Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 303

Advertising
background image

Български - 

laN свързване за статична iP среда

Процедурите по инсталирането на мрежа с помощта на статичен IP адрес са описани по-долу. Трябва да въведете ръчно

IP адреса, подмрежовата маска, шлюза и DNS доставени от вашия доставчик на интернет услуги (ISP).

1. Свържете [LAN] порта на задния панел на телевизора към LAN порта на стената с кабел за локална мрежа.

можете да свържете laN чрез маршрутизатор (рутер).

Терминалите (позицията на порта и на типа) на външното устройство могат да се различават, в зависимост от

производителя.
Ако използвате статичен IP адрес, вашият доставчик на интернет услуги ще ви информира за IP адреса, подмрежовата

маска, шлюза и DNS. Трябва да въведете тези стойности за да завършите мрежовите настройки. Ако не знаете тези

стойности, попитайте вашия мрежов администратор.
За информация как да конфигурирате и свържете Sharer (Router), вж. ръководството на съответния продукт.
Можете да свързвате телевизора директно към LAN без свързване през Sharer (Router).
Ако използвате IP Sharer (IP Router), който поддържа DHCP, можете да инсталирате устройството като DHCP или като

статично IP.
За процедурите по използването на статичен IP адрес, попитайте вашия доставчик на интернет услуги.

мрежово свързване - Безжично

Можете да се свържете към мрежата безжично, чрез безжичен IP sharer.

1. Свържете Samsung Wireless LAN адаптера към USB1(HDD) или USB2 извода на телевизора.

Трябва да използвате ‘Samsung Wireless LAN Adapter’ (WIS09ABGN), за да ползвате безжична мрежа.
Samsung’s Wireless LAN adapter се продава отделно. WIS09ABGN Wireless LAN adapter се предлага от избрани

търговци, Ecommerce сайтове и Samsungparts.com.
За да използвате безжична мрежа, вашият телевизор трябва да бъде свързан към безжичен IP sharer. Ако

безжичният IP sharer поддържа DHCP, вашият телевизор може да ползва DHCP или статичен IP адрес за

свързване към безжичната мрежа.
Samsung’s Wireless LAN adapter поддържа IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Когато

изпълнявате DLNA video over IEEE 802.11B/G свързаност, видеото може да не се възпроизвежда гладко.
Ако безжичният IP sharer ви позволява да включвате / изключвате Ping функцията за свързване, оставете я

включена.

N

N

N
N
N

N

N
N

N

N

N

Задно табло на телевизора

LAN порт на стената

IP маршрутизатор

LAN кабел

LAN кабел

Задно табло на телевизора

LAN порт на стената

1

LAN кабел

Странично табло на телевизора

LAN порт на

стената

Безжичен IP рутер

Samsung Wireless LAN

Adapter

LAN кабел

или

BN68-02325B-04Bul.indb 25

2009-10-20 �� 3:16:42

Advertising