Hogyan működik ez a salter mérleg, Új szolgáltatás, A mérleg előkészítése – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 36: A mérleg inicializálása, A mérleg használata, Személyes adatok bevitele, Súly és testzsír értékek, Testzsír – mit jelent, A testzsírtömeg szokásos egészséges tartománya

Advertising
background image

36

hu

hogyAN MŰköDIk Ez A SAlTER MÉRlEg?

A Salter mérleg BIA (Bioimpedancia elemzés) technológiát használ, amely alacsony

erősségű elektromos impulzust vezet át a testen, és meghatározza a testben található

zsírszövet mennyiségélt. Az elektromos impulzus nem érezhető, és teljesen biztonságos.

A testtel történő érintkezést a mérleg platformján található rozsdamentes acél

csatlakozók biztosítják.

Ez a módszer egyszerre számolja ki a súlyt, testzsírtömeget, teljes testvíz mennyiséget,

a BMI-t, az alap metabolikus rátát (BMR) és izomtömeget, amellyel sokkal pontosabb

képet kaphat az általános egészségi állapotáról és fittségéről. Ez a mérleg a súlyt,

valamint a gyermekek és 6-17 év közötti fiatal felnőttek testzsír arányát és teljes

testvíz értékét is megméri. Ebben az életkor-tartományban az izomtömeg, BMI- és

a BMR-értéket a készülék nem jeleníti meg. Ez a mérleg legfeljebb 12 felhasználó

személyes adatait rögzíti. A mérleget az analizátoros üzemmód mellett hagyományos

mérlegként is lehet használni.

ÚJ SzolgálTATáS

A mérleget már a kényelmes, rálépésre működésbe lépő kivitelezés jellemzi.

Az inicializálást követően a mérleg a platformra történő rálépéssel működésbe lép.

Többé nem kell várakozni!

A MÉRlEg ElŐkÉSzÍTÉSE

1. Nyissa fel a mérleg alatt található elemtartó nyílásának fedelét.

2. Távolítsa el az elem alól a szigetelőlapot (amennyiben van rajta), vagy helyezzen be

elemeket, ügyelve az elemtartó rekeszben (+ és – jellel) jelölt polaritás betartására.

3. Zárja vissza az elemtartó fedelét.

4. A mérleg alatt található kapcsolóval válassza ki a mérési mértékegységet

(kilogramm, stone vagy font).

5. Szőnyegen történő használathoz csatlakoztassa a mellékelt szőnyeglábat.

6. Helyezze a mérleget kemény és sík felszínre.

A MÉRlEg INICIAlIzáláSA

1. Nyomja meg a platform közepét, majd vegye le a lábát.

2. A kijelzőn megjelenik a ‘

0.0’ felirat.

3. Nyomja meg a (Beállítás) gombot, amíg meg nem jelenik a kg, lb vagy st

mértékegység.

4. A mérleg kikapcsol, és használatra készen áll.

Az inicializálási folyamatot meg kell ismételni, amennyiben elmozdítja a

mérleget. Egyébként álljon fel a mérlegre.

A MÉRlEg hASzNálATA

1. Álljon mozdulatlanul a mérlegen, amíg az ki nem számítja az Ön súlyát.

2. Az Ön súlya megjelenik.

3. Lépjen le a mérlegről. Az Ön súlya néhány másodpercig megjelenik.

4. A mérleg kikapcsol.

SzEMÉlyES ADATok bEvITElE

1. Kapcsolja be a készüléket a (Beállítás) gombbal.

2. Amíg villog a felhasználói szám, válasszon ki egy felhasználói számot.

Ehhez nyomja meg a

s

vagy a

t

gombot. Választását a (Beállítás) gomb

megnyomásával hagyhatja jóvá.

3. A súlymód kijelző villogni kezd.

Nyomja meg a

s

gombot, amíg a helyes ikon nem villog, majd nyomja meg a

(Beállítás) gombot.

4. A férfi vagy nő szimbólum villogni kezd.

Nyomja meg a

s

gombot, amíg a helyes ikon nem villog, majd nyomja meg a

(Beállítás) gombot.

5. Az életkor kijelző villogni kezd.

Nyomja meg a

s

vagy a

t

gombot szükség szerint az életkor beállításához, majd

nyomja meg a (Beállítás) gombot.

gyermek mód:

Amennyiben az életkor 6 és 12 év közötti, a rendszer automatikusan kiválasztja a

gyermek módot.

Megjelenik egy kis gyermek ikon, az alábbiak szerint.

Megjegyzés: Gyermek módban csak a súly, testzsír és testvíz kerül megmérésre.

6. A magasság kijelző villogni kezd.

Nyomja meg a

s

vagy a

t

gombot a magasság beállításhoz szükséges módon,

majd nyomja meg a (Beállítás) gombot.

Atléta mód:

Amennyiben az életkor 15 és 50 év közötti, a rendszer automatikusan kiválasztja az

atléta módot.

Az atléta mód kiválasztásához nyomja meg a

s

gombot, amíg meg nem jelenik a

szimbólum, majd nyomja meg a (Beállítás) gombot.

Az atléta meghatározása: olyan személy, aki intenzív fizikai tevékenységben vesz részt

legalább napi 12 órát, és akinek pihenési szívritmusa körülbelül 60 percenként, vagy

ennél kevesebb.
7. A kijelzőn megjelennek a beállításai, majd kikapcsol. Ezzel beállította a memóriát.

8. Ismételje meg az eljárást egy második felhasználóhoz vagy a felhasználói adatok

módosításához.

Megjegyzés: A memóriában tárolt adatok frissítéséhez vagy felülírásához kövesse

ugyanezt az eljárást, és hajtsa végre a szükséges módosításokat.

SÚly ÉS TESTzSÍR ÉRTÉkEk

A mérleget kemény, vízszintes felületre helyezze.

1. Nyomja meg a (Beállítás) gombot.

2. Válassza ki a felhasználói számát a

s

és

t

gombokkal.

3. VÁRJON, amíg a kijelző meg nem erősíti a személyes adatait, és nullát nem jelenít meg.

4. Ha a kijelzőn megjelenik a nulla érték, lépjen rá MEZÍTLÁB a platformra, és álljon

mozdulatlanul. Győződjön meg róla, hogy a lábai jól érintkeznek-e a platformon

található két fémlapkával.

5. 2-3 másodperc után a mérleg kijelzi a testtömeget.

6. Amíg a készülék elvégzi a többi mérést addig álljon mozdulatlanul a mérlegen.

7. Megjelenik a testsúly, amelyet a testzsír-százalék , a teljes testvíz-százalék, az

izomtömeg-százalék, a BMI és az alap metabolikus ráta (BMR) követ.

TESTzSÍR – MIT JElENT?

A testtömeg bizonyos százalékát testzsír alkotja. Ez alapvetően fontos a test egészséges

működéséhez, mert körbeveszi az ízületeket, védi a létfontosságú szerveket, segíti a

testhőmérséklet szabályozását, tárolja a vitaminokat és elősegíti a test fenntartását

táplálékhiány esetén. Azonban a túl magas vagy a túl alacsony testzsír-százalék

károsíthatja az egészséget. Nehéz olyan módon megmérni, mennyi testzsírral

rendelkezünk, hogy egyszerűen megnézzük magunkat a tükörben.

Ezért fontos mérni és figyelemmel követni a test testzsír-százalékát. A testzsírszázalék

sokkal jobban méri a jó kondíciót, mint pusztán maga a testtömeg – a fogyás abból

is állhat, hogy izomtömeget, nem pedig zsírt veszít, ekkor testének magas lehet a

testzsírszázaléka, miközben a mérleg „normális testtömeget” jelez.

A TESTzSÍRTöMEg SzokáSoS EgÉSzSÉgES TARToMáNyA

Testzsír % Tartományok fiúk esetén*

Életkor

Alacsony

optimális

Mérsékelt

Magas

6

≤12.4

12.5 -19.5

19.6 - 22.6

≥22.7

7

≤12.6

12.7 - 20.4

20.5 - 24.0

≥24.1

8

≤12.7

12.8 - 21.3

21.4 - 25.4

≥25.5

9

≤12.8

12.9 - 22.2

22.3 - 26.7

≥26.8

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

Advertising