Συμβουλεσ για τη χρηση και την φροντιδα, Οδηγοσ αντιμετωπισησ προβληματων, Προειδοποιητικεσ ενδειξεισ – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 47: Τεχνικεσ προδιαγραφεσ, Επεξηγηση αηηε, Οδηγια για τισ μπαταριεσ, Εγγυηση

Advertising
background image

47

El

Εάν μετρήσω το λίπος και το νερό του σώματός μου διαφορετικές ώρες

μέσα στην ημέρα, μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Ποια τιμή είναι η

σωστή;

Η μέτρηση του ποσοστού του σωματικού λίπους ποικίλει ανάλογα με την περιεκτικότητα

του νερού του σώματος και το νερό στο σώμα αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν

υπάρχει σωστή ή λάθος ώρα της ημέρας για τη μέτρηση, αλλά φροντίστε να μετριέστε σε

τακτά χρονικά διαστήματα, όταν θεωρείτε ότι το σώμα σας είναι κανονικά ενυδατωμένο.

Αποφεύγετε να μετριέστε μετά από μπάνιο ή σάουνα, μετά από έντονη άσκηση ή εντός

1-2 ωρών από τη στιγμή που ήπιατε μεγάλη ποσότητα υγρών ή από τη στιγμή που φάγατε

ένα γεύμα.

Ένας φίλος/μια φίλη μου έχει μια συσκευή ανάλυσης σωματικού λίπους

άλλου κατασκευαστή. Όταν τη χρησιμοποίησα, διαπίστωσα ότι η μέτρηση

του σωματικού λίπους ήταν διαφορετική. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Οι διάφορες συσκευές ανάλυσης σωματικού λίπους παίρνουν μετρήσεις από διαφορετικά

μέρη του σώματος και χρησιμοποιούν διαφορετικούς μαθηματικούς αλγορίθμους για

τον υπολογισμό του ποσοστού του σωματικού λίπους. Η καλύτερη συμβουλή είναι να

μην συγκρίνετε τις μετρήσεις των διαφόρων συσκευών, αλλά να χρησιμοποιείτε την ίδια

συσκευή κάθε φορά για να παρακολουθείτε οποιαδήποτε αλλαγή.

Πώς ερμηνεύω τις μετρήσεις των ποσοστών λίπους και νερού του σώματός μου;

Ανατρέξτε στους πίνακες Σωματικό λίπος και νερό που συνοδεύουν το προϊόν. Θα σας

καθοδηγήσουν στο να βρείτε εάν η μέτρηση του λίπους και του νερού στο σώμα σας

εμπίπτει σε μια υγιή κατηγορία (σε σχέση με την ηλικία και το φύλο σας).

Τι πρέπει να κάνω εάν η μέτρηση του σωματικού μου λίπους είναι πολύ ‘υψηλή’;

Μια λογική δίαιτα, λήψη υγρών και ένα πρόγραμμα άσκησης μπορούν να μειώσουν το

ποσοστό του σωματικού σας λίπους. Θα πρέπει να ζητάτε πάντα ιατρική καθοδήγηση πριν

προβείτε σε τέτοιου είδους πρόγραμμα.

Γιατί το εύρος του ποσοστού του σωματικού λίπους των ανδρών διαφέρει

τόσο πολύ από αυτό των γυναικών;

Η γυναίκες από τη φύση τους έχουν υψηλότερο ποσοστό λίπους από τους άνδρες, επειδή

η διαμόρφωση του σώματός τους είναι διαφορετική λόγω της επικείμενης κύησης, του

θηλασμού κ.λπ.

Τι πρέπει να κάνω εάν η μέτρηση του ποσοστού νερού του σώματός μου

είναι ‘χαμηλή’;

Πίνετε τακτικά επαρκή ποσότητα νερού και προσπαθήστε το ποσοστό του σωματικού σας

λίπους να εμπίπτει στο υγιές εύρος.

Γιατί πρέπει να αποφεύγω τη χρήση της ζυγαριάς με αναλυτή σώματος ενώ

είμαι έγκυος;

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η σύνθεση του σώματος της γυναίκας αλλάζει

σημαντικά για να υποστηρίζει το αναπτυσσόμενο βρέφος. Υπό αυτές τις συνθήκες,

οι μετρήσεις του ποσοστού του σωματικού λίπους μπορεί να είναι ανακριβείς και

παραπλανητικές. Συνεπώς, οι έγκυες γυναίκες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τη λειτουργία

ζύγισης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

• Πάντα να ζυγίζεστε στην ίδια ζυγαριά, η οποία είναι τοποθετημένη στην ίδια επιφάνεια

δαπέδου.

Μην συγκρίνετε μετρήσεις βάρους μιας ζυγαριάς με μιας άλλης, οι οποίες θα διαφέρουν

λόγω κατασκευαστικών ανοχών.

• Αν τοποθετήσετε τη ζυγαριά σας σε σκληρό, επίπεδο δάπεδο, εξασφαλίζετε τη

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και επαναληψιμότητα των μετρήσεων.

• Να ζυγίζεστε την ίδια ώρα κάθε μέρα, πριν γευματίσετε και χωρίς να φοράτε παπούτσια.

Μια καλή ώρα είναι πολύ νωρίς το πρωί.

• Η ζυγαριά σας κάνει στρογγυλοποίηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, στην πλησιέστερη

ένδειξη. Αν ζυγιστείτε δύο φορές και οι μετρήσεις διαφέρουν, το βάρος σας βρίσκεται

μεταξύ των δύο μετρήσεων.

• Καθαρίζετε τη ζυγαριά με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.

• Μην αφήνετε τη ζυγαριά να κορεστεί με νερό, αφού έτσι θα καταστραφούν τα

ηλεκτρονικά της κυκλώματα.

• Μεταχειρίζεστε τη ζυγαριά σας προσεκτικά - είναι ένα όργανο ακριβείας. Μην την

αφήνετε να πέσει και μην ανεβαίνετε επάνω της πηδώντας.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

• Πρέπει να είστε ξυπόλητοι όταν χρησιμοποιείτε τις μετρήσεις σωματικού λίπους και

συνολικού νερού του σώματος.

• Η κατάσταση του δέρματος του πέλματός σας μπορεί να επηρεάσει τη μέτρηση.

Για να λάβετε την πιο ακριβή και συνεπή μέτρηση, πριν πατήσετε επάνω στη ζυγαριά,

σκουπίστε τα πέλματά σας με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί, αφήνοντάς τα ελαφρώς υγρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Lo

Αντικαταστήστε τη μπαταρία.

o-Ld Το βάρος υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα ζύγισης.

Err

εκτός εύρους, εσφαλμένη λειτουργία ή κακή επαφή των πελμάτων. Μη σταθερό

βάρος. Σταθείτε ακίνητοι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

80 cm - 220 cm

Λειτουργία για αθλητές = 15-50 ετών

2’7” - 7’3”

d = 0,1 % σωματικού λίπους

6 - 100 ετών

d = 0,1 % νερού του σώματος

Άνδρας/Γυναίκα

d = 0,1 % μυϊκής μάζας

Μνήμη για 12 χρήστες

d = 1 kcal BMR

Μνήμη για

= 6-12 ετών

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΗΗΕ

Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα

οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή στην

υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα,

προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη

χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή

επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν

να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωσή του.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί

με οικιακά απορρίμματα, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς

για το περιβάλλον και την υγεία. Απορρίπτετε τις μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία

συλλογής.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Η Salter θα επισκευάσει ή

θα αντικαταστήσει το προϊόν, ή οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος, δωρεάν, εφόσον

μπορεί να αποδειχθεί, εντός 15 ετών από την ημερομηνία αγοράς, ότι παρουσίασε βλάβη

εξαιτίας ελαττωμάτων εργασίας ή υλικών. Αυτή η εγγύηση καλύπτει όσα εξαρτήματα

επηρεάζουν τη λειτουργία της ζυγαριάς. Δεν καλύπτει απώλεια της αρχικής αισθητικής

που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά ή βλάβες που οφείλονται σε ατύχημα ή σε κακή

χρήση. Αν ανοιχτεί η ζυγαριά ή αποσυναρμολογηθεί η ζυγαριά ή τα εξαρτήματά της, η

εγγύηση ακυρώνεται. Οι αξιώσεις κάλυψης από την εγγύηση πρέπει να υποστηρίζονται από

απόδειξη αγοράς και να επιστρέφονται με πληρωμένα τα μεταφορικά στην Salter (ή στους

κατά τόπους αντιπροσώπους της Salter, αν βρίσκεστε εκτός του Η.Β.). Η συσκευασία της

ζυγαριάς πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να μην υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά της.

Η παρούσα υποχρέωση είναι πρόσθετη στα νομοθετημένα δικαιώματα ενός καταναλωτή

και δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο αυτά τα δικαιώματα. Για ερωτήματα σέρβις,

επικοινωνήστε με: Berson / Αφοι Κ. Σαραφιδη Α.Ε.Β.Ε., Αθήνα, Αγαμέμνονος 47, Τ.Κ. 17675

Καλλιθέα. Τηλ. +30 210 9478773. Θεσσαλονίκη, Philippos Business Center, Αγ. Αναστασίας

& Λαέρτου, Τ.Κ. 57001 Πυλαία. Τηλ. +30 2310 954020.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising