Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 369

Advertising
background image

Hrvatski - 25

Lan veza za okruženje sa statičnom IP adresom

U nastavku je opisano postavljanje mreže pomoću statične IP adrese. IP adresa, maska podmreže, portal i DNS koje ste dobili od

davatelja usluge Interneta (ISP) unose se ručno.

1. LAN priključak na stražnjoj strani televizora povežite s LAN priključkom na zidu pomoću LAN kabela.

Lan možete povezati pomoću razdjelnika (usmjernika).

Terminali (položaj i vrsta priključka) vanjskog uređaja mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču.
Ako koristite statičnu IP adresu, vaš će vas ISP obavijestiti o IP adresi, maski podmreže, portalu i DNS poslužitelju. Te

vrijednosti morate unijeti kako biste dovršili postavke mreže. Ako ne znate podatke, zatražite ih od administratora mreže.
Informacije o konfiguraciji i priključivanju razdjelnika (usmjernika) potražite u korisničkom priručniku pojedinog uređaja.
Televizor možete izravno povezati s LAN mrežom bez povezivanja putem razdjelnika (usmjernika).
Ako koristite IP razdjelnik (IP usmjernik) koji podržava DHCP, uređaj možete postaviti kao DHCP ili statični IP.
Informacije o korištenju statične IP adrese zatrežite od davatelja internetskih usluga.

Mrežni priključak - bežični

Na mrežu se možete povezati bežično, koristeći bežični IP razdjelnik.

1. Priključite adapter tvrtke Samsung za bežičnu LAN mrežu na terminal USB1(HDD) ili USB2 na televizoru.

Za korištenje bežične mreže morate koristiti adapter tvrtke Samsung za bežičnu LAN mrežu (WIS09ABGN).
Adapter tvrtke Samsung za bežični LAN prodaje se odvojeno. WIS09ABGN adapter za bežični LAN nude odabrani

distributeri, web mjesta za internetsku prodaju i stranica Samsungparts.com.
Za korištenje bežične mreže televizor se mora povezati s IP razdjelnikom. Ako bežični IP razdjelnik podržava DHCP,

televizor za povezivanje s bežičnom mrežom može koristiti DHCP ili statičnu IP adresu.
Adapter tvrtke Samsung za bežični LAN podržava standarde IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE

802.11N. Prilikom reprodukcije DLNA videozapisa putem IEEE 802.11B/G veze, videozapis se možda neće reproducirati

glatko.
Ako bežični IP razdjelnik omogućuje uključivanje/isključivanje funkcije ping signala, uključite je.

N
N

N
N
N
N

N
N

N

N

N

Stražnja ploča televizora

Priključak LAN mreže na zidu

IP razdjelnik

LAN Kabel

LAN Kabel

Stražnja ploča televizora

Priključak LAN mreže na zidu

1

LAN kabel

Bočna ploča televizora

Priključak LAN

mreže na zidu

Bežični IP razdjelnik

Samsung Bežično

LAN Adapter

LAN Kabel

ili

BN68-02325B-04Cro.indb 25

2009-10-20 �� 3:18:00

Advertising