Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 512

Advertising
background image

Slovenčina - 

Ponuka možností Prezentácia / Prehrávanie hudby / Prehrávanie filmu

1. Počas prezentácie (alebo prehliadania fotografie) alebo prehrávania hudby alebo filmu, stlačením tlačidla TOOLS nastavte

možnosť.

2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť, potom stlačte tlačidlo eNTeRE.

Nastavenie obrazu / Nastavenie zvuku

Môžete si zvoliť nastavenia obrazu a zvuku.

informácie

Zobrazia sa informácie o súbore.

Bezpečné odstránenie

Zariadenie je možné od televízora odpojiť bezpečným spôsobom.

Ponuka možností prezentácie

Zastaviť prezentáciu / Spustiť prezentáciu

Prezentáciu môžete spustiť alebo zastaviť.

Rýchlosť prez. → Pomalá / Normálny / Rýchla

Vyberte túto možnosť, aby ste ovládali rýchlosť prezentácie.

Táto funkcia je dostupná len počas prezentácie.
Rýchlosť prezentácie je možné zmeniť aj stlačením tlačidla π (REW) alebo μ

(FF) v priebehu prezentácie.

efekt prezentácie

Môžete si zvoliť efekt prechodu medzi obrazovkami používaný počas prezentácie.
Žiadna / Bledn.  / Bledn.  / Clona / Špirála / Štvorček. / lineárne / Hviezdy /

Zotretie / Náhodné

Táto funkcia je dostupná len počas prezentácie.

Otočiť

Fotografie uložené na pamäťovom zariadení USB môžete otáčať.

Po každom stlačení tlačidla ◄ dôjde k otočeniu o 270˚, 180˚, 90˚ a 0˚.
Po každom stlačení tlačidla ► dôjde k otočeniu o 90˚, 180˚, 270˚a 0˚.
Otočený súbor sa neuloží.

Zväčšiť

Fotografie uložené na pamäťovom zariadení USB môžete zväčšovať. (x1 → x2 → x4)

Ak chcete posunúť zväčšenú fotografickú snímku, stlačte tlačidlo

eNTeRE, potom stláčajte tlačidlá ▲/▼/◄/►. Berte na

vedomie, že ak je zväčšená fotografia menšia ako pôvodná veľkosť obrazovky, funkcia zmeny umiestnenia nefunguje.
Zväčšený súbor sa neuloží.

Hudba v pozadí

Počas sledovania prezentácie môžete zvoliť hudbu v pozadí.

Ak chcete používať túto funkciu, v zariadení USB musia byť uložené súbory s hudbou a fotografiami.
Na zmenu režimu BGM je potrebné nahrať súbory s hudbou. Prehranie hudobných súborov v kategórii hudby pre načítanie.

Ponuka volieb prehrávania hudby

Režim opakovania → Zap. / Vyp.

Hudobné súbory môžete prehrávať opakovane.

Ponuka volieb prehrávania filmov

Veľkosť obrazu → Prispôsobiť / Originálna

Prehrávanie videa vo veľkosti obrazovky alebo v originálnej veľkosti.

Nastavenie titulkov

Môžete nastaviť titulky pre film.

¦

N
N

N

N
N
N

N

N

N
N

Zastaviť prezentáciu
Rýchlosť prez.

:

Normálny

Efekt prezentácie

:

Bledn. 1

Otočiť
Zväčšiť
Hudba v pozadí
Nastavenie obrazu
Nastavenie zvuku
Informácie

U Prem. E Zadať e Ukončiť

Nástroje

Režim opakovania

◀ Zap. ▶

Nastavenie obrazu
Nastavenie zvuku
Informácie
Bezpečné odstránenie

U Prem. L Nast. e Ukončiť

Nástroje

Nastavenie obrazu
Nastavenie zvuku
Veľkosť obrazu

: Prispôsobiť

Nastavenie titulkov
Informácie
Bezpečné odstránenie

U Prem. E Zadať e Ukončiť

Nástroje

BN68-02325B-04Slk.indb 36

2009-10-20 �� 3:22:37

Advertising