Käyttö- ja hoito-ohjeet, Vianmääritysohjeita, Varoitusmerkkivalot – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 29: Tekniset tiedot, Weee-selitys, Akkuja koskeva direktiivi, Takuu

Advertising
background image

29

FIN

Vältä mittaamista kylvyn tai saunan jälkeen, tehokkaan kuntoilun jälkeen tai 1-2 tunnin

sisällä juomisesta tai syömisestä.

ystävälläni on toisen valmistajan kehon rasvaprosentin analyysivaaka.

kun käytin sitä, huomasin, että kehoni rasvaprosenttilukema oli erilainen.

Miksi?

Eri kehon rasvaprosenttianalysaattorit tekevät mittaukset eri kohdista kehoa ja

käyttävät erilaisia matemaattisia algoritmeja kehon rasvaprosentin laskemiseen.

Laitteita ei kannata vertailla toisiinsa, vaan käyttää samaa laitetta joka kerta muutoksen

seuraamiseksi.

kuinka kehon rasva- ja vesiprosenttilukemat tulkitaan?

Katso laitteen mukana toimitettuja Kehon rasvaprosentti- ja vesipitoisuustaulukoita.

Ne antavat viitteitä siitä, ovatko kehosi rasvaprosentti- ja vesipitoisuuslukemat

terveellisissä rajoissa (ikä ja sukupuoli vaikuttavat tähän).

Mitä minun pitäisi tehdä, jos kehoni rasvaprosenttilukema on erittäin

korkea?

Kehon rasvaprosenttia voi pienentää järkevällä ruokavalio-, neste- ja kunto-ohjelmalla.

Terveydenhoitoalan ammattilaisilta tulisi aina kysyä neuvoa ennen tällaisen ohjelman

aloittamista.

Mitkä ovat kehon rasvaprosenttilukemat miehillä ja naisilla?

Naisten rasvaprosentti on luonnostaan korkeampia kuin miesten, koska kehon

koostumus on erilainen johtuen valmistautumisesta raskauteen, imettämiseen jne.

Mitä minun pitäisi tehdä, jos kehoni vesiprosenttilukema on erittäin alhainen?

Varmista, että juot säännöllisesti ja riittävästi vettä ja pyrit saamaan kehosi

rasvaprosentin terveellisiin lukemiin.

Miksi kehon koostumuksen analyysivakaa ei tulisi käyttää raskauden

aikana?

Naisen kehon koostumus muuttuu huomattavasti raskauden aikana tukeakseen

vauvan kehitystä. Tällöin kehon rasvaprosenttilukemat saattavat olla epätarkkoja ja

harhaanjohtavia. Raskaana olevien tulisi tästä syystä käyttää vain painotoimintoa.

käyTTö- JA hoITo-ohJEET

• Punnitse itsesi aina samalla vaa’alla ja samalla lattialaustalla.

Älä vertaile eri vaakojen välisiä lukemia, sillä vaaoissa on valmistustoleransseista

johtuvia eroja.

• Tarkkuus ja toistettavuus ovat parhaimmillaan, kun vaaka asetetaan kovalle,

tasaiselle lattialle.

• Punnitse itsesi samaan aikaan joka kerta, ennen ruokailua ja ilman jalkineita.

Hyvä aika punnita paino on aamulla ensimmäisenä.

• Vaaka pyöristää painon lähimpään lukemaan ylös- tai alaspäin. Jos punnitset itsesi

kahdesti ja saat eri lukemat, painosi on näiden kahden välillä.

• Puhdista vaaka kostealla rätillä. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita.

• Pidä huoli siitä, että vaaka ei kastu kokonaan, sillä sen elektroniset osat saattavat

vahingoittua.

• Käsittele vaakaa varoen – se on hienomekaaninen laite. Älä pudota vaakaa äläkä

hyppää sen päälle.

vIANMääRITySohJEITA

• Kehon rasva- ja vesiprosenttia mitattaessa täytyy olla paljain jaloin.

• Jalkapohjien ihon kunto voi vaikuttaa lukemaan.

Saadaksesi mahdollisimman tarkan ja yhtenäisen lukeman, pyyhi jalkasi kostealla

liinalla jättäen ne vähän kosteiksi ennen kuin astut vaa’alle.

vARoITuSMERkkIvAloT

Err

Alueen ulkopuolella, jalkapohjien huono kosketus.

Epävakaa paino. Seiso paikallasi.

o-ld Paino ylittää maksimirajan.

lo

Vaihda paristo.

TEkNISET TIEDoT

80 cm - 220 cm

Urheilijatila = 15-50 vuotta

2’7” - 7’3”

d = 0.1 % rasvaprosentti

6 - 100 vuotta

d = 0,1 % vesiprosentti

Mies/nainen

d = 0,1 % lihasmassa

12 käyttäjän muisti

d = 1 kcal BMR

Lapsitoiminto = 6-12 vuotta

wEEE-SElITyS

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden

mukana missään EU-maassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä

mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi

hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä.

Palauta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää tai ota yhteyttä laitteen

myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

AkkuJA koSkEvA DIREkTIIvI

Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana,

koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja

terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

TAkuu

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Salter korjaa tai vaihtaa tämän

tuotteen, tai minkä tahansa tämän tuotteen osan maksutta, jos 15 vuoden aikana

ostopäiväyksestä voidaan osoittaa, että vika johtuu valmistusvirheestä tai viallisista

valmistusmateriaaleista. Tämä takuu kattaa vaa’an toimintaan vaikuttavat liikkuvat osat.

Se ei kata tavallisesta käytöstä aiheutuvaa kulumista, tai vahingosta tai väärinkäytöstä

johtuvia vaurioita. Takuu mitätöityy, jos vaaka tai sen osia avataan tai puretaan

osiin. Takuuvaateisiin täytyy liittää ostotodistus ja ne tulee palauttaa toimituskulut

maksettuina Salter –yhtiölle (tai Britannian ulkopuolella paikalliselle valtuutetulle

Salter-edustajalle). Vaaka täytyy pakata niin, että se ei vahingoitu kuljetuksessa.

Tämä takuu on täydennys lakisääteisiin kuluttajaoikeuksiin, eikä se vaikuta kyseisiin

oikeuksiin millään tavalla. Muissa maissa ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun

Salter-edustajaan.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising