Използване на менюто setup, Setup, Български - 4 – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 319

Advertising
background image

Български - 4

използване на менюто Setup

Setup показва потребителските настройки на менюто

Media Play.

1. Натиснете бутона MeDia.P.
2. Натискайте бутон ◄ или ►, за да изберете Setup, след това натиснете бутона

eNTerE.

3. Натискайте бутона ▲ или ▼, за да изберете желаната опция.
4. Натиснете бутоните ◄ или ► за избор на опцията.

За да излезете от режим

Media Play, натиснете бутона MeDia.P на

дистанционното управление.

изп. цветен изглед → вкл. / изкл.

Можете да изберете сортиране на снимките по цвят. Ако за тази опция е зададено

Вкл., времето за зареждане е възможно да се увеличи, за да бъде събрана

информация от снимките.
режим повтар. → вкл. / изкл.

Изберете, за да се изпълняват музикалните файлове с повторение.
Помощ прод. изп. филм → вкл. / изкл.

Изберете, за да се показва изскачащо помощно съобщение при възпроизвеждане

на филм без прекъсване.
Получаване на divX(R) VOd регистрационен код

Показва разрешен код за регистрация за телевизора. Ако се свържете с уеб сайта на DivX и въведете код за регистрация в

личен акаунт, можете да изтеглите VOD регистрационен файл.
Ако възпроизведете VOD регистрационния файл с Media Play, регистрацията е завършена.

За повече информация относно DivX® VOD, посетете www.DivX.com.

Получаване на divX(R) VOd код за деактивиране

Когато няма регистрация за DivX(R) ®VOD, се показва код за деактивиране на регистрацията.
Ако изпълните тази функция, когато DivX ®VOD е регистриран, текущата регистрация на DivX® VOD се деактивира.
вр.изп.скрийнсейвър →  часа / 4 часа /  часа

Изберете, за да настроите времето на изчакване преди задействане на скрийнсейвър.
информация

Изберете, за да виждате информация за свързаното устройство.
Безопасно изключване

Може безопасно да изключите устройството от телевизора.

¦

N

N

851.86MB/993.02MB своб.

Photo

SUM

SUM

Устр.

SETUP

e Изход

Music

Movie

Setup

Изп. цветен изглед

◀ Изкл.

Режим повтар.

Вкл.

Помощ прод. изп. филм Вкл.
Получаване на DivX(R) VOD регистрационен код
Получаване на DivX(R) VOD код за деактивиране
Вр.изп.скрийнсейвър

2 часа

Информация
Безопасно изключване

U Прем. L Регул. R Връщ.

Ако е зададено Вкл., времето за зареждане се увеличава, за да бъде

събрана информация за цвят.

SUM

Устр.

BN68-02325B-04Bul.indb 41

2009-10-20 �� 3:17:05

Advertising