Управление на каналите, Български – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 289

Advertising
background image

Български - 

Управление на каналите

Като използвате това меню, можете да добавяте / изтривате или задавате любими канали и да ползвате справочника на

програмите за цифрово излъчване.
всички канали

Показва всички налични в момента канали.
Добав. канали

Показва добавените канали.
Предпочитани

Показва любимите канали.

Можете да изберете любимите канали, които сте задали, като просто натиснете бутона

FaV.CH на дистанционното

управление.

Програмиран

Показва всички запазени за момента програми.

Изберете канал в екран

всички канали, Добав. канали или Предпочитани, с натискане на бутони ▲ / ▼, и на бутона

eNTerE. Тогава можете да гледате избрания канал.
Използване на цветните бутони за списъка с каналите

Червено (

тип канал): Превключване между TB, радио, Данни / др. и всички.

Зелен (

Увел.): Увеличава или стеснява номера на канала.

Жълт (

избор): Избира няколко списъка с канали. Можете да извършвате функциите добавяне / изтриване,

добавяне към любими / изтриване от любими за няколко канала едновременно. Изберете желаните канали и

натиснете Жълтия бутон за да зададете всички избрани канали едновременно. Знакът c се появява от ляво на

избраните канали.
ToolS.(инструменти): Показва менютата изтрий (или Добави), Добави към Предпочитани (или изтрий от

Предпочитани), заключи (или отключи), Преглед на таймера, редактиране име на канал, редакт. номер

канал, Сортиране, избор всички (или Демаркиране всички),.автом.запам. (Менюто с опции може да е

различно в зависимост от ситуацията.)

Икони за показване състоянието на канала

A : Аналогов канал.
c : Канал, избран с натискане на Жълтия бутон.
* : Канал зададен като любим.
( : Програма, която се излъчва в момента.
\ : Заключен канал.
) : Запазен канал

опционално меню на списъците с каналите (в всички канали / Добав. канали / Предпочитани)

Натиснете бутон

ToolS, за да използвате менюто с опциите.

Елементите от опционалното меню може да се различават, в зависимост от

състоянието на канала.

Добави / изтрий

Можете да изтривате или добавяте канал, за да видите желаните от вас канали.

Всички избрани канали ще се покажат в меню

всички канали.

Оцветен в сиво канал показва, че каналът е изтрит.
Менюто

Добави се появява само за изтрити канали.

Може също да изтривате канал от меню

Добав. канали или Предп. по същия начин.

Добави към Предпочитани / изтрий от Предпочитани

Можете да зададете каналите, които гледате често, като предпочитани.

Натиснете бутона

ToolS, за да покажете менюто инструменти. Можете също така да задавате добавяне (или

изтриване от) Любими чрез избора на

инструменти → Добави към Предпочитани (или изтриване любим).

Ще се покаже символът ‘*’ и каналът ще се зададе като любим канал.
Всички любими канали ще се показват в меню

Предпочитани.

¦

O

N

N

•
•
•

•

N

N
N

N
N
N
N

T

N
N

Добав.

канали

824 UKTV Gold

825 UKTV style

A 1 C --

A

2 C --

A

3 C --

A

4 C --

A

5 C --

A

6 C --

A

7 C --

A

8 C --

Всички

Тип канал Увел. Избор T Инструменти

Всички

канали

824 UKTV Gold

825 UKTV style

A

1 C --

A

2 C --

A

3 C --

A

4 C --

A

5 C --

A

6 C --

A

7 C --

A

8 C --

Всички Тип канал Увел. Избор

T

Инструменти

Изтр.

Добави към Предпочитани

Заключи

Преглед таймер

Редактиране име на канал

Сортиране

›

BN68-02325B-04Bul.indb 11

2009-10-20 �� 3:16:37

Advertising