Rozwiązywanie problemów – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 207

Advertising
background image

Polski - 

rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z telewizorem, w pierwszej kolejności zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli żadne z poniższych

wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów nie okażą się pomocne, odwiedź stronę ‘www.samsung.com’, a następnie kliknij

łącze Wsparcie lub skontaktuj się telefonicznie z centrum obsługi, korzystając z jednego z numerów umieszczonych na ostatniej stronie.

Problem

rozwiązanie

Jakość obrazu

W pierwszej kolejności przeprowadź test

test obrazu, aby sprawdzić, czy telewizor w

prawidłowy sposób wyświetla obraz testowy.

Przejdź do

menU - Pomoc techniczna - test diagnostyczny - test obrazu

Jeśli obraz testowy jest wyświetlany prawidłowo, gorsza jakość obrazu może wynikać z

problemów ze źródłem lub sygnałem.

Jakość obrazu w telewizorze

odbiega od jakości, która

była prezentowana w

sklepie.

Jeśli posiadasz analogowy dekoder telewizji kablowej/satelitarnej, kup dekoder nowszej generacji.

Użyj złącza HDMI lub kabli kompozytowych, które umożliwiają odbiór treści w jakości HD.
Abonent telewizji kablowej/satelitarnej: z listy kanałów wybierz kanał nadawany w jakości

HD (High Definition).
Połączenie antenowe: po wykonaniu programowania automatycznego wybierz jeden z

kanałów nadawanych w jakości HD.

Większość kanałów HD wykorzystuje poprawione treści nadawane w jakości SD

(Standard Definition).

Ustaw rozdzielczość w dekoderze telewizji kablowej/satelitarnej na 1080i lub 720p.
Upewnij się, że oglądasz obraz z zachowaniem minimalnej zalecanej odległości dla danego

rozmiaru telewizora i jakości odbieranego sygnału.

N


Występują zakłócenia

obrazu: makrobloki, małe

bloki, kropki, pikselizacja

Przyczyną zakłóceń może być kompresja sygnału wideo. Jest to szczególnie zauważalne w

przypadku szybko zmieniających się obrazów (sport, filmy akcji).
Przyczyną zakłóceń obrazu może też być słaba moc lub jakość sygnału. Problem nie jest

spowodowany wadą telewizora.

Brak lub nieprawidłowe kolory

w przypadku połączenia

komponentowego.

Upewnij się, że kable komponentowe są podłączone do odpowiednich gniazd.

Nieprawidłowe lub obluzowane połączenia mogą być przyczyną problemów z kolorami lub

sprawić, że ekran będzie pusty.

Słaba jakość kolorów lub

niski poziom jasności.

Dostosuj opcje

oszcz. z poziomu menu telewizora. (Tryb obraz, Kolor, jasność, ostrość)

Dostosuj opcję

oszcz. energii w menu Ustawienia.

Wykonaj reset obrazu, aby przywrócić ustawienia fabryczne. (Przejdź do

menU - obraz

-

reset obrazu)Przy krawędzi ekranu widoczna

jest przerywana linia.

Jeśli aktywne jest ustawienie rozmiaru obrazu

Dopasowanie do ekranu, należy zmienić je na 16:9.

Zmień rozdzielczość w dekoderze telewizji kablowej/satelitarnej.


Obraz jest czarno-biały w

przypadku połączenia AV

(kompozytowego).

Podłącz kabel wideo (żółty) do zielonego gniazda kompozytowego nr 1 w telewizorze.

Obraz nieruchomieje, jest

zakłócony lub występują

opóźnienia podczas

przełączania kanałów.

Jeśli telewizor jest podłączony do dekodera telewizji kablowej, należy zresetować dekoder.

(Podłącz kabel zasilający i zaczekaj na reset dekodera. Proces ten może potrwać do 20 minut).
Ustaw rozdzielczość wyjściową dekodera na 1080i lub 720p.

Jakość dźwięku

W pierwszej kolejności przeprowadź

test dźwięku, aby sprawdzić, czy system dźwiękowy

telewizora działa prawidłowo.

Przejdź do

menU - Pomoc techniczna - test diagnostyczny - test dźwięku

Jeśli dźwięk działa prawidłowo, przyczyną mogą być problemy ze źródłem lub sygnałem.

Brak dźwięku lub poziom

dźwięku jest zbyt niski przy

maksymalnej głośności.

Sprawdź poziom głośności na urządzeniu zewnętrznym podłączonym do telewizora, a

następnie dostosuj poziom głośności telewizora.

Obraz jest widoczny, ale nie

słychać dźwięku.

Ustaw opcję

Wybierz głośnik na Głośn. tele. w menu dźwięku.

Upewnij się, że kable audio poprowadzone z urządzenia zewnętrznego są podłączone do

odpowiednich gniazd w telewizorze.
Sprawdź ustawienie wyjścia audio w podłączonym urządzeniu. (np. konieczna może być zmiana opcji

audio w dekoderze telewizji kablowej na HDMI, jeśli do telewizora podłączony jest kabel HDMI).
Jeśli korzystasz z kabla DVI—HDMI, wymagany jest osobny kabel audio.
Jeśli poziom głośności będzie wyższy niż 30, wyłącz funkcję SRS.
Wyjmij wtyczkę z gniazda słuchawek. (Jeśli telewizor posiada takie gniazdo).
Szum w głośniku.

Sprawdź połączenia kabli. Upewnij się, że do wejścia audio nie jest podłączony kabel wideo.
Sprawdź moc sygnału w przypadku połączenia antenowego/kablowego. Niska moc sygnału

może być przyczyną zakłóceń dźwięku.


¦

BN68-02325B-04Pol.indb 61

2009-10-20 �� 3:14:41

Advertising