Připojení k síti – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 434

Advertising
background image

Čeština - 

Připojení k síti

Internetový protokol můžete nastavit tak, abyste mohli komunikovat s různými propojenými sítěmi.

Připojení k síti – kabel

Připojení prostředí dHCP pomocí sítě laN

Popis postupů pro nastavení sítě pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je uveden dále v textu.

Vzhledem k tomu, že pokud je vybrána možnost DHCP, jsou adresa IP, maska podsítě, brána a adresa serveru DNS přidělovány

automaticky, nemusíte tyto informace zadávat ručně.

1. Pomocí kabelu LAN propojte konektor místní sítě (LAN) na zadním panelu televizoru s externím modemem.
2. Pomocí kabelu modemu propojte port modemu ve stěně s externím modemem.

Síť laN můžete připojit prostřednictvím zařízení Sharer (směrovač).

Port laN a televizor můžete propojit přímo v závislosti na stavu sítě.

Terminály (pozice portu a typ) externího zařízení se mohou lišit v závislosti na výrobci.
Pokud by přidělení adresy IP serverem DHCP selhalo, vypněte externí modem, počkejte aspoň 10 sekund, znovu ho zapněte

a potom akci opakujte.
Informace o připojení mezi externím modemem a směrovačem naleznete v uživatelské příručce odpovídajícího produktu.
Televizor můžete připojit k místní síti (LAN) přímo bez připojování k zařízení Sharer (směrovač).
Nelze použít modem ADSL s ručním typem připojení, protože ten nepodporuje protokol DHCP. Je nutné použít modem ADSL

s automatickým typem připojení.

¦

N
N

N
N
N

Zadní panel TV

Port modemu ve stěně

Externí modem

(ADSL/VDSL/kabelová TV)

1

Kabel LAN

2

Kabel modemu

Zadní panel TV

Port modemu ve stěně

Externí modem

(ADSL/VDSL/kabelová TV)

Kabel LAN

Kabel modemu

Kabel LAN

Zařízení IP Sharer

Zadní panel TV

Konektor místní sítě (LAN) ve stěně

Kabel LAN

BN68-02325B-04Cze.indb 24

2009-10-20 �� 3:20:05

Advertising