Přehrání souboru s filmem – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 449

Advertising
background image

Čeština - 

Přehrání souboru s filmem

Přehrání souboru s filmem

1. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte oblast seznamu souborů.
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte soubor s filmem, který chcete přehrát.
3. Stiskněte tlačítko ∂ (Přehrát)/eNTerE.

Je přehráván vybraný soubor.
Vybraný soubor se zobrazí nahoře spolu se svou dobou přehrávání.
Pokud nejsou na začátku souboru nalezeny informace o době přehrávání,

zobrazí se doba přehrávání souboru s filmem jako ,00:00:00’.
Můžete sledovat vzrušující herní multimediální soubory, ale funkce pro hraní

není podporována.

Podporované formáty titulků

Název

Přípona souboru

Formát

Časovaný text MPEG-4

.ttxt

XML

SAMI

.smi

HTML

SubRip

.srt

řetězcové

SubViewer

.sub

řetězcové

Micro DVD

.sub nebo .txt

řetězcové

Podporované formáty videa

Přípona souboru

Kontejner

dekodér videa

Zvukový kodek

Rozlišení

*.avi

AVI

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0

MP3

AC3

LPCM

ADPCM

720x576

XviD

1920x1080

H.264 BP / MP / HP

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

Motion JPEG

800x600

*.mkv

MKV

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0

MP3

AC3

LPCM

ADPCM

720x576

XviD

1920x1080

H.264 BP / MP / HP

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

Motion JPEG

800x600

*.asf

ASF

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0

MP3

AC3

LPCM

ADPCM

WMA

720x576

XviD

1920x1080

H.264 BP / MP / HP

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

Motion JPEG

800x600

*.wmv

ASF

VC1

WMA

1920x1080

*.mp4

MP4

(SMP4)

H.264 BP / MP / HP

MP3

ADPCM

AAC

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

XVID

1920x1080

*.3gp

3GPP

H.264 BP / MP / HP

ADPCM

AAC

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

*.vro

VRO

VOB

MPEG2

AC3

MPEG

LPCM

1920x1080

MPEG2

1920x1080

*.mpg

*.mpeg

PS

MPEG1

AC3

MPEG

LPCM

1920x1080

MPEG2

1920x1080

*.ts

*.tp

*.trp

TS

MPEG2

AAC

MP3

1920x1080

H.264

1920x1080

VC1

1920x1080

¦

N
N
N

N

N

N

E Pozastavit ◀ ▶ Přejít T Nástroje R Zpět

SUM

ABC.avi

00:00:01 / 00:05:30

3/37

BN68-02325B-04Cze.indb 39

2009-10-20 �� 3:20:28

Advertising