Rad for bruk og vedlikehold, Feilsøkningsguide, Varselindikatorer – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 23: Teknisk spesifikasjon, Weee forklaring, Batteridirektiv, Garanti

Advertising
background image

23

N

Det er ingen riktig eller gal tid for å ta en avlesning, men ta sikte pе е ta regelmessige

målinger når du anser at kroppen din har normal hydrering. Unngå å ta avlesninger etter

at du har badet eller etter badstue, etter intense øvelser, eller innen 1-2 timer etter at

du har drukket noe mengde eller etter et måltid.

vennen min har en kroppsfettanalysator laget av en annen produsent.

Når jeg brukte den oppdaget jeg at kroppsfettavlesningen var forskjellig.

hvorfor det?

Forskjellige analysevekter for kroppsfett måler rundt forskjellige deler av kroppen og

bruker forskjellige matematiske algoritmer for å beregne kroppsfettprosenten. Det

beste rådet er at du ikke foretar sammenligninger fra en anordning til en annen, men å

bruke den samme anordningen hver gang for å overvåke eventuell endring.

hvordan tolker jeg min avlesning for kroppsfett og vannprosent?

Det henvises til tabellene som følger med produktet for kroppsfett og kroppsvann.

Tabellene viser deg om avlesningen for kroppsfett og kroppsvann er i en sunn kategori

(i forhold til din alder og kjønn).

hva skal jeg gjøre hvis avlesningen for kroppsfett er veldig høy?

Et fornuftig kosthold, væskeinntak og øvelsesprogram kan redusere

kroppsfettprosenten. Profesjonell medisinsk veiledning skal alltid søkes før det settes i

gang med et slikt program.

hvorfor er kroppsfettprosenten for menn og kvinner så forskjellig?

Kvinner av natur har en høyere fettprosent enn menn fordi sammensetningen av

kroppen er forskjellig med hensyn til eventuelt svangerskap, amming osv.

hva skal jeg gjøre hvis avlesningen for kroppsvannet er lav?

Forsikre deg om at du drikker tilstrekkelig med vann regelmessig og hele tiden prøver å

holde fettprosenten på et sunt nivå.

hvorfor skulle jeg unngå å bruke kroppsanalysatoren når gravid?

Under svangerskap vil sammensetningen av en kvinnekropp endre seg betydelig

for å kunne støtte barnet som er under utvikling. Under disse omstendighetene kan

kroppsfettprosenten være unøyaktig og villedende. Gravide kvinner skal derfor kun

bruke vektfunksjonen.

RAD FoR bRuk og vEDlIkEholD

• Vei deg alltid på samme vekt og samme underlag.

Ikke sammenlign tall fra flere vekter, ettersom det på grunn av konstruksjonen alltid

vil være små forskjeller fra vekt til vekt.

• Plasser vekten på et hardt, flatt gulv for å få en så nøyaktig avlesning som mulig.

• Vei deg alltid til samme tid på dagen, før måltider og uten fottøy.

For eksempel når du står opp om morgenen.

• Vekten runder opp eller ned til nærmeste vekttrinn. Hvis du veier deg to ganger og får

to forskjellige avlesninger, ligger vekten din mellom disse avlesningene.

• Tørk av vekten med en fuktig klut. Bruk ikke kjemikalier.

• La ikke vekten komme i kontakt med vann, da dette kan ødelegge elektronikken

i vekten.

• Behandle vekten forsiktig – den er et presisjonsinstrument. Unngå å miste den i bakken

og å hoppe på den.

FEIlSøkNINgSguIDE

• Du må være barbent under måling av kroppsfett og totalt kroppsvann.

• Tilstanden på huden under føttene dine kan ha innvirkning på avlesningen.

For å få den mest nøyaktige og konsekvente avlesningen, tørk føttene dine med en
fuktig klut slik at føttene er litt fuktig før du går på vekten.

vARSElINDIkAToRER

lo skift ut batteri.

o-ld Vekten overskrider maksimum kapasitet.

Err utenfor område, uriktig bruk eller dårlig kontakt med føttene.

Ustabil vekt. Stå stille.

TEkNISk SPESIFIkASJoN

80 cm - 220 cm

Atlet-modus = 15-50 år

2’7” - 7’3”

d = 0.1 % kroppsfett

6 - 100 år

d = 0.1 % kroppsvann

Mann/Kvinne

d = 0.1 % muskelmasse

12 brukerminne

d = 1 kcal BMR

Barnemodus = 6-12 år

wEEE FoRklARINg

Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes

sammen med annet husholdningssøppel. For å forebygge mulig skade på miljøet

eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal

produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser.

For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og hentesystemet, eller ta

kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig

gjenvinning av produktet.

bATTERIDIREkTIv

Dette symbolet indikerer at batteriene ikke må kastes sammen med vanlig

husholdningsavfall da de inneholder substanser som kan skade miljøet og

helsen. Vær vennlig å kaste batterier i angitte oppsamlingspunkter.

gARANTI

Dette produktet er utelukkende beregnet på bruk i hjemmet. Salter vil reparere eller

erstatte et produkt eller deler av et produkt vederlagsfritt dersom det innen 15 år fra

kjøpsdato kan påvises feil i utførelse eller materialer. Denne garantier gjelder deler som

påvirker bruken av vekten. Den dekker ikke kosmetisk forringelse forårsaket av vanlig

slitasje eller skader forårsaket av uhell eller feil bruk. Garantien gjøres ugyldig dersom

vekten eller noen av vektens komponenter åpnes eller demonteres. Erstatningskrav

dekket av garantien må understøttes av kjøpsbevis og returneres til Salter (eller en

avtalt lokal Salter-representant utenfor Storbritannia) for avsenders regning. Vekten

må emballeres nøye, slik at den ikke skades under transport. Denne garantien gjelder

i tillegg til eventuelle lovbestemte rettigheter og får ingen innvirkning på disse. Hvis

du er hjemmehørende et annet sted enn Storbritannia, kontakter du din lokale Salter-

representant.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising