Konfiguracja systemu anynet, Przełączanie pomiędzy urządzeniami anynet – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 192

Advertising
background image

Polski - 4

Konfiguracja systemu anynet+

Naciśnij przycisk

TooLS, aby wyświetlić menu narzędzia. Menu Anynet+ można także za

pomocą opcji

narzędzia→ anynet+ (hDmI-cec).

Ustawienia

anynet+ (hDmI-cec) → Wył. / Wł.

Aby skorzystać z funkcji Anynet+, opcja

anynet+ (hDmI-cec) musi być ustawiona na Wł..

Jeśli opcja

anynet+ (hDmI-cec) jest wyłączona, wszystkie funkcje związane z systemem

Anynet+ zostaną również wyłączone.

Wył. automatycznie → nie / tak

Automatyczne wyłączanie urządzenia Anynet+ w momencie wyłączenia telewizora

Aktywnym źródłem wybranym na pilocie musi być telewizor, aby móc korzystać z funkcji

Anynet+.

Ustawienie opcji

Wył. automatycznie na tak spowoduje wyłączenie zewnętrznych

urządzeń razem z telewizorem. Jeśli na zewnętrznym urządzeniu trwa nagrywanie, może

ono wyłączyć się bądź pozostać włączone.

Przełączanie pomiędzy urządzeniami anynet+

1. Naciśnij przycisk TooLS. Naciśnij przycisk enTerE, aby wybrać opcję anynet+ (hDmI-cec).

2. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję lista urządzeń, a następnie naciśnij

przycisk

enTerE.

Zostanie wyświetlona lista urządzeń Anynet+, które są podłączone do telewizora.

Jeśli wybrane urządzenie nie znajduje się na liście, naciśnij czerwony przycisk w celu

przeprowadzenia wyszukiwania.

3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dane urządzenie , a następnie naciśnij przycisk

enTerE. System przełączy się na wybrane urządzenie.

Menu

lista urządzeń pojawi się dopiero po ustawieniu opcji anynet+ (hDmI-cec)

na

Wł. w menu aplikacja.

Przełączanie na wybrane urządzenia może potrwać do 2 minut. Nie można przerwać

procesu przełączania.

Czas potrzebny do wyszukania urządzeń jest zależny od liczby podłączonych urządzeń.

Po zakończeniu wyszukiwania liczba znalezionych urządzeń nie jest wyświetlana.
Pomimo, że po włączeniu telewizora lista urządzeń jest automatycznie przeszukiwana, urządzenia podłączone przy włączonym telewizorze

nie zawsze zostaną automatycznie wyświetlone na liście. Aby wyszukać podłączone urządzenie, naciśnij czerwony przycisk.

W przypadku wybrania trybu pracy z urządzeniem zewnętrznym poprzez wciśnięcie przycisku

Source nie można korzystać

z funkcji Anynet+. Należy pamiętać, aby przełączać telewizor do pracy z urządzeniem systemu Anynet+ za pomocą funkcji

lista urządzeń.

menu anynet+

Elementy menu systemu Anynet+ mogą zmieniać się w zależności od rodzaju i stanu urządzeń Anynet+ podłączonych do

telewizora.

MenuAnynet+

Opis

oglądaj tV

System Anynet+ zostanie przełączony w tryb odbioru programu telewizyjnego.

lista urządzeń

Powoduje wyświetlenie listy urządzeń Anynet+.

(nazwa_urządzenia)

menU

Powoduje wyświetlenie menu podłączonego urządzenia. Przykładowo, po

podłączeniu nagrywarki DVD zostanie wyświetlone jej menu.

(nazwa_urządzenia)

info

Powoduje wyświetlenie menu odtwarzania podłączonego urządzenia. Przykładowo,

po podłączeniu nagrywarki DVD zostanie wyświetlone jej menu odtwarzania.

nagrywanie: (*nagrywarka)

Natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania za pomocą wybranej nagrywarki. (Dostępne

wyłącznie dla urządzeń, które obsługują funkcję nagrywania.)

zatrzymaj nagrywanie:

(*nagrywarka)

Zatrzymuje nagrywanie.

odbiornik

Powoduje odtworzenie dźwięku przez odbiornik.

Jeśli podłączone jest więcej niż jedno urządzenie nagrywające, zostaną one przedstawione jako (*nagrywarka). Jeśli jest

podłączone tylko jedno urządzenie, zostanie ono przedstawione jako (*nazwa_urządzenia).

¦

T

N

N

N

¦

N

N

N

N

N

N
N

N

N

U Nawigacja E Wejdź R Wróć

Anynet+ (HDMI-CEC)

: Wł ▶

Ustawienia

Wył. automatycznie

: Tak

Media Play (USB & DLNA)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Content Library
Internet@TV
Domowe centr. siec.

Aplikacja

U Nawigacja E Wejdź R Wróć

Anynet+ (HDMI-CEC)

: Wł.

Ustawienia

Wył. automatycznie

: Tak ▶

U Nawigacja E Wejdź R Wróć

Oglądaj TV

Lista urządzeń
Nagrywanie: DVDR
DVDR MENU
DVDR INFO
Odbiornik Wył.
Ustawienia

BN68-02325B-04Pol.indb 46

2009-10-20 �� 3:14:32

Advertising