Lichaamswater - waarom moet ik dit meten, Normaal gezond bereik van lichaamswatergehalte, Waarom moet ik mijn spiermassa weten – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 25: Wat betekent mijn bmi, Basal metabolic rate (bmr) -wat betekent dat, Vragen en antwoorden

Advertising
background image

25

Nl

Percentages lichaamsvet voor mannen**

leeftijd

laag

optimaal

gematigd

hoog

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

Percentages lichaamsvet voor vrouwen**

leeftijd

laag

optimaal

gematigd

hoog

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Bron: Afgeleid van; HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb en AM Prentice: “Body fat reference curves for children”.

International Journal of Obesity (2006) 30, 598–602.

**Bron: Afgeleid van; Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd en

Yoichi Sakamoto: “Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass

index1–3”. Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

De gepubliceerde bereiken voor % lichaamsvet zijn slechts een richtlijn. Altijd professioneel medisch advies

inwinnen alvorens een dieet of regime voor lichamelijke oefening te beginnen.

lIChAAMSwATER - wAARoM MoET Ik DIT METEN?

Lichaamswater is het allerbelangrijkste bestanddeel van het lichaamsgewicht. Het

vertegenwoordigt meer dan de helft van uw totale gewicht en bijna tweederde van uw

magere lichaamsmassa (voornamelijk spieren).

Water is in meerdere opzichten belangrijk voor uw lichaam: Alle cellen in het lichaam, of

het nu in de huid, de klieren, de spieren, de hersenen of ergens anders is, kunnen alleen

goed functioneren als ze voldoende water hebben. Water speelt ook een belangrijke rol

bij het regelen van de temperatuurbalans van het lichaam, met name door transpiratie.

De combinatie van uw gewicht en vetmeting kan ‘normaal’ lijken, maar het kan zijn dat

het niveau van de waterhuishouding van uw lichaam onvoldoende is voor een gezond leven.

NoRMAAl gEzoND bEREIk vAN lIChAAMSwATERgEhAlTE

Diagram lichaamswater***

Percentages lichaamsvet

Optimale percentages TBW

(totaal lichaamswater)

Mannen

4 tot 14%

70 tot 63%

15 tot 21%

63 tot 57%

22 tot 24%

57 tot 55%

25 en meer

55 tot 37%

Vrouwen

4 tot 20%

70 tot 58%

21 tot 29%

58 tot 52%

30 tot 32%

52 tot 49%

33 en meer

49 tot 37%

*** Bron: Ontleend aan Wang & Deurenberg: “Hydration of fat-free body mass”. American Journal Clin Nutr 1999, 69 833-841.

Voor mensen die de atleetstand gebruiken: denk erom dat atleten een lager niveau

voor lichaamsvet kunnen hebben en een hoger niveau voor water dan hierboven staat

aangegeven, afhankelijk van het type sport of activiteit dat zij beoefenen.

De resultaten van lichaamswatermetingen worden beïnvloed door het aandeel

lichaamsvet en spieren. Als het aandeel lichaamsvet hoog is, of het aandeel spieren

laag, zullen de resultaten voor lichaamswater meestal laag zijn.

Het is belangrijk u te realiseren dat metingen zoals lichaamsgewicht, lichaamsvet en

lichaamswater hulpmiddelen voor u zijn als onderdeel van een gezonde leefstijl. Omdat

schommelingen over een korte periode normaal zijn, raden wij u aan uw voortgang gedurende

langere tijd bij te houden. Dit is beter dan u te richten op de uitkomsten van een enkele dag.

De gepubliceerde bereiken voor % lichaamswater zijn slechts een richtlijn.

U dient altijd medisch advies te vragen voordat u begint met diëten en

trainingsprogramma’s.

wAARoM MoET Ik MIJN SPIERMASSA wETEN?

Volgens het American College of Sports Medicine (ASCM) kan de magere spiermassa met

bijna 50 procent afnemen tussen de leeftijd van 20 en 90 jaar. Indien u niets doet om dat

verlies op te vangen, krijgt u steeds minder spieren en meer vet. Het is ook belangrijk

om uw spiermassapercentage te weten als u aan het afvallen bent. In rust verbrandt het

lichaam ongeveer 110 calorieën extra voor elke kilo spieren die u ontwikkelt.

Enkele voordelen van het ontwikkelen van spiermassa:

• U brengt een ommekeer teweeg in de afname van kracht, botdichtheid en spiermassa

die gepaard gaat met het ouder worden.

• Onderhoud van soepele gewrichten.

• Leidt in combinatie met een gezond dieet tot gewichtsafname.

Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Zwangere vrouwen dienen alleen

de gewichtfunctie te gebruiken.

PAS OP! Gebruik dit product niet als u een pacemaker of een ander medisch apparaat

hebt. Indien u twijfelt, raadpleeg uw dokter.

wAT bETEkENT MIJN bMI?

De Body Mass Index (BMI) is een cijfer dat de verhouding tussen uw gewicht en

lengte weergeeft. Het wordt algemeen gebruikt om ondergewicht, overgewicht en

zwaarlijvigheid te classificeren bij volwassenen. Deze weegschaal berekent uw BMI voor

u. De BMI-categorieën in de onderstaande grafiek en tabel worden erkend door de WGO

(Wereldgezondheidsorganisatie) en kunnen gebruikt worden om uw BMI te interpreteren.

Met de onderstaande tabel kunt u vaststellen in welke BMI-categorie u valt.

bMI categorie

bMI

waardebetekenis

gezondheidsrisico uitsluitend

gebaseerd op bMI

< 18.5

Ondergewicht

Gemiddeld

18.6-24.9

Normaal

Laag

25-29.9

Overgewicht

Gemiddeld

30+

Zwaarlijvig

Hoog

bElANgRIJk: Als u volgens het diagram/de tabel in een andere categorie dan ‘normaal’

valt, raadpleeg dan eerst uw huisarts voordat u enige actie onderneemt.

BMI-categorieën zijn alleen voor volwassenen (20 jaar en ouder).

bASAl METAbolIC RATE (bMR) -wAT bETEkENT DAT?

Uw Basal Metabolic Rate (BMR) is uw ruststofwisseling, ofwel een schatting van de energie

(gemeten in calorieën) die het lichaam verbruikt in rust om de normale lichaamsfuncties

te onderhouden. Dit voortdurende werk is goed voor ongeveer 60-70% van de calorieën die

het lichaam verbruikt. Hieronder vallen ook het slaan van het hart, ademen en het op peil

houden van de lichaamstemperatuur. Uw BMR wordt beïnvloed door een aantal factoren,

waaronder leeftijd, gewicht, lengte, geslacht en eet- en bewegingsgewoontes.

vRAgEN EN ANTwooRDEN

hoe worden mijn lichaamsvet en water precies gemeten?

Deze Salter-weegschaal gebruikt een meetmethode die Bio-elektrische Impedantie

Analyse (BIA) wordt genoemd. Via uw voeten en benen wordt een uiterst lichte

stroomstoot door uw lichaam gevoerd. Dit stroompje gaat gemakkelijk door mager

spierweefsel, dat een hoog vloeistofgehalte heeft, maar niet gemakkelijk door vet. Door

de impedantie (d.w.z. de weerstand van het stroompje) te meten, kan de hoeveelheid

spieren worden vastgesteld. Hieruit kan de hoeveelheid vet en water worden berekend.

wat is de waarde van het stroompje dat door mij heengaat als de meting

plaatsvindt? Is het veilig?

Het stroompje is minder dan 1 mA, wat heel weinig is en volkomen veilig. U kunt het niet

voelen. U moet er echter wel om denken dat u dit apparaat niet mag gebruiken als u

een intern elektronisch medisch apparaat draagt, zoals een pacemaker. Dit uit voorzorg

tegen een mogelijke verstoring van dat apparaat.

Als ik mijn lichaamsvet en water op verschillende momenten van de dag

meet, kan er behoorlijk veel verschil in zitten. welke waarde is correct?

De meting van uw lichaamsvetpercentage varieert naar gelang de hoeveelheid

lichaamswater, en deze verandert gedurende de dag. Er is geen goed of fout moment

van de dag om een meting te doen, maar probeer wel vaste tijden aan te houden en kies

kg

m

st

ft

Advertising