.

3. Ekran kişisel verilerinizi yeniden doğrularken ve ardından sıfır okuması

görüntülenene kadar BEKLEYİN.

4. Sıfır rakamı görüntülenirken, ÇIPLAK AYAKLA platforma çıkın ve ayakta bekleyin.

Ayaklarınızın platformdaki 2 metal ped ile iyi temas etmesini sağlayın.

5. 2-3 saniye sonra, ağırlığınız görüntülenecektir.

6. Diğer okumalarınız alınırken, tartı üzerinde sabit kalın.

7. Ağırlığınız, ardından vücut yağ yüzdeniz, toplam vücut suyu yüzdeniz, kas kütle

yüzdeniz, BMIve and Bazal Metabolik Hızınız (BMR) görüntülenir

vÜCuT yAĞI NE DEMEkTİR?

İnsan vücudunun belirli bir yüzdesini yağlar oluşturur. Bu, sağlıklı ve hayati

fonksiyonlarını yerine getiren bir vücut için gereklidir: eklemlerin çevresinde bulunur ve

hayati organları korur, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur, vitaminleri depolar

ve yiyecek bulunamadığında vücudun kendi kendine yetmesini sağlar. Ancak, çok fazla

yağ veya çok az yağ sağlığınız için tehlikeli olabilir. Aynaya bakarak vücudumuzda ne

kadar yağ olduğunu anlamak zordur.

İşte bu yüzden vücudunuzun yaz yüzdesini ölçmek ve takip etmek önemlidir. Vücut yağı

yüzdesi yalnızca ağırlıktan daha iyi bir form ölçüsüdür. Kilo verdiğinizde yağ yerine kas

kaybetmiş olabilirsiniz. Bu durumda tartıda “normal bir ağırlığa” sahip olsanız bile yağ

yüzdeniz yüksek olabilir.

NoRMAl SAĞlIklI vÜCuT yAĞI yÜzDESI ARAlIĞI

Erkek çocuklar için vücut yağ yüzdesi Aralığı*

yaş

Düşük

İdeal

orta

yüksek

6

≤12.4

12.5 -19.5

19.6 - 22.6

≥22.7

7

≤12.6

12.7 - 20.4

20.5 - 24.0

≥24.1

8

≤12.7

12.8 - 21.3

21.4 - 25.4

≥25.5

9

≤12.8

12.9 - 22.2

22.3 - 26.7

≥26.8

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

kız çocuklar için vücut yağ yüzdesi Aralığı*

yaş

Düşük

İdeal

orta

yüksek

6

≤14.4

14.5 - 23.0

23.1 - 26.1

≥26.2

7

≤14.9

15.0 - 24.5

24.6 - 27.9

≥28.0

8

≤15.3

15.4 - 26.0

26.1 - 29.6

≥29.7

9

≤15.7

15.8 - 27.2

27.3 - 31.1

≥31.2

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

Advertising