Подсигуряване на мястото за инсталиране, Инсталиране на телевизора на стената – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 338

Advertising
background image

Български - 0

Подсигуряване на мястото за инсталиране

Пазете необходимото разстояние между продукта и други обекти (напр. стени), за да осигурите необходимата вентилация.
Ако не го направите може да възникне пожар или проблем с продукта поради повишаване на вътрешната температура.
Инсталирайте продукта, така че са спазени необходимите разстояния.

Когато използвате стойка или стенна конзола, използвайте само части, предоставени от Samsung Electronics.

Ако използвате части от друг производител, може да възникне проблем с продукта или нараняване поради падане

на продукта.
Ако използвате части на друг производител, може да възникне проблем или пожар поради повишаване на

вътрешната температура на продукта поради слаба вентилация.

Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.

При инсталиране със стойка

При инсталиране със стенна конзола

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm

инсталиране на телевизора на стената

внимание : Дърпане, бутане или катерене на телевизора може да го събори. Особено внимавайте

деца да не се увисват или дестабилизират телевизора; това може да преобърне телевизора и да

причини сериозно нараняване или смърт. Следвайте всички предпазни мерки, посочени в брошурата за

безопасност. За допълнителна стабилност, инсталирайте устройството против падане, както следва.

за да предотвратите падане на телевизора:

1. Поставете винтовете в щипките и здраво затегнете на снената. Уверете се, че

винтовете са здраво поставени на стената.

Може да ви са нужни допълнителни материали, като например дюбели, в

зависимост от типа на стената.
Тъй като необходимите щипки, винтове и въжета не са предоставени, трябва

да ги закупите допълнително.

2. Извадете винтовете отзад на телевизора, поставете винтовете на щипките и

отново затегнете винтовете на телевизора.

Винтовете може да не се предоставени с продукта. В този случай закупете

винтове със следните спецификации.
Спецификации на винтовете
За 17 ~ 29 инчов LCD телевизор: M4 X L15 / За 32 ~ 40 инчов LCD телевизор:

M6 X L15

3. Свържете щипките, фиксирани на телевизора и тези, фиксирани на стената със

здраво въже и след това завържете въжето здраво.

Поставете телевизора до стената, така че да не падне назад.
Безопасно е да свържете въжето така, че щипките, фиксирани на стената са

равни със или по-ниски от щипките, фиксирани на телевизора.
Отвържете въжето, преди да местите телевизора.

4. Проверете дали всички връзки са правилно подсигурени. Периодично

проверявайте връзките. Ако се колебаете за сигурността на връзките, свържете се с професионален техник.

¦

N

N

¦

N

N

N

N

•

N
N

N

Стена

Стена

BN68-02325B-04Bul.indb 60

2009-10-20 �� 3:17:17

Advertising