Kroppsvann – hvorfor måle det, Normal sunn kroppsvannprosent, Hvorfor skulle jeg vite hva muskelmassen min er – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 22: Hva betyr bmi-verdien min, Basalmetabolisme (bmr) – hva betyr det, Spørsmål og svar

Advertising
background image

22

N

kroppsfett%Nivå for menn**

Alder

lav

optimal

Moderat

høy

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

kroppsfett%Nivå for kvinner**

Alder

lav

optimal

Moderat

høy

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Kilde: hentet fra HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb og AM Prentice: (Kroppsfett referansekurver for barn).

(Internasjonalt tidsskrift for fedme) (2006) 0, 598–602.

**Kilde: hentet fra Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd, og

Yoichi Sakamoto: (Sunt prosentnivå med kroppsfett): (en fremgangsmåte for utvikling av veiledninger basert på

kroppsmasse indeks1– ). Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

Publiserte % nivåer med kroppsfett er kun for veiledning. Profesjonell medisinsk veiledning skal alltid søkes

før det settes i gang med diett og øvelsesprogrammer.

kRoPPSvANN – hvoRFoR MÅlE DET?

Kroppsvann er den ene og mest viktige komponenten av kroppsvekten. Kroppsvannet

representerer over halvparten av din totalvekt og nesten to tredjedeler av mager

kroppsmasse (hovedsakelig muskel). Vann utfører en rekke viktige roller i kroppen: Alle

cellene i kroppen, om dette er i huden, kjertlene, musklene, hjernen eller andre steder,

kan bare fungere ordentlig hvis de har nok vann. Vann spiller også en livsviktig rolle ved

å regulere kroppens temperatvurbalanse, spesielt gjennom perspirering. Kombinasjonen

av din vekt og fettmåling kan tilsynelatende være normal, men hydratiseringsnivået for

kroppen din kan være utilstrekkelig for et friskt og sunt liv.

NoRMAl SuNN kRoPPSvANNPRoSENT

kroppsvæskediagram***

Kroppsfett (BF)

%-område

Optimal total kroppsvæske

(TBW) %-område

Menn

4 til 14%

70 til 63%

15 til 21%

63 til 57%

22 til 24%

57 til 55%

25 og over

55 til 37%

Kvinner

4 til 20%

70 til 58%

21 til 29%

58 til 52%

30 til 32%

52 til 49%

33 og over

49 til 37%

*** Kilde: Utledet fra Wang & Deurenberg: “Hydration of fat-free body mass”. American Journal Clin Nutr 1999, 69 833-841.

For de som bruker «Atlet-modus»: legg merke til at idrettsmenn/kvinner kan ha et

lavere kroppsfett-område og et høyere kroppsvann-område enn vist ovenfor, avhengig

av typen idrett eller aktivitet.

Resultater fra kroppsvannmåling er påvirket av forholdet mellom kroppsfett og muskel.

Hvis fettforholdet er høyt eller muskelforholdet er lavt, vil resultatet for kroppsvann ha

en tendens til å være lavt.

Det er viktig å huske at målinger slik som kroppsvekt, kroppsfett og kroppsvann er verktøy

du kan bruke som del av en sunn livsstil. Da kortsiktige svingninger er normalt, forslår vi at

du registrerer fremgangen din over tid i stedet for å fokusere på en enkel avlesning.

Publiserte %-nivåer med kroppsvann er kun for veiledning. Profesjonell medisinsk

veiledning skal alltid søkes før det settes i gang med diett og øvelsesprogrammer.

hvoRFoR SkullE JEg vITE hvA MuSkElMASSEN MIN ER?

Ifølge American College of Sports Medicine (ASCM), kan mager muskelmasse minske

med nesten 50 prosent mellom alderen 20 og 90 år. Hvis du ikke gjør noen ting for å

erstatte det tapet, taper du musklene og øker fettet. Det også viktig å vite hva prosenten

er for muskelmasse under nedgang i vektreduksjon. Når kroppen hviler forbrenner den

cirka 110 ekstra kalorier for hver kilo muskel du går opp i vekt. Noen fordeler med å gå

opp i muskelmasse inkluderer:

• Opphever nedgangen i styrke, bentetthet og muskelmasse som følger med alderen

• Vedlikeholder bøyelige ledd

• Styrer vektreduksjon når kombinert med sunt kosthold.

Dette produktet er kun til bruk i hjemmet. Gravide kvinner skal kun bruke vektfunksjonen.

ADvARSEl: Dette produktet må ikke brukes hvis du har pacemaker eller annen

medisinsk anordning montert. hvis du er i tvil, må du rådføre deg med lege.

hvA bETyR bMI-vERDIEN MIN?

Kroppmasseindeks (BMI) er et forhold mellom vekt og høyde som vanligvis brukes for

å klassifisere undervekt, overvekt og fedme hos voksne. Denne kroppsanalysevekten

kalkulerer BMI-verdien for deg. BMI-kategoriene som er vist i tabellen nedenfor er

anerkjente av WHO (Verdens Helseorganisasjon) og kan brukes til å tolke BMI-verdien din.

BMI-kategorien din kan bli identifisert ved å bruke tabellen nedenfor.

bMI-kategori

betydningen av

bMI-verdien

helserisiko basert kun på bMI

< 18.5

Undervektig

Moderat

18.6-24.9

Normal

Lav

25-29.9

overvektig

Moderat

30+

fet

Høy

vIkTIg: Hvis diagrammet / tabellen viser at du er utenfor et «normalt» sunt vektområde,

rådfør deg med legen før du tar aksjon.

BMI-klassifikasjoner er kun for voksne (alderen 20 år og over).

bASAlMETAbolISME (bMR) – hvA bETyR DET?

Din BMR (BasalMetabolisme) er en beregning av energien (målt i kalorier) som kroppen

forbruker, når i hvile, for å opprettholde normale kroppsfunksjoner. Dette kontinuerlige

arbeidet utgjør omkring 60-70 % av kaloriene som kroppen forbruker, og inkluderer

hjerteslag, pusting og opprettholdelse av kroppstemperatur. Din BMR er påvirket av en

rekke faktorer, inkludert alder, vekt, høyde, kjønn, kosthold og øvelses-/treningsvaner.

SPøRSMÅl og SvAR

hvor nøyaktig blir kroppsfettet og kroppsvannet mitt målt?

Denne Saltervekten bruker målemetoder kjent som bioelektrisk impedansanalyse

(BIA). En ubetydelig mengde strøm blir sendt gjennom kroppen din, via føttene og

bena. Strømmen (1 mA) flyter lett gjennom det magre muskelvevet som har et høyt

væskeinnhold, men ikke så lett gjennom fett. Ved å måle kroppsimpedansen din (dvs.

kroppens motstand mot strøm) kan muskelmengden på den måten bli fastlagt. Fra dette

kan det nå beregnes fett- og vannmengde.

hva er strømverdien som går gjennom meg under måling?

Er den trygg?

Strømverdien som er mindre enn 1mA, er helt lav og fullstendig trygg. Du vil ikke

føle den. Som en forholdsregel imidlertid mot forstyrrelse på denne anordningen,

legg merke til at anordningen ikke skal brukes av personer med en intern elektronisk

medisinsk anordning, slik som en pacemaker.

Hvis jeg måler kroppsfettet og kroppsvannet på forskjellige tider av dagen, kan

målingen variere ganske betydelig.

hvis jeg måler kroppsfettet og kroppsvannet på forskjellige tider av dagen,

kan målingen variere ganske betydelig.

hvilken verdi er korrekt?

Avlesningen for kroppsfettprosenten din varierer med kroppsvanninnholdet, og det

sistnevnte endrer seg hele dagen.

kg

m

st

ft

Advertising