Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 526

Advertising
background image

Slovenčina - 0

Hra

Táto kategória poskytuje zábavné hry pre celú rodinu.

Informácie o tlačidlách používaných v hrách si pozrite v pokynoch na obrazovke.
Farebné tlačidlá pre hry

Tlačidlo

Činnosti

Červené

Stlačením sa presuniete na úvodnú obrazovku hry

Zelené

Stlačením pozastavíte hru

Žlté

Tlačidlo volieb

Modré

Stlačením opustíte hru

Deti

Toto je vzdelávací a interaktívny obsah, ktorý deti môžu pozerať opakovane.

Ustanovenia ochrany autorských práv obsahu položky

Deti a náležitosti s nimi spojené sú vyhradené spoločnosťou UpToTen.

Fitness

Toto je užitočný obsah starostlivosti o zdravie, ktorý si môže vychutnať celá rodina.

Používanie správy obsahu

Správa obsahu

Môžete si zvoliť niekoľko položiek obsahu, a to opakovaným označením položiek obsahu a

stlačením žltého tlačidla.

Môj obsah

Môžete skontrolovať obsah v pamäti TV pre každú podpoložku v knižnici obsahu.

Vyberte položku obsahu a stlačte tlačidlo

eNTeRE. Zvolenú položku obsahu môžete

pridať alebo odstrániť.

USB

Môžete skontrolovať obsah na USB zariadení pre každú podpoložku v rámci

Content library.

Vyberte položku obsahu a stlačte tlačidlo

eNTeRE. Zvolenú položku obsahu môžete

prehrať.

Content library podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitných úložných zariadení

USB (MSC). MSC predstavuje zariadenie triedy veľkokapacitného výslovne úložného

transportného zariadenia. Príkladmi zariadení MSC sú malé pamäťové jednotky a

čítačky pamäťových kariet Flash.
Hranie hry s použitím externého pamäťového zariadenia USB vám umožní hru uložiť (v závislosti od konkrétnej hry).

Dávajte pozor, pretože odobratie pamäťového zariadenia USB počas ukladania údajov na pamäťové zariadenie USB

môže spôsobiť stratu údajov.
Preberanie nového obsahu
Nový obsah odlišný od vstavaného obsahu bude bezplatne poskytovaný prostredníctvom webovej lokality Samsung.

com. Keď prevezmete platený obsah, na prevzatie obsahu budete potrebovať číslo UDN. Skontrolujte UDN číslo pred

prevzatím novej položky obsahu.
Preberanie obsahu

1. Navštívte webovú stránku www.samsung.com.
2. Zvoľte položku obsahu na stránke preberania obsahu.
3. Prevezmite obsah do pamäťového zariadenia USB.
4. Do hlavnej ponuky Content library prejdite stlačením tlačidla CONTeNT alebo výberom položiek Content library

(

MeNUaplikácia → Content library).

5. Pamäťové zariadenie USB pripojte k portu USB na bočnej strane televízora.
6. Budete vidieť podpoložku obsahu, ktorú ste prevzali.
7. Vyberte položku obsahu a stlačte tlačidlo eNTeRE.
8. Zvolenú položku obsahu môžete prehrať.

Nastavenie

Čas prev. šetriča obr.: Zvoľte pre nastavenie čakacej doby pred zobrazením šetriča obrazovky.

Uložiť UdN: Uloží číslo UDN na USB zariadenie.

Úložné zariadenie USB s formátom NTFS nepodporuje ukladanie UDN. Odporúčame vám používať úložné zariadenie s

formátom FAT.

N
N

N

¦

N

N

N

NN

Správa obsahu

R Navrat e Ukončiť

Hra

Deti

Fitness

Iné

Správa obsahu

R Navrat e Ukončiť

1/1

œ ›

Môj obsah

USB

Nastavenie

Pamäť TV

17.16GB/189.00MB Available

Galéria
Varenie
Hra
Deti
Fitness

Správa obsahu > Môj obsah

BN68-02325B-04Slk.indb 50

2009-10-20 �� 3:22:47

Advertising