Prikazivanje slike u slici, Srpski - 16, Resetovanje slike → resetuj režim slike / prekini – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 624: Sus → isklj. / uklj, Veličina → х / г / а / œ, Položaj → ã / – / — / œ, Kanal

Advertising
background image

Srpski - 16

100Hz Motion Plus → isklj. / Obriši / Standardno / Glatko / Po izboru / Pokaži

Ubrzava prikazivanje brzih scena sa puno pokreta kako bi slika bila jasnija.

Ako omogućite funkciju

100Hz Motion Plus, na ekranu se mogu pojaviti smetnje. Ukoliko dođe do pojave smetnji, postavite

funkciju

100Hz Motion Plus na isklj..

isklj.: Služi za isključivanje funkcije 100Hz Motion Plus.

Obriši: Postavlja funkciju 100Hz Motion Plus na minimalnu vrednost.

Standardno: Postavlja funkciju 100Hz Motion Plus na srednju vrednost.

Glatko: Postavlja funkciju 100Hz Motion Plus na maksimalnu vrednost.

Po izboru: Prilagođava nivo zamućenosti i podrhtavanja slike vašim potrebama.

Smanjivanje zamuć.: Prilagođava nivo izoštrenosti slike iz video izvora.
Smanj. podrht.: Prilagođava nivo podrhtavanja slike iz video izvora prilikom gledanja filma.
reset: Resetuje prilagođene postavke.

Pokaži: Prikazuje razliku u kvalitetu slike slici kada je funkcija 100Hz Motion Plus uključena i isključena.

režim samo plava → isklj. / uklj.

Ova funkcija namenjena je stručnjacima za podešavanje AV uređaja. Ova funkcija prikazuje signal plave boje tako što uklanja

signale crvene i zelene boje iz video signala, kako bi se omogućio efekat filtera za plavu boju koji se koristi za podešavanje boje

i nijanse za video opremu poput DVD plejera, kućnih bioskopa itd. Pomoću ove funkcije možete da podesite boju i nijansu na

željene vrednosti koje odgovaraju nivou signala za svaki video uređaj pomoću šablona Red / Green / Blue / Cyan / Magenta /

Yellow na traci sa bojama, bez upotrebe dodatnog filtera za plavu boju.

režim samo plava je dostupna kada je režim slike postavljen na Film ili Standardno.

resetovanje slike → resetuj režim slike / Prekini

Vraćanje svih postavki slike na podrazumevane vrednosti.

resetuj režim slike: Vraćanje podešavanja slike na podrazumevane vrednosti.

Prikazivanje slike u slici

Funkciju SUS (Slika u Slici) možete koristiti ako želite istovremeno da gledate program na TV

prijemniku i sa spoljnog video uređaja. U ovaj uređaj je ugrađen prijemnik koji ne omogućava

rad SUS funkcije u istom režimu. Više Informacija potražite u odeljku SUS podešavanja.

Pritisnite dugme

TOOLS da bi se prikazao meni alatke. Postavke u vezi sa funkcijom SUS

možete da podesite i tako što ćete izabrati

alatke → SuS.

Ako izaberete SUS zvuk slike, pogledajte odeljak Konfigurisanje menija Zvuk.
SUS podešavanja

Glavna slika

Podslika

Komponenta

HDMi1, HDMi2, HDMi3/Dvi, HDMi4

PC

Tv

Ako isključite televizor dok ste u režimu SUS, kada televizor ponovo uključite SUS prozor će nestati.
Možda ćete primetiti da slika u SUS prozoru postaje malo neprirodna kada preko glavne slike gledate neku igru ili karaoke.
Dok koristite

internet@Tv ne možete koristiti funkciju SUS.

SuS → isklj. / uklj.

Možete da aktivirate ili da deaktivirate funkciju SUS.

Veličina → Х / Г / А / Œ

Koristi se za izbor veličine podslike.

Položaj → à / / / œ

Koristi se za izbor položaja podslike.

U režimu Double (Œ, À) nije moguće izabrati opciju Položaj.

Kanal

Koristi se za izbor kanala za podsliku.

N

•
•
•

N

N

¦

T

N
N

N
N
N

N

SUS

: Uklj.

Veličina

: Õ

Položaj

: Ã

Kanal

: ATV 4

U Prebaci E Ulaz R Nazad

SUS

Mod igranja

: Isklj.

BD Wise

: Uklj.

Šted. energije

: Isklj.

Providnost menija

: Osvetljeno

Melodija

: Srednje

SUS

U Prebaci E Ulaz R Nazad

General

BN68-02325B-04Ser.indb 16

2009-10-20 �� 3:24:51

Advertising