Správa kanálů, Čeština – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 421

Advertising
background image

Čeština - 

Správa kanálů

Pomocí této nabídky můžete přidávat či odstraňovat kanály, nastavovat oblíbené kanály a používat programové průvodce pro

digitální vysílání.
Všechny kanály

Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály.
Přidané kanály

Zobrazí všechny přidané kanály.
Oblíbené

Zobrazí všechny oblíbené kanály.

Pro výběr nastavených oblíbených kanálů stiskněte tlačítko

Fav.CH na dálkovém ovladači.

Naprogramováno

Zobrazí všechny aktuálně vyhrazené programy.

Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte kanál z nabídky

Všechny kanály, Přidané kanály nebo Oblíbené. Poté stiskněte tlačítko

eNTerE. Pak můžete vybraný kanál sledovat.
Používání barevných tlačítek pro seznam Seznam kanálů

Červené tlačítko (

Typ kanálu): Přepínání mezi možnostmi Tv, rádio, Data/Ostatní a Všechny.

Zelené tlačítko (

Zvětšený): Zvětší nebo zmenší číslo kanálu.

Žluté tlačítko (

Vybrat): Umožňuje vybrat více seznamů kanálů. Podle potřeby můžete provést přidání či odstranění nebo

přidání k oblíbeným položkám či odstranění pro více kanálů najednou. Vyberte požadované kanály a stisknutím žlutého

tlačítka nastavte všechny vybrané kanály najednou. Vlevo od vybraných kanálů se zobrazí značka c.
TOOLS (Nástroje): Zobrazí možnost Odstranit (nebo Přidat), Přidat k oblíbeným (nebo Odstranit z Oblíbených),

Zámek (nebo Odemk.), Načas. zobrazení, Upravit název kanálu, Upravit číslo kanálu, Třídění, Vybrat vše (nebo

Zrušit výběr všech), automatické ukládání. (Nabídky možností se mohou lišit v závislosti na situaci.)

Ikony zobrazení stavu kanálu

A : Analogový kanál.
c : Kanál vybraný stisknutím žlutého tlačítka.
* : Kanál nastavený jako oblíbený.
( : Aktuálně vysílaný program.
\ : Zamčený kanál.
) : Vyhrazený program

Nabídka možností seznamu kanálů (pod položkami Všechny kanály / Přidané kanály / Oblíbené)

Stisknutím tlačítka

TOOLS použijete nabídku možností.

Položky nabídky možností se mohou měnit podle stavu kanálu.

Přidat / odstranit

Podle potřeby můžete kanály odstraňovat nebo přidávat tak, aby byly zobrazeny pouze

požadované kanály.

Všechny odstraněné kanály se zobrazí v nabídce

Všechny kanály.

Pokud je kanál označen šedou barvou, znamená to, že byl odstraněn.
Nabídka

add je k dispozici pouze u odstraněných kanálů.

Stejným způsobem můžete kanál odstranit také z nabídky

Přidané kanály anebo

Oblíbené.

Přidat k oblíbeným / Odstranit z Oblíbených

Kanály, které sledujete často, můžete nastavit jako oblíbené.

Stiskněte tlačítko

TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. Oblíbený kanál lze také přidat (nebo odstranit) výběrem nabídky

Nástroje → Přidat k oblíbeným (nebo Odstranit z Oblíbených).
Zobrazí se symbol * a kanál bude nastaven jako oblíbený.
Všechny oblíbené kanály se zobrazí v nabídce

Oblíbené.

¦

O

N

N

•
•
•

•

N

N
N

N
N
N
N

T

N
N

Přidané

kanály

824 UKTV Gold

825 UKTV style

A 1 C --

A

2 C --

A

3 C --

A

4 C --

A

5 C --

A

6 C --

A

7 C --

A

8 C --

All

Typ kanálu Zvětšení Výběr T Nástroje

Všechny

kanály

824 UKTV Gold

825 UKTV style

A

1 C --

A

2 C --

A

3 C --

A

4 C --

A

5 C --

A

6 C --

A

7 C --

A

8 C --

Všechny Typ kanálu Zvětšený Vybrat

T

Nástroje

Odstr.

Přidat k oblíbeným

Zamknout

Načas. zobrazení

Upravit název kanálu

Druh

›

BN68-02325B-04Cze.indb 11

2009-10-20 �� 3:20:02

Advertising