Používání funkce dlna – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 454

Advertising
background image

Čeština - 

Sdílet

Sdílení položky Složka

V televizoru lze sdílet složku z počítače.
Zrušení sdílené položky v seznamu Sdílená složka

Sdílení složky v počítači lze kdykoli zrušit. Vyberte složku v podokně

Sdílená složka a vyberte možnost nesdílet složku.

Použití aktuálního nastavení

Tuto akci proveďte v případě, že je nutné provést synchronizaci, protože byla přidána nová sdílená složka nebo bylo zrušeno

sdílení složky. Nabídka

Nastavit změnu stavu se vztahuje na změny sdílených složek u dat uložených pomocí programu pro

sdílení souborů v počítači.
Vzhledem k tomu, že použití změn v interních datech je časově náročný proces, umožňuje tato funkce uživatelům použít změny

dat pouze v případě potřeby. Dokud nevyberete nabídku

Nastavit změnu stavu, nebude změněný stav sdílené složky na serveru

použit. Změny sdílených složek nebudou v počítači použity, dokud nevyberete nabídku

Nastavit změnu stavu.

Nastavení oprávnění k přístupu

Chcete-li povolit, aby mohl televizor najít počítač, musí být televizor v okně Access Permission Settings (Nastavení oprávnění

k přístupu) nastaven na možnost

Nastavit zásady zařízení. Počítač a televizor musí být navíc ve stejné podsíti.

Postup: Vyberte nabídku

Sdílet a vyberte možnost Nastavit zásady zařízení. Odmítnuté položky se zobrazují šedě.

Oprávnění k přístupu můžete změnit pomocí tlačítka

Přijmout / Zakázat. Chcete-li položku odstranit, vyberte ji a potom

vyberte možnost

Smazat vybranou položk.

Server

Server

Počítač lze začít nebo přestat používat jako server.
Spustit server dlNa digital Media Server při startu Windows

Můžete určit, zda má být počítačový server spuštěn automaticky při spuštění systému Windows.
Změnit název serveru

Počítačový server lze podle potřeby přejmenovat.

Používání funkce dlNa

Používání nabídky dlNa

Aplikace DLNA (Digital Living Network Alliance) umožňuje přehrávat obsah uložený na serveru DLNA (obvykle počítač) připojeném

k televizoru nebo prostřednictvím sítě. Funkce Media Play umožňuje přehrávat obsah uložený na paměťovém zařízení USB

připojeném k televizoru, zatímco funkce DLNA umožňuje přehrávat obsah uložený na serveru DLNA (počítač) připojeném

k televizoru nebo prostřednictvím sítě. Postupy pro používání obsahu jsou stejné jako u funkce

Media Play (uSB & DLNa).

1. Stisknutím tlačítka MeDia.P na dálkovém ovládání zobrazíte nabídku DLNa.
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte ikonu (Photo, Music, Movie, Setup) a potom stiskněte tlačítko eNTerE.

Chcete-li ukončit režim

DLNa, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko MeDia.P.

Aplikace DLNA nepodporuje následující funkce:

funkce hudební kulisy a nastavení hudební kulisy,
seřazení souborů podle preferencí ve složkách s fotografiemi, hudbou a filmy,
Funkce změny informací o skupině.
funkce kopírování a odstranění,
Funkce bezpečného odebrání.
funkce tlačítek REW/FF (π/μ) při přehrávání filmu,
Funkce nepřetržitého přehrávání filmu (Obnovit přehrávání).

U některých typů souborů, jako je ASF a MKV, nemusí pracovat funkce přeskočení.
Není podporována technologie DivX DRM, vícekanálový zvuk a vložené titulky.
Program Samsung PC Share Manager by měl být povolen v bráně firewall v počítači.
Funkce přeskočení (tlačítka ◄/►) nebo funkce pro pozastavení přehrávání pravděpodobně nebude fungovat při

přehrávání filmu u aplikací DLNA jiných výrobců. Bude to záviset na odpovídajících informacích obsahu.
Při přehrávání filmu se nemusí zobrazovat čas přehrávání.

¦

N
N

•
•
•
•
•
•
•

N
N
N
N

N

BN68-02325B-04Cze.indb 44

2009-10-20 �� 3:20:31

Advertising