Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 365

Advertising
background image

Hrvatski - 21

jezik teleteksta

Jezik teleteksta možete odabrati odabirom vrste jezika.

Engleski je zadani jezik u slučajevima kad odabrani jezik nije dostupan prilikom emitiranja.

Preference

Primarni audio jezik / Sekundarni audio jezik / Primarni jezik titla / Sekundarni jezik titla / Primarni jezik teleteksta /

Sekundarni jezik teleteksta

Pomoću ove značajke korisnici mogu odabrati jedan od jezika. Ovdje odabrani jezik zadani je jezik kad korisnik odabere kanal.

Ako promijenite postavku jezika, opcije Jezik titlova, Audio jezik i Jezik teleteksta izbornika Jezik automatski se mijenjaju u

odabrani jezik.
Opcije Jezik titlova, Audio jezik i Jezik teleteksta izbornika Jezik prikazuju popis jezika koje podržava trenutni kanal i odabir se

označava. Ako promijenite postavku jezika, novi odabir valjan je samo za trenutni kanal. Izmijenjena postavka neće promijeniti

postavke opcija Primarni jezik podnaslova, Primarni audio jezik ili Primarni jezik teleteksta u izborniku Preference.

uobičajeno sučelje

Ci izbornik

Ovim putem korisnik može birati s izbornika CAM-a. Odaberite CI izbornik na temelju izbornika PC kartice.
informacije aplikacije

Ovdje se nalaze i prikazuju informacije o umetnutom CAM-u u CI utor. Aplikacijske informacije o umetanju odnose se na

CI(CI+ karticu. CAM možete instalirati u bilo kojem trenutku, bez obzira je li televizor uključen ili isključen.

1. Modul CI CAM nabavite kod najbližeg distributera ili putem telefona.
2. Umetnite karticu 'CI(CI+) CARD' u CAM u smjeru strelice, sve dok ne sjedne na mjesto.
3. Umetnite CAM s instaliranom karticom 'CI(CI+) CARD' u common interface utor. (Umetnite CAM u smjeru strelice do

kraja, tako da bude paralelan s utorom.)

4. Provjerite vidite li sliku na kanalu s kodiranim signalom.

Sigurnost

Prije prikaza zaslona za postavljanje, prikazuje se zaslon za unos PIN-a. Unesite PIN broj od 4 znamenke.
Zadani PIN broj novog televizora je

0-0-0-0. PIN broj možete promijeniti odabirom funkcije Promjena PiN-a s izbornika.

zabrana djeci → Isklj. / uklj.

Ova značajka onemogućuje neovlaštenim korisnicima, npr. djeci, gledanje neprikladnih programa tako što isključuje videoprikaz i

zvuk.

Neke kanale na popisu kanala možete zaključati.
zabrana djeci je dostupna samo u načinu rada TV.

roditeljski nadzor

Ova značajka putem 4-znamenkastog PIN koda (osobni identifikacijski broj) koji definira korisnik nudi vam mogućnost sprečavanja

neovlaštenih osoba, npr. djece, u gledanju neprimjerenih programa.

Stavka

roditeljski nadzor razlikuje se ovisno o državi.

Ako je postavljena funkcija

roditeljski nadzor, prikazuje se simbol ‘\’.

Dopusti sve: Pritisnite za otključavanje sadržaja svih razina prikladnosti.

Blokiraj sve: Pritisnite za zaključavanje sadržaja svih razina prikladnosti.

Promjena PiN-a

Osobni ID broj koji je potreban za postavljanje televizora možete promijeniti.

Ako zaboravite PIN, pritišćite gumbe na daljinskom upravljaču sljedećim redoslijedom, čime će se PIN ponovo postaviti na

0-0-0-0: PoWer (Isklj.) → Mute → 8 → 2 → 4 → POWer (Uklj.).

N

N
N

N
N

N
N
N

N

BN68-02325B-04Cro.indb 21

2009-10-20 �� 3:17:58

Advertising