Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 217

Advertising
background image

Ελληνικά - 

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως περίπου 7 μέτρα από την τηλεόραση.
Η απόδοση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να επηρεάζεται από το έντονο φως.
Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

1

Power: Ανάβει και σβήνει την

τηλεόραση.

2

TV: Άμεση επιλογή του τρόπου

λειτουργίας της τηλεόρασης.

3

αΡιθμητιΚα ΚΟΥμΠια: Πατήστε

για να αλλάξετε κανάλι.

4

FaV.CH: Χρησιμοποιείται για την

εμφάνιση της λίστας αγαπημένων

καναλιών στην οθόνη.

5

Y: Πατήστε για να αυξήσετε ή

να μειώσετε την ένταση του ήχου.

6

SoUrCe: Πατήστε για να προβάλετε

και να επιλέξετε τις διαθέσιμες πηγές

σήματος βίντεο.

7

iNFo: Πατήστε για να προβάλετε

πληροφορίες στην οθόνη της

τηλεόρασης.

8

ToolS: Χρησιμοποιήστε το για

γρήγορη επιλογή των λειτουργιών

που χρησιμοποιείτε συχνά.

9

iNTerNeT@: Πατήστε το για

να χρησιμοποιήσετε διάφορες

διαδικτυακές υπηρεσίες, για

την προβολή πληροφοριών και

ψυχαγωγικού περιεχομένου.

0

ΕγΧΡΩμα ΚΟΥμΠια:

Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά στα

μενού

λίστα καναλιών,

internet@TV, Media Play, κ.λπ.

@

CH liST: Χρησιμοποιείται για την

προβολή των λιστών καναλιών στην

οθόνη.

#

Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά

στους τρόπους λειτουργίας

Media Play και anynet+. (∏: Αυτό

το κουμπί μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για τον έλεγχο της εγγραφής σε

συσκευές Samsung με τη δυνατότητα

Anynet+)

$

ON/OFF @: Με το πάτημα

του κουμπιού

ON/OFF @

ενεργοποιείται και απενεργοποιείται

εναλλακτικά ο φωτισμός των

κουμπιών. Όταν το τηλεχειριστήριο

είναι ενεργοποιημένο και πατηθεί

κάποιο κουμπί του, τα κουμπιά του

τηλεχειριστηρίου φωτίζονται στιγμιαία.

(Η χρήση του τηλεχειριστηρίου με

το φωτισμό κουμπιών

ON/OFF @

ενεργοποιημένο, μειώνει το χρόνο

χρήσης της μπαταρίας.)

%

PRe-CH: Σας επιτρέπει να

επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι

που παρακολουθούσατε.

^

MUTe M: Πατήστε για την

προσωρινή διακοπή του

ήχου.

&

> P <: Πατήστε για να

αλλάξετε κανάλι.

*

MeNU: Προβάλλει στην

οθόνη το κύριο μενού.

(

GUide: Προβολή του

Ηλεκτρονικού οδηγού

προγράμματος (EPG)

)

reTUrN: Επιστροφή στο

προηγούμενο μενού.

a

ΠαΝΩ ▲ / ΚατΩ ▼ /

αΡιΣτΕΡα ◄ / ΔΕΞια ► /

eNTerE: Χρησιμοποιήστε

για να επιλέξετε στοιχεία

μενού στην οθόνη και για να

αλλάξετε τις τιμές των μενού.

b

eXiT: Πατήστε για έξοδο από

το μενού.

c

CoNTeNT: Αυτή η λειτουργία

επιτρέπει την προβολή του

Content library.

d

MeDia.P: Επιτρέπει την

αναπαραγωγή μουσικών

αρχείων, εικόνων και ταινιών.

e

SUBT.: Προβολή ψηφιακών

υποτίτλων.

f

aD: Επιλογή της αυτόματης

ηχητικής περιγραφής.

λειτουργίες Teletext
2

: : Έξοδος από την

προβολή Teletext

6

0 : Επιλογή του τρόπου

λειτουργίας teletext (LIST /

FLOF)

7

5 : Εμφάνιση του teletext

8

4 : Επιλογή του μεγέθους

teletext

0

Επιλογή θέματος Fastext

!

/ : Εναλλακτική

επιλογή teletext, διπλής

οθόνης και μικτής οθόνης.

@

8 : Αποθήκευση Teletext

%

1 : Δευτερεύουσα σελίδα

teletext

&

2 : Επόμενη σελίδα

Teletext
3 : Προηγούμενη σελίδα

teletext

*

6 : Ευρετήριο του Teletext

)

9 : Κράτηση του Teletext

b

7 : Ακύρωση του teletext

¦

N
N
N

CH LIST

AD

GUIDE

INFO

2

1

3

4

5

6
7

8

9

0

!

@

#

$

%
^

&

)

a

b

c

d
e

f

*
(

BN68-02325B-04Gre.indb 5

2009-10-20 �� 3:15:14

Advertising