Anynet, Pripojenie zariadení systému anynet – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 521

Advertising
background image

Slovenčina - 

aNYNeT+

Pripojenie zariadení systému anynet+

Čo je systém anynet+?

Anynet+ je funkcia, ktorá vám umožňuje ovládať všetky pripojené zariadenia značky Samsung, ktoré podporujú funkciu Anynet+,

pomocou diaľkového ovládania TV značky Samsung. Systém Anynet+ sa dá používať iba so zariadeniami značky Samsung,

ktoré majú funkciu Anynet+. Aby ste sa uistili, že vaše zariadenie značky Samsung má túto funkciu, skontrolujte, či je na ňom logo

Anynet+.

Pripojenie k TV

1. Pomocou kábla HDMI pripojte konektor HDMi iN (1, 2, 3(DVi) alebo 4) na TV ku konektoru HDMI OUT na príslušnom

zariadení systému Anynet+.

Pripojenie domáceho kina

1. Pomocou kábla HDMI pripojte konektor HDMi iN (1, 2, 3(DVi) alebo 4) na TV ku konektoru HDMI OUT na príslušnom

zariadení systému Anynet+.

2. Prepojte konektor HDMI IN (HDMI VSTUP) domáceho kina a konektor HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) príslušného zariadenia so

systémom Anynet+ pomocou HDMI kábla.

Optickým káblom prepojte konektor

DiGiTaL aUDiO OUT (OPTiCaL) na TV a digitálny zvukový vstup na domácom kine.

Keď vykonáte vyššie uvedené pripojenie, optický konektor vysiela iba 2 kanálový zvuk. Budete počuť iba zvuk z ľavého

a pravého predného reproduktora a subwoofera domáceho kina. Ak chcete počuť 5.1 kanálový zvuk, pripojte konektor

DiGiTaL aUDiO OUT (OPTiCaL) na DVD prehrávači/satelitnom prijímači (t.j. zariadenie Anynet 1 alebo 2) priamo k

zosilňovaču alebo domácemu kinu, nie k TV.
Pripojte iba jedno domáce kino.
Pomocou kábla HDMI 1.3 môžete pripojiť zariadenie Anynet+. Niektoré káble HDMI nemusia podporovať funkcie Anynet+.
Systém Anynet+ funguje, ak je AV zariadenie s podporou systému Anynet+ v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
Systém Anynet+ podporuje celkovo až 12 AV zariadení. Uvedomte si, že môžete pripojiť až 3 zariadenia rovnakého typu.

¦

N
N

N
N
N
N

Anynet+ Zariadenie 1

HDMI 1.3 Kábel

HDMI 1.3 Kábel

HDMI 1.3 Kábel

HDMI 1.3 Kábel

TV

HDMI 1.3 Kábel

Optický kábe

Anynet+ Zariadenie 2

Anynet+ Zariadenie 3

Anynet+ Zariadenie 4

Domáce kino

Anynet+ Zariadenie 1

HDMI 1.3 Kábel

Anynet+ Zariadenie 2

Anynet+ Zariadenie 3

Anynet+ Zariadenie 4

TV

HDMI 1.3 Kábel

HDMI 1.3 Kábel

HDMI 1.3 Kábel

BN68-02325B-04Slk.indb 45

2009-10-20 �� 3:22:46

Advertising