Nabídka možností seznamu fotografií, hudby a filmů, Čeština, Přehr.skup – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 445: Informace, Bezpečné odebrání, Photo prezentace, Změnit skup. (pokud je vybrán klíč řazení barvy), Zařízení lze od televize odpojit bezpečně, N• • • n, N n n

Advertising
background image

Čeština - 

Nabídka možností seznamu fotografií, hudby a filmů

1. Stiskněte tlačítko MeDia.P.
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte možnost Photo, Music či Movie a potom

stiskněte tlačítko

eNTerE.

3. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte požadovaný soubor.

Výběr více souborů

Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte požadovaný soubor. Pak stiskněte

žluté tlačítko.
Chcete-li vybrat více souborů, opakujte výše uvedený postup.
U vybraného souboru se zobrazí značka c.

4. Stiskněte tlačítko TOOLS.

Nabídka možností se mění podle aktuálního stavu.

Přehr.skup.

Pomocí této nabídky můžete přehrát prezentaci pouze ze souborů fotografií v aktuálně

vybrané skupině řazení.

Zrušit výběr (pokud je vybrán alespoň jeden soubor)

Je možné zrušit výběr všech souborů.

Značka c označující, že odpovídající soubor je vybrán, bude skryta.

informace

Zobrazí se informace o souboru fotografie, hudby nebo filmu. Informace o souborech

fotografií lze zobrazit během prezentace pomocí stejných postupů.

Stisknutím tlačítka

iNFO zobrazíte informace.

Bezpečné odebrání

Zařízení lze od televize odpojit bezpečně.

Photo

Prezentace

Pomocí této nabídky můžete přehrát prezentaci souborů fotografií uložených na paměťovém zařízení USB.

Změnit skup. (pokud je vybrán klíč řazení Barvy)

U vybraného souboru fotografie (nebo skupiny souborů) můžete změnit informace o barvě a přesunout tak soubor z jedné barevné

skupiny do jiné.

Skutečná barva fotografie se touto akcí nezmění.
Informace skupiny aktuálního souboru jsou aktualizovány a fotografie jsou přesunuty do nové barevné skupiny.
Chcete-li změnit informace u více souborů, vyberte požadované soubory stisknutím žlutého tlačítka.

Music

Změnit skup. (pokud je vybrán klíč řazení Mood)

Náladu hudebních souborů lze podle potřeby změnit. Informace skupiny aktuálního souboru jsou aktualizovány a soubor je

přesunut do nové skupiny. Chcete-li změnit informace více souborů, vyberte soubory stisknutím žlutého tlačítka.

¦

N

•

•
•

N

N

O

N
N
N

SUM

Zařízení

Nast.obl.

Vybrat

T

Nástroje

R

Zpět

Barvy

Složka

Prefer.

Čas.osa

Zákl. zobr.

1234.jpg

1235.jpg

1236.jpg 1237.jpg

1233.jpg

1232.jpg

1231.jpg

Prezentace
Přehr.skup.
Změnit skup.
Informace
Bezpečné odebrání

5/15

SUM

Zařízení

Nast.obl.

Vybrat

T

Nástroje

R

Zpět

Prefer.

Zákl. zobr.

Název

Složka

Žánr

HaHaHa

Gold

Shine

Way

Want Me

Lies

I Love You

Glen Hans

Once Ost

2007

Soundtrack

3/37

Energetic

Přehr.skup.
Informace
Bezpečné odebrání

SUM

Zařízení

Nast.obl.

Vybrat

T

Nástroje

R

Zpět

Prefer.

Zákl. zobr.

Čas.osa

Složka

Název

ABCD.avi

1235.avi

1236.avi

1237.avi

1233.avi

1232.avi

1231.avi

5/15

Přehr.skup.
Informace
Bezpečné odebrání

BN68-02325B-04Cze.indb 35

2009-10-20 �� 3:20:22

Advertising