Dlaczego muszę znać swoją masę mięśniową, Co oznacza wartość bmi – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 52

Advertising
background image

52

Pl

zawartość tłuszczu % zakres dla dziewcząt*

wiek

Niska

optymalna

umiarkowana

wysoka

6

≤14.4

14.5 - 23.0

23.1 - 26.1

≥26.2

7

≤14.9

15.0 - 24.5

24.6 - 27.9

≥28.0

8

≤15.3

15.4 - 26.0

26.1 - 29.6

≥29.7

9

≤15.7

15.8 - 27.2

27.3 - 31.1

≥31.2

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

zawartość tłuszczu % zakres dla mężczyzn**

wiek

Niska

optymalna

umiarkowana

wysoka

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

zawartość tłuszczu % zakres dla kobiet**

wiek

Niska

optymalna

umiarkowana

wysoka

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Źródło: Pochodzenie: HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb i AM Prentice: “Krzywe odniesienia zawartości tłuszczu w

organizmie dzieci”).Międzynarodowy dziennik otyłości (2006) 0, 598–602. ** Źródło:Pochodzenie: Dympna Gallagher,

Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd i Yoichi Sakamoto: Zdrowa zawartość

procentowa tłuszczu w organizmie:próba opracowania wytycznych na podstawie indeksu 1-3 masy ciała”. Am J Clin

Nutr 2000;72:694–701.<}100{>Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

Opublikowane zakresy zawartości % tłuszczu w organizmie służą jedynie do celów orientacyjnych.

Przed wprowadzeniem zmian w diecie oraz programie ćwiczeń należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.

zAwARToŚĆ woDy w oRgANIzMIE — w JAkIM CElu

To SPRAwDzAĆ?

Woda w organizmie stanowi najważniejszy pojedynczy składnik wagi ciała.Woda

reprezentuje ponad połowę całkowitej wagi i prawie dwie trzecie masy tkankowej ciała

(mięśniowej). Woda odgrywa wiele ważnych ról w organizmie człowieka:

Wszystkie komórki ciała — skóry, gruczołów, mięśni, mózgu czy jakiekolwiek inne, mogą

prawidłowo funkcjonować jedynie wtedy, gdy w organizmie znajduje się odpowiednia

ilość wody. Woda odgrywa również ważną rolę w regulowaniu temperatury ciała,

w szczególności poprzez pocenie. Kombinacja wagi i zawartości tłuszczu w Twoim

organizmie może być wskazana jako prawidłowa, ale poziom hydratacji może być

niewłaściwy dla zdrowia.

NoRMAlNy zDRowy zAkRES PRoCENTowEJ zAwARToŚCI

woDy w oRgANIzMIE

wykres zawartości wody***

Zakres % BF

Optymalny zakres % TBW

Mężczyźni

4 to 14%

70 to 63%

15 to 21%

63 to 57%

22 to 24%

57 to 55%

25 and over

55 to 37%

Kobiety

4 to 20%

70 to 58%

21 to 29%

58 to 52 %

30 to 32 %

52 to 49%

33 and over

49 to 37%

*** Źródło: Na podstawie Wang & Deurenberg: “Hydratacja bezłtuszczowej masy ciała”. Nutr 1999, 69 8 -841. Nutr

1999, 69 8 -841.

Dotyczy osób korzystających z trybu Athlete (dla sportowców): sportowcy mogą mieć

niższy zakres zawartości tłuszczu w organizmie i wyższy zakres zawartości wody niż

przedstawia powyższa tabela. Jest to uzależnione od uprawianej dyscypliny sportowej.

Wyniki pomiaru zawartości wody w organizmie są uzależnione od proporcji tłuszczu i

mięśni w organizmie.Jeśli proporcja tłuszczu jest wysoka lub gdy proporcja mięśni jest

niska, wyniki zawartości wody w organizmie mogą być niskie.

Należy pamiętać, że pomiary takie jak sprawdzanie wagi ciała, zawartości tłuszczu i

wody stanowią narzędzia przydatne do utrzymania zdrowego trybu życia. W związku z

tym, że krótkotrwałe wahania są zjawiskiem normalnym, zalecamy śledzenie na bieżąco

wyników pomiarów, a nie koncentrowanie się na pojedynczym odczycie.

Przedstawione zakresy zawartości % wody w organizmie służą jedynie do celów

orientacyjnych. Przed wprowadzeniem zmian w diecie oraz programie ćwiczeń należy

zawsze zasięgnąć porady lekarza.

DlACzEgo MuSzĘ zNAĆ SwoJĄ MASĘ MIĘŚNIowĄ?

Zgodnie z American College of Sports Medicine (ASCM), chuda masa mięśniowa może

spaść o prawie 50 procent w wieku od 20 do 90 lat, jeśli nie uczynisz niczego, aby

zastąpić zanikające mięśnie i przyrastającą tkankę tłuszczową. Ważne jest również to,

aby znać masę mięśniową podczas zrzucania wagi. W czasie odpoczynku ciało spala

około 110 dodatkowych kalorii na każdy kilogram przyrostu mięśniowego. Korzyści

związane z przyrostem masy mięśniowej:

• Cofanie procesu utraty siły, spadku gęstości kości oraz masy mięśniowej, czyli

zjawisk nasilających się z wiekiem

• Lepsze zabezpieczenie stawów

• Pomoc w zrzucaniu wagi, w przypadku, gdy towarzyszy temu prawidłowa dieta.

Produkt tylko do użytku w pomieszczeniach. Kobiety w ciąży powinny używać tylko

funkcji ważenia.

UWAGA: Osoby z stymulatorem serca nie powinny używać tego urządzenia.W

przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Co ozNACzA wARToŚĆ bMI?

Wskaźnik masy ciała (BMI – Body Mass Index) wyraża stosunek wagi do wzrostu i

powszechnie służy do klasyfikacji niedowagi, nadwagi oraz otyłości u dorosłych. Ta

waga potrafi obliczyć Twój wskaźnik BMI. Kategorie BMI przedstawione poniżej na

wykresie i w tabeli są uznawane przez WHO (Światową organizację zdrowia – World

Healt Organization) i mogą być używane do interpretacji wartości BMI.

Twoją kategorię BMI może określić za pomocą poniższej tabeli.

kategoria bMI

wartość bMI

znaczenie

Problemy zdrowotne w oparciu

jedynie o bMI

< 18.5

Niedowaga

Umiarkowany

18.6-24.9

Normalny

Niski

25-29.9

Nadwaga

Umiarkowany

30+

Otyłość

Wysoki

wAŻNE: Jeśli wykres/tabela wykazuje, że nie mieścisz się w zakresie prawidłowej wagi,

przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skonsultować się z lekarzem.

Klasyfikacje BMI dotyczą wyłącznie osób dorosłych (powyżej 20 roku życia).

wSkAŹNIk PoDSTAwowEJ PRzEMIANy MATERII (bMR) – Co To ozNACzA?

Twój wskaźnik podstawowej przemiany materii (BMR) stanowi szacunkową wielkość

energii (mierzoną w kaloriach) zużywaną przez ciało podczas odpoczynku, w celu

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ta ciągła praca stanowi około

60-70% zużycia kalorii i obejmuje bicie serca, oddychanie oraz utrzymanie temperatury

ciała. Na wskaźnik BMR ma wpływ wiele czynników, w tym wiek, waga, wzrost, płeć,

dieta oraz tryb życia.

kg

m

st

ft

Advertising