Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 612

Advertising
background image

Srpski - 4

5

Lan

Povežite LAN kabl na ovaj priključak kako biste se povezali na mrežu.

6

KenSinGTOn LOCK (u zavisnosti od modela)

Kensington lock (opcionalno) je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. Ako

želite da koristite uređaj za zaključavanje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili televizor.

Kensington Lock može imati različitu poziciju, u zavisnosti od modela.

7

H(SLUŠALICE)

Slušalice možete povezati na izlaz za slušalice na televizoru. Kada su slušalice povezane sa televizorom, zvuk se neće

emitovati preko ugrađenih zvučnika.

Upotreba funkcije zvuka ograničena je kada su na televizor povezane slušalice.
Duža upotreba slušalica uz glasno slušanje može da dovede do oštećenja sluha.
Kada su slušalice priključene na televizor, sa zvučnika se ne čuje zvuk.
Podešavanje jačine zvuka slušalica i televizora obavlja se na različit način.

8

DiGiTaL aUDiO OUT (OPTiCaL)

Povezivanje sa digitalnom audio komponentom poput risivera za kućni bioskop.

Kada digitalni audio sistem povežete na priključak

DiGiTaL aUDiO OUT (OPTiCaL): Možete smanjiti jačinu zvuka

televizora i prilagoditi jačinu zvuka pomoću sistemske kontrole za jačinu zvuka.
5.1-kanalni audio sistem možete koristiti kada je televizor povezan na spoljni uređaj koji podržava 5.1-kanalni zvuk.
Kada je risiver (kućni bioskop) uključen, zvuk možete da čujete preko optičkog priključka na televizoru. Kada se na

televizoru prikazuje DTV (antena) signal, televizor će slati 5.1-kanalni zvuk na risiver kućnog bioskopa. Kada je izvor

digitalna komponenta poput DVD / Blu-ray plejera / kablovskog uređaja / satelitskog prijemnika (Set-Top Box) i kada je

taj uređaj sa televizorom povezan putem HDMI veze, zvuk će biti reprodukovan preko samo 2 kanala na risiveru kućnog

bioskopa. Ako želite zvuk sa 5.1 kanala, povežite digitalni audio priključak na DVD / Blu-ray plejeru / kablovskom uređaju /

satelitskom risiveru (Set-Top Box) direktno na pojačalo ili kućni bioskop, a ne na televizor.

9

ServiCe

Priključak za potrebe servisiranja.

0

aUDiO OUT [r-aUDiO-L]

Služi za povezivanje na priključke audio ulaza na pojačalu/kućnom bioskopu.
Kada pojačalo povežete na priključke

aUDiO OUT [r-aUDiO-L]: Možete smanjiti jačinu zvuka televizora i prilagoditi jačinu

zvuka pomoću kontrole za jačinu zvuka na pojačalu.

!

eXT1, 2

Ulazi i izlazi za spoljne uređaje, kao što su video rikorder, DVD, konzola za igre i plejer za video diskove.

U režimu EXT, DTV izlaz podržava samo MPEG SD video i audio.
Specifikacija ulaza / izlaza

Priključak

Unesi

Izlaz

Video

Audio (L / D)

RGB

Video + Audio (L/D)

eXT 1

O

O

O

Dostupan je jedino TV ili DTV izlaz.

eXT 2

O

O

X

Izlaz koji možete izabrati.

@

av in [viDeO] / [r-aUDiO-L]

Video i audio ulazi za spoljne uređaje, npr. kamkorder ili videorekorder.

#

USB1(HDD) / USB2

Priključak za nadogradnju softvera i Media Play itd.
Na mrežu kompanije Samsung možete da se povežete bežičnim putem pomoću Samsung bežičnog LAN adaptera (prodaje

se odvojeno).

Za USB HDD koristite priključak

USB1 (HDD).

$

COMMOn inTerFaCe otvor

Ako ne ubacite ‘CI(CI+) CARD’, na nekim kanalima na ekranu će se prikazati poruka ‘Kodiran signal’.
Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID CI(CI+) KARTICE, ID dobavljača i ostale informacije biće

prikazane za približno 2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluge.
Po završetku konfigurisanja informacija o programima, prikazuje se poruka ‘Ažuriranje obavljeno’, što znači da je lista

kanala ažurirana.
CI(CI+) KARTICU morate kupiti od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije. Izvadite CI(CI+) KARTICU tako što

ćete je pažljivo izvući rukom, jer bi eventualan pad mogao da ošteti CI(CI+) KARTICU.
Ubacite CI(CI+) KARTICU u pravcu koji je označen na njoj.
Položaj

COMMOn inTerFaCe otvora može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

„CI(CI+) KARTICA“ nije podržana u nekim zemljama/regionima i na određenim stanicama koje emituju program, proverite

kod ovlašćenog distributera.
Funkcija CI+ dostupna je samo na modelima LE********P.

Ako imate problema, obratite se dobavljaču usluga.

N

N
N
N
N

N

N
N

N

•

N

•
•

•

N

N
N
N

N

BN68-02325B-04Ser.indb 4

2009-10-20 �� 3:24:47

Advertising