Obraz, Konfigurácia ponuky obrazu, Slovenčina – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 489: Režim, Pokročilé nastavenia

Advertising
background image

Slovenčina - 

OBRaZ

Konfigurácia ponuky obrazu

Režim

Vybrať môžete typ obrazu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám na pozeranie.

Stlačením tlačidla

TOOLS zobrazíte ponuku Nástroje. Režim obrazu môžete tiež nastaviť

výberom položky

Nástroje → Režim obrazu.

dynamický

Vyberie obraz pre zvýšené rozlíšenie v jasnej miestnosti.
Bežný

Vyberie obraz pre optimálne zobrazovanie v normálnom prostredí.
Prirodzené

Zvolí obraz pre optimálne zobrazenie príjemné pre oči.

Táto funkcia nie je dostupná v režime PC.

Film

Vyberie obraz pre sledovanie filmov v tmavej miestnosti.

Podsvietenie / Kontrast / Jas / Ostrosť / Farba / Odtieň (Z/Č)

Televízor poskytuje niekoľko nastavení, ktoré vám umožňujú ovládať kvalitu obrazu.

Podsvietenie: Upravuje jas podsvietenia LCD displeja.

Kontrast: Upravuje úroveň kontrastu obrazu.

Jas: Upravuje úroveň jasu obrazu

Ostrosť: Upravuje definíciu okrajov obrazu.

Farba: Upravuje sýtosť farieb obrazu.

Odtieň (Z/Č): Upravuje odtiene farieb obrazu.
V analógových režimoch

TV, ext., aV systému PAL nemožno používať funkciu Odtieň (Z/Č).

Ak vykonáte zmenu v položke

Podsvietenie, Kontrast, Jas, Ostrosť, Farba alebo Odtieň (Z/Č), OSD sa nastaví

automaticky.
V režime PC môžete vykonať len zmeny v položkách

Podsvietenie, Kontrast a Jas.

Nastavenia sa môžu nastaviť a uložiť pre každé externé zariadenie, ktoré ste pripojili k vstupu TV.
Spotrebovaná energia počas používania sa dá značne znížiť, ak sa zníži úroveň jasu obrazu, čím sa znížia celkové náklady

na prevádzku.

Pokročilé nastavenia

Nové TV značky Samsung vám umožňujú vykonať ešte presnejšie nastavenia obrazu ako

staršie modely.

Rozšírené nastavenia je k dispozícii v režime Bežný alebo Film.
V režime PC môžete vykonávať len zmeny v položkách

dynamický kontrast, Gamma a

Vyváženie bielej spomedzi položiek Rozšírené nastavenia.

Odtieň čiernej → Vyp. / Tmavý / Tmavší / Najtmavší

Úroveň čiernej môžete vybrať na obrazovke, aby ste nastavili hĺbku obrazovky.
dynamický kontrast → Vyp. / Nízky / Stredný / Vysoké

Kontrast obrazovky môžete nastaviť tak, aby sa zabezpečil optimálny kontrast.
Gamma

Môžete nastaviť intenzitu základnej farby (červená, zelená, modrá).

¦

T

NN
N

N
N
N

N
N

Režim

: Bežný

Podsvietenie

: 7

Kontrast

: 95

Jas

: 45

Ostrosť

: 50

Farba

: 50

Odtieň (Z/Č)

: Z50/Č50

Pokročilé nastavenia

Obraz

7

U Prem. L Nastaviť E Zadať R Návrat

Podsvietenie

Odtieň čiernej

: Vyp.

Dynamický kontrast

: Stredný

Gamma

: 0

Farebný priestor

: Základné

Vyváženie bielej
Odtieň pleti

: 0

Zostrenie obrysov

: Zap.

U Prem. E Zadať R Navrat

Pokročilé nastavenia

BN68-02325B-04Slk.indb 13

2009-10-20 �� 3:22:17

Advertising